AVSLUTAT PROJEKT

Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering är det största projektet inom Digitaliseringslyftet och syftar till att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet arbetar med en enkel och effektiv startmodell för att öka digitaliseringstempot i företag. Insatserna genomförs i hela landet av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall, RISE, IVF, och IUC tillsammans med en rad lokala och regionala partners.

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell. Att delta i en Kickstart ger insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Kickstart Digitalisering är en del av den nationella satsningen Digitaliseringslyftet.

Vad innebär en Kickstart?

En Kickstart består av tre kostnadsfria träffar där små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering.

Kickstart Digitalisering består av 3 träffar
  1. Del 1: Inspirationsföreläsningar och workshops (heldag)
  2. Del 2: Workshops för att identifiera företagets möjligheter (halvdag)
  3. Del 3: Workshop för att landa i start-aktiviteter för företaget (halvdag)
Investering per företag
  1. Kostnadsfritt deltagande
  2. Totalt 2 heldagar för 2-3 chefer eller nyckelpersoner
  3. 2 hemuppgifter för att påbörja den interna processen
Förväntat resultat av deltagandet:
  1. Påbörjad – eller fortsatt – egen digitaliseringsprocess
  2. Möjlighet till fortsatt support
  3. Tillgång till lokalt och nationellt nätverk

Läs mer och boka din plats

Här kan du läsa om hur deltagare utvecklats i projektet

Här kan du läsa mer om Kickstart Digitalisering


Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, RISE, IUC och SISP för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

NYHETER OM PROJEKTET KICKSTART DIGITALISERING

IDCs erbjudande | Information

Företag kickstartade sin digitalisering

Under tre tillfällen i höst har 12 deltagare från våra delägarföretag träffats i projekt Kickstart Digitalisering. Syftet var att f…

16 december, 2019 — Lästid 4 min

kickstart_2

Projekt | Samverkan

Flera verksamheter har kickstartat sin digitaliseringsresa

Torsdagen den 24 augusti gick startskottet för KickStart Digitalisering, ett koncept som handlar om att få kunskap och insikter om…

5 september, 2017 — Lästid 3 min