Vårt delägarerbjudande

Våra delägarföretag tar position och är med och påverkar regionens industriella omställning.

Dessutom får du som delägare en rad förmåner:

Egen kontaktperson, behovsinventering och katalyserande samtal

Tillsammans med varje delägarföretags dedikerade kontaktperson görs en behovsinventering av verksamheten. Det är behoven som styr vårt arbete och ger utvecklingsresan sin riktning. Som ett resultat av behovsinventeringen tar vi fram en företagsplan tillsammans med företaget där vi identifierar vilka steg som behöver tas och prioriterar i vilken ordning vi går vidare i handling. Den följs upp löpande genom katalyserande samtal, en kraftfull coachningsmetod som stärker individen och bygger på frågor för att finna fungerande lösningar i den egna verksamheten. Läs mer om hur vi jobbar med analys och coachning. 

Ett stärkt varumärke

Delägarföretags namn och logotyp syns på vår hemsida. Deras utvecklingsresor publiceras i våra digitala kanaler genom storytelling och sprids för att inspirera andra till hållbar utveckling. Läs mer om hur vi hjälpt andra utveckla sin verksamhet.

Inspirationsbesök på Material ConneXion Skövde

Som delägare är du välkommen på ett kostnadsfritt inspirationsbesök i materalbiblioteket Material ConneXion Skövde. Läs mer här: Material ConneXion Skövde.

Omvärldsbevakning – trender som påverkar svensk industri

Som delägare till IDC West Sweden får du exklusivt löpande omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar industrin och som kan ha påverkan på ditt företag. Medarbetarna i vår avdelning Tillämpad Innovation plockar ut trender och ger dig exempel inom varje trend. Omvärldsspaningarna skickas ut via nyhetsbrev.

Prioriterad plats i insatser och projekt

Delägare har en prioriterad plats i våra insatser och projekt när antalet deltagare är begränsat. Här kan du se de insatser och projekt som pågår just nu.

Kostnadsfri profil på Manufacturing guide och Qimtek

Delägare syns gratis på två sajter där 150 000 besökare varje år söker leverantörer inom svensk tillverkningsindustri. Läs mer här: Manufacturing Guide – matchar produktidéer med leverantörer

Rabatterat pris på utbildning och föreläsningar av EDCS

EDCS – Equality Development Center har i uppdrag att vara en samverkansaktör som driver på och utvecklar metoder som bidrar till hållbar utveckling. Vi erbjuder i samverkan med dem utbildningsinsatser och kortare föreläsningar inom social hållbarhet. För mer information.

Våra delägarföretag får även rabatterade priser på följande produkter och tjänster

Mer information om förmånerna:

Diploma — Sveriges största utbildningsplattform

Vi erbjuder våra delägarföretag möjligheten att teckna prisvärda licenser. Vi tror på långsiktigt lärande, på digitalisering och på vikten av att kunna vara flexibel i planeringen av sin tid för hållbar utveckling. Företaget Diploma Utbildning har digitaliserat landets mest populära utbildningar och har mer än 500 diplomerade kurser på sin webbportal. Några av de utbildningsområden som erbjuds:

 • Affärsutveckling
 • HR
 • Försäljning
 • CSR och horisontella principer
 • Ledarskap
 • Produktionsteknik
 • LEAN/Förbättringsarbete
 • Projektledning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Styrelsearbete

Läs mer om erbjudandet för Diploma utbildningar här

Elavtal – Nordel Energi AB

Som delägare har du möjlighet att teckna elavtal via Nordel Energi AB. Den största effekten kommer ur ett långsiktigt perspektiv där du bygger upp säkringarna för att i leveransperioden ligga med ett bra säkrat pris och vara skyddad mot marknadens volatilitet.

Samköp av el
Framtida inköp av el för att få ett så stabilt och konkurrenskraftigt pris som möjligt över tid. Du ges fördel av att vara med i en större portfölj och får på så vis samma möjligheter att skapa bra förutsättningar som de större företagen, i form av låga påslag och avgifter till vald fysisk leverantör. Alla våra delägarföretag har ett fast arvode 1995:- / år för tjänsten. 

Du erbjuds även möjlighet till subventionerat pris på energirevision. Det innebär kontroll av skatter och avgifter bakåt i tiden. Nordels experter har lång erfarenhet av reglerna runt skatter och avgifter och har koll på de senaste eventuella ändringarna vilket kan ge rätt till återbetalning. Som delägare får du 20% rabatt på energirevision, hittar man inga felaktigheter är tjänsten gratis. 

Skräddarsydd förvaltning
För större kunder med en samlad volym över 8 GWh erbjuds enskild förvaltning, med egen strategi.

Nordel hjälper även dig som har planer om att skaffa solceller och effektbalansera, de samarbetar med några av de största och mest erfarna leverantörerna i Sverige.

Inköpsavtal – Lyreco

Som delägare handlar du material via Lyreco kontorsmaterial och tjänster till ett reducerat pris. Du behöver använda en rekvisitionen nedan när du ska nyttja avtalet.

Klicka här för att öppna rekvisitionen som PDF

Manufacturing Guide – matchar produktidéer med leverantörer

Som delägare till IDC får du en kostnadsfri profil på både Manufacturing Guide och Qimtek (värde 7 800 kr) samt ett komboerbjudande om du önskar utökad synlighet.

Stora affärsmöjligheter

Manufacturing Guide och Qimtek är två kompletterande sajter med över 150 000 unika besökare varje år som söker både kunskap och leverantörer inom svensk tillverkningsindustri.

Om Manufacturing Guide

Manufacturing Guide har under flera års tid samarbetat med IUC Sverige och flera
IUC-bolag inom olika projekt med målet att stärka svensk industris konkurrenskraft. Sajten är i grunden en kunskapsdatabas inom produktionsteknik med över 600 beskrivna tillverkningsmetoder som lotsar besökare vidare till relevanta leverantörer.

Om Qimtek

Qimtek är Sveriges största marknadsplats för industrin där över 7 000 anslutna beställare får hjälp att matcha sina förfrågningar med leverantörer. Qimtek har ett kompetent sourcing-team som hjälper både inköpare och leverantörer att initiera lyckosamma affärer.

Kompletterande styrkor och räckvidd

Tillsammans har Manufacturing Guide och Qimtek drygt 150 000 unika besökare per år vilka söker både kunskap och leverantörer inom tillverkningsindustri. Deras överlappande innehåll och tjänster gör att de täcker ”Från produktidé till massproduktion” vilket också ligger till grund för en pågående satsning att stärka svenska innovationer.

Mer om Manufacturing Guide

EDCS – Equality Development Center

EDCS uppdrag är att vara en samverkansaktör som driver på och utvecklar metoder som bidrar till hållbar utveckling. Flera av de företag som efterfrågar deras tjänster vet att en arbetsplats som jobbar med sin värdegrund och med villkoren för medarbetarna är mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det är nyckeln till att behålla och rekrytera nya medarbetare och behålla värdefull kompetens. Medarbetare som mår bra och trivs på jobbet är det som gör verksamheten tilltalande och efterfrågad.

Vi erbjuder utbildningsinsats Diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö – DOSA (1–3) samt kortare föreläsningar inom olika områden kopplat till social hållbarhets som utförs av EDCS. Som delägarföretag har du rabatterat pris både på utbildningar och föreläsningar.

Subventionerat pris på utbildningsinsats Diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö – DOSA (1–3)

• Modul och utbildning 1: diskrimineringsfrihet och psykosocial arbetsmiljö
• Modul och utbildning 2: arbetsplatskultur för en hälsofrämjande arbetsplats
• Modul och utbildning 3: minoritetsstress, trygghet och hälsa
Läs mer här: DOSA – Diskrimineringsfri och säker Arbetsmiljö | IDC | Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin (idcab.se)

Korta föreläsningar social hållbarhet

• Inkludering och antidiskriminering
• HBTQI+
• Social hållbarhet – bas
• Diskrimineringslagen
• Normkritik
Läs mer här: Korta föreläsningar social hållbarhet | IDC | Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin (idcab.se)

Vill du veta mer?

Hör av dig till Arne om du vill ha mer information eller har andra frågor om dina förmåner som delägare i IDC.

Chef för Företagsutveckling

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 20