Flera verksamheter har kickstartat sin digitaliseringsresa

Torsdagen den 24 augusti gick startskottet för KickStart Digitalisering, ett koncept som handlar om att få kunskap och insikter om digitalisering och dess möjligheter för den egna verksamheten. Under en inspirerande dag utforskade deltagarna vad digitalisering handlar om, och inte minst vad som krävs för att det ska bli en tillväxtfaktor.

Målgruppen för KickStart Digitalisering är teknikföretag och tillverkande indsutriföretag, oavsett i vilken digitaliseringsfas företaget befinner sig i. Vid det första tillfället av KickStart Digitalisering deltog fem företag och en kommun. Genom att blanda olika verksamheter, inom olika branscher och med olika kompetenser, skapas en grogrund för spännande diskussioner och nya idéer.

Målet är att företagen ska kunna ta med sig sin nya kunskap hem och implementera den i verksamheten.

Förklarar Tobias Björck, IDC West Sweden AB.

Innovationskraft och fantasi

Torsdagen inleddes med ett informations- och inspirationspass lett av dagens moderator Ola Wallberg från RISE, samt en uppskattad föreläsning av Kristina Björkman på IUS Innovation AB, ett av företagen i Gothia Science Park. Björkman berättade om hur IUS Innovation utvecklar digitala produkter som dels möter ett behov i en verksamhet men som också uppmuntrar till användning med hjälp av spelteknik.

Därefter följde två pass där deltagarna fick släppa loss sin innovationskraft och fantasi, först kring frågeställningen ”Vad kan vi förbättra i vårt samhälle genom digitalisering?”.

Nästa frågeställning var mer kopplad till det egna företaget; Vad kan vi göra och varför?”. Här fick deltagarna en möjlighet att ge varandra feedback, inspel och vidareutveckla resonemanget. Här kom en del uppslag, både för egen utveckling och för gemensam utveckling.

Nästa steg – se över det egna behovet

Den 7 september samlas deltagarna igen för att fortsätta processen. Fram till dess ska deltagarna fundera över det egna behovet och de möjligheter som finns i verksamheten. Målet är att alla deltagande verksamheter ska ha tagit några steg framåt på sin digitaliseringsresa, oavsett vilken nivå de har startat på. Ytterligare ett mål är att verksamheterna ska ha ökat sin förmåga till utveckling och innovation samt ökat sitt nätverk.

– Vi ser ett behov och ett intresse för liknande aktiviteter bland teknik- och tillverkningsföretag och vi hoppas kunna bjuda in till nästa omgång av KickStart Digitalisering redan under våren 2018.

Säger Ulf Dackemark, innovationsprocessledare på Gothia Innovation AB.

kickstart_1

Mer information om KickStart digitalisering

KickStart Digitalisering är en aktivitet i Gothia Science Park inom ramen för samarbetet ASSAR Industrial Innovation Arena. Aktiviteten arrangeras av Gothia Innovation AB och IDC West Sweden AB i samarbete med projektet KickStart Digitalisering. Aktörerna bakom KickStart Digitalisering är Teknikföretagen, IF Metall, RISE och Fiber Optic Valley med finansiering från Tillväxtverket.

Artikeln är skriven av Karin Pestat, kommunikatör vid Gothia Innovation AB.

Mer om KickStart digitalisering

Vill du veta mer?

Hör av dig till Tobias på IDC eller Ulf Dackemark på Gothia Innovation AB. ulf.dackemark@gsp.se 0708-78 77 97.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Samverkan

Möbel- och inredningsnätverk ökar samverkan

Vi på IDC ses ofta som en ”kopplingsdosa” där industriföretagens potential identifieras och kopplas samman med resurser för utveckling och…

17 oktober, 2022 — Lästid 4 min

Nätverk | Projekt

Jämställdhetsintegrering för ökad utvecklingskraft

Eklunds Bildelslager har som affärsidé försäljning av bra begagnade bildelar till rätt pris. Linnea Eklund är vice VD och bjöd…

16 november, 2022 — Lästid 6 min

Projekt

Satsning för omställning av Skaraborgs industri

Skaraborg och Västsverige, liksom Sverige och globalt, står inför omfattande förändringar på arbetsmarknaden. Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en…

16 november, 2022 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Teknikcollege – för svensk industris framtid

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för…

7 november, 2022 — Lästid 8 min