Arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar | Utbildning

Utbildning: Elektriska drivsystem G1F

Högskolan i Skövde

Höst 2023

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
Utbildning: Elektriska drivsystem G1F
Högskolan i Skövde
Höst 2023

Kurs, Grundnivå, 3 hp, FY305G

Vill du lära dig hur ett elektriskt drivsystem för en motor fungerar? Vilka är dom ingående komponenterna och hur är det uppbyggt?

I den här kursen lär du dig att styra olika typer av elektriska motorer. Vi börjar med att repetera de olika motortyperna och därefter går vi igenom hur ett elektriskt drivsystem fungerar. I praktiska moment tränar vi oss på olika typer av styrning. Först i form av PWM-styrning av likströmsmotor, men sedan även styrning av växelströmsmotor med en växelriktare. Olika reglerprinciper testas genom programmering av drivsystemet. Det övergripande syftet med kursen är att kunna förstå drivsystemets funktion och begränsningar.

Höst 2023

Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
Pågår: 6 november 2023 – 3 december 2023
Plats: Skövde, Campus, Dagtid
Takt: 50%
Anmälan: 115 mars 2023 – 17 april 2023
Ange kod HS-22067 på antagning.se


Mer information och anmälan

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova