Människorna i IDCs styrelse

Här finns information om våra styrelsemedlemmar, de är listade i bokstavsordning efter förnamn. Klicka på någon i av styrelsemedlemmarna nedan för att lära känna dem lite bättre.

Witte Industrier

Fredrik Lööf

Witte Industrier

Ledamot

Fredrik Lööf
Witte Industrier


Till vardags är jag VD på Witte Industrier. Tack vare mitt styrelseuppdrag har jag möjlighet att vara med och bidra till utvecklingen av tillverkande företag i regionen. Om vi skall ha tillverkning här i framtiden gäller det att vi alla utvecklar oss och stärker vår konkurrenskraft hela tiden.

Mindre bolag behöver ofta hjälp med att komma vidare i sin utveckling.  IDC är en viktig partner som både kan inspirera och vägleda företag. Ofta har man en tendens att fastna i det dagliga och hinner inte söka kunskap inom det som händer i omgivningen. IDC har olika verktyg för att hjälpa bolag att komma vidare och om tio år har vi en stärkt konkurrenskraft för de bolag som är medlemmar.

Kontaktuppgifter

Västra Götalandsregionen

Hanna Blomdahl

Västra Götalandsregionen

Ledamot

Hanna Blomdahl
Västra Götalandsregionen

 


Jag jobbar på Västra Götalandsregionens stab (VGR) för regional utveckling där jag har ett huvudansvar för våra insatser för små och medelstora företag. Bland annat finansierar VGR olika utvecklingsprojekt men även företag kan söka finansiering för sitt utvecklingsarbete.

I IDCs styrelse bidrar jag med ett helhetsperspektiv kring industriell utveckling i Västra Götaland och kan förmedla vad VGR som finansiär förväntar sig av verksamheten. IDC arbetar nära företagen och kan verka utifrån de behov och förutsättningar som varje enskilt företag har samtidigt som de kan hjälpa industrin att höja blicken och förstå sin omvärld för att behålla konkurrenskraften. Framför allt nu inför en viktig omställning till en mer hållbar produktion och affärsmodell.

Om 10 år tror jag att Västsverige står sig stark som ledande industriregion med hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som bidrar till att nå de viktiga hållbarhetsmål vi som samhälle måste nå.

 

Kontaktuppgifter

TI Automotive

Jennifer Ottosson

TI Automotive

Ledamot

Jennifer Ottosson
TI AutomotiveJag jobbar som General Manager på TI Automotive i Lidköping. Vi är ett bolag som tillverkar bromsrör, bränslerör och motorrör till bilindustrin och rör till kylindustrin. Det uppdrag som IDC har är viktigt för att det genom metoden hjälp till självhjälp skapar engagemang från deltagande företag. Det ger företagen en möjlighet att öka sin kunskap och kompetens i samband med till exempel en satsning.

Om tio år tror jag att IDCs arbete med att ge industrin ökad konkurrenskraft, via de olika projekten och lärande insatser, har lett till att det i Skaraborg finns många företag och arbetsplatstillfällen kvar inom branschen.

Kontaktuppgifter

NOAS Sweden

Johan Dahlberg

NOAS Sweden

Ledamot

Johan Dahlberg
Noas Sweden


Jag jobbar som affärsutvecklare och teknisk säljare på NOAS Sweden. Vi är en helhetsleverantör och producent av specialinredning till hotell, restaurang, offentliga miljöer och kontor. Vi tillverkar även egna produkter i Solid Surface, främst inom hygien till sjukvård, skola, bad och kök.

Jag sitter med styrelsen på IDC för att kunna bidra med nytta till att de små- och medelstora industriföretagen i Skaraborg. Det är viktigt att vi tillsammans jobbar för en lönsam och växande industrin som kan skapa ett levande och välmående Skaraborg.

Kontaktuppgifter

Mariestads Kommun

Kristofer Svensson

Mariestads Kommun

Kontaktuppgifter

Skövde Energi AB

Sammy Tanhua

Skövde Energi AB

Ledamot

Sammy Tanhua
Skövde Energi


Här kan du snart läsa mer om och lära känna just denna styrelsemedlem.

Kontaktuppgifter

Sören Gustafsson, Ordförande

Ordförande

Sören Gustafsson


Här kan du snart läsa mer om och lära känna just denna styrelsemedlem.

Kontaktuppgifter

Högskolan i Skövde

Tehseen Aslam

Högskolan i Skövde

Kontaktuppgifter