Erbjuds av EDCS - Equality Development Center i samverkan med IDC

Utbildning

DOSA - Diskrimineringsfri och säker Arbetsmiljö

ASSAR Industrial Innovation Arena eller på plats hos företag

Löpande starter

Anmäl här
Erbjuds av EDCS - Equality Development Center i samverkan med IDC
DOSA - Diskrimineringsfri och säker Arbetsmiljö
ASSAR Industrial Innovation Arena eller på plats hos företag
Löpande starter

En attraktiv verksamhet erbjuder bra arbetsmiljö som ger trygga och engagerade medarbetare. Arbete med social hållbarhet är en bra investering för alla företag, i relation till befintlig personal och i relation till framtida behov av kompetensförsörjning.

EDCS – Equality Development Center erbjuder utbildningar och föreläsningar inom området social hållbarhet. De har verktygen för dig som vill jobba med hållbarhet som en självklar del av din verksamhet. De erbjuder utbildningar och metoder som förenklar arbetsmiljöarbetet konkret.

IDC har i många år samverkat med EDCS – Equality Development Center i frågor rörande social hållbarhet, både i utvecklingsprojekt och i vår interna utveckling. Nu har vi möjlighet att erbjuda utbildningsinsatser inom social hållbarhet med EDCS som utbildare. Våra delägarföretag erbjuds särskilt förmånliga priser.

DOSA (1–3) | Diskrimineringsfri och säker Arbetsmiljö

 • Modul och utbildning 1: Diskrimineringsfrihet och psykosocial arbetsmiljö
 • Modul och utbildning 2: Arbetsplatskultur för en hälsofrämjande arbetsplats
 • Modul och utbildning 3: Minoritetsstress, trygghet och hälsa

Pris per modul: 25 000 kr inkl. moms.
Erbjudande med rabatt till IDC:s företag |  Pris per modul: 15 000 kr inkl. moms.

Utbildningarna hålls behovsstyrt och har inga fasta startdatum eller utbildningslokaler. Industriföretag i regionen är alltid välkomna att tillsammans med personal från IDC mötas på ASSAR Industrial Innovation Arena i samband med utbildningstillfällena, alternativt hålla dem i de egna lokalerna med utbildare från EDCS på plats.

Skicka in intresseanmälan så återkopplar vi och tittar på ett datum och lokal som passar dig.

Lämna intresseanmälan

Om EDCS – Equality Development Center

EDCS uppdrag är att vara en samverkansaktör som driver på och utvecklar metoder som bidrar till hållbar utveckling. Flera av de företag som efterfrågar deras tjänster vet att en arbetsplats som jobbar med sin värdegrund och med villkoren för medarbetarna är mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det är nyckeln till att behålla och rekrytera nya medarbetare och behålla värdefull kompetens. Medarbetare som mår bra och trivs på jobbet är det som gör verksamheten tilltalande och efterfrågad.

EDCS finansieras till dels av Västra Götalandsregionen och i deras uppdrag ingår att:

 • Förmedla kunskap, ge stöd och råd
 • Utveckla metoder och arbetssätt
 • Ge stöd till utvecklingsarbetet och samverka med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället

Om du vill veta mer

Hör av dig till Arne om du vill veta mer.
Läs mer om vårt delägarerbjudande: Bli delägare | IDC | Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin (idcab.se)

Chef för Företagsutveckling

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 20

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova