Om oss

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi ägs av cirka 160 små och medelstora tillverkande industriföretag, drivs av 20 medarbetare och drivs utan eget vinstintresse – all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten för att göra nytta för våra delägare. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp och det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas, för en hållbar framtida industri. Vi har jobbat för att stötta tillverkande industriföretag i Skaraborg i över 10 år, det är för dem vår verksamhet finns till, och vi utvecklas och växer tillsammans. Läs mer om vårt erbjudande för industrin. 

Vi driver projekt som utvecklar industrin

Vi skapar industrinytta genom att driva och delta i olika offentligt finansierade utvecklingsprojekt. Företagens behov står alltid i centrum när vi skriver och söker projekt. Vi driver både projekt på regional nivå, i samverkan inom Västra Götaland och Halland, och är en nod i stora nationella program riktade mot industrin. Genom tät dialog med företag har vi alltid en bra nulägesbild av industrins situation och behov och kan matcha dem med rätt insatser och program för utveckling. Läs mer om våra projekt och insatser.

För att inkludera företag som inte är berättigade till det stöd vi kan erbjuda genom offentligt finansierade insatser så kompletterar vi vårt erbjudande med möjligheten att köpa motsvarande tjänster och insatser. Läs mer om vårt erbjudande. 

Våra medarbetare

IDCs medarbetare är en grupp människor med varierande personligheter och olika kompetenser. Vår bakgrund och våra erfarenheter sträcker sig över flera områden.

Läs mer om våra medarbetare

Våra delägare

Vi ägs av cirka 160 delägarföretag runt om i Skaraborg och arbetar för hela regionens tillväxt. Vi drivs av ett starkt engagemang för att industrin i Skaraborg ska öka sin konkurrenskraft och lönsamhet på en allt mer global marknad.

Läs mer om våra delägarföretag

finansiering

Våra finansiärer

Vår verksamhet är inte vinstdrivande, vi ägs av och finns till för våra delägarföretag och deras behov. Vi finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun, EU:s strukturfonder och Vinnova.

Läs mer om våra finansiärer

Vår styrelse

Vår styrelse består av medlemmar med stor erfarenhet av och kunskap om industrin i Skaraborg.

Läs mer om vår styrelse

konferens

Våra samverkanspartners

Vi samarbetar med en rad olika aktörer både i och utanför Skaraborgsregionen för att kunna utvecklas och erbjuda Skaraborgs tillverkningsindustri det absolut bästa stödet.

Läs mer om våra samverkanspartners

Att vara del i något större – ett nationellt nätverk

Att vara del av någonting större

IUC Sverige är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 19 regionala bolag är de den företagsnärmsta aktören mot industriella små och medelstora företag (SMF). IUC Sverige ägs av 11 regionala självständiga IUC-bolag varav IDC är ett. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt för industrin tillsammans med framför allt små och medelstora företag.

Genom det nationella nätverket har vi på IDC West Sweden AB tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

Läs mer om IUC Sverige