Gothia Innovation AB

Utbildning

KICKSTART DIGITALISERING™ – kom igång, på riktigt!

Gothia Science Park, Skövde

Start torsdagen den 24 augusti

Anmäl här
Gothia Innovation AB
KICKSTART DIGITALISERING™ – kom igång, på riktigt!
Gothia Science Park, Skövde
Start torsdagen den 24 augusti

KickStart Digitalisering™ vänder sig till tillverknings- och teknikföretag som vid tre tillfällen (24/8, 7/9 och 26/9) vill utveckla sin förståelse för och kompetens kring digitalisering för att lättare kunna anpassa sig till den industriella utvecklingen.

Genom att delta i KickStart Digitalisering får du och ditt företag praktisk hjälp att rivstarta ert digitaliseringsarbete, samtidigt som ni har möjlighet att hitta nya kontakter och nätverk samt få stöd för utveckling i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park.

Genom att delta i KickStart Digitalisering får du:
 • Möjlighet att KickStarta digitaliseringsarbetet tillsammans med andra lokala företag
 • Input och kunskap att ta med till strategiska diskussioner i företagsledning och styrelse
 • Få inspiration och tillgång till goda exempel inom olika områden
 • Tillgång till ett lokalt och nationellt nätverk
Målgrupp

KickStart Digitalisering är en aktivitet som riktar sig till individer på ledningsnivå i tillverknings- och teknikföretag som har sin verksamhet i någon av Skaraborgs 15 kommuner.

​Datum och upplägg för KickStart Digitalisering
 • Torsdag 24 augusti – Inspirationsseminarium för nya perspektiv och idéer
 • Torsdag 7 september – Workshop för att identifiera företagets möjligheter
 • Tisdag 26 september – Workshop för att landa i startaktiviteter för företaget
Vad behöver du göra?

Totalt tre heldagar för 2-3 personer på ledningsnivå.
Två hemläxor för att påbörja den interna processen.

Vad får du som företag ut av KickStart Digitalisering?

Påbörjad – eller fortsättning – på den egna digitaliseringsresan
Möjlighet till fortsatt support och tillgång till nätverk.

Här kan du läsa mer om KickStart

Vad är digitalisering?
 • Förändringen är av exponentiell karaktär.
 • Strukturomvandlingen går fortare än vid något annat teknologiskt skifte.
 • Skapar helt nya affärsmöjligheter.
 • Nya företag och branscher skapas, andra slås ut.

Med DIGITALISERING avses samhällelig digitalisering (eng. digitalization) vilket definieras som den förändring av verksamheten, teknikanvändningen och de affärsmässiga förutsättningarna som uppkommer genom de nya möjligheter som tekniken ger, som ofta kan ha en disruptiv och oväntad effekt.

Gulliksen et al., Arbetsmiljöverket (2015:17)

Lämna din instresseanmälan här

Du anmäler ditt intresse för att delta i aktiviteten genom att fylla i formuläret på Gothia Science Parks hemsida. Efter att du skickat din intresseanmälan kommer vi att kontakta dig för att ställa några kompletterande frågor. Observera att din intresseanmälan inte är den slutgiltiga anmälan.

Anmälan till KickStart

kickstart665

Mer information

KickStart Digitalisering är en aktivitet i Gothia Science Park inom ramen för ASSAR Industrial Innovation Arena. Aktiviteten arrangeras av Gothia Innovation AB och IDC West Sweden AB och är ett samarbete med Teknikföretagen, IF Metall, Tillväxtverket, RISE och Fiberg Optic Valley.

Gothia Innovation AB driver och utvecklar Gothia Science Park, en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. Gothia Innovation stöttar individer och företag med affärsutveckling, innovationsledning samt nätverks- och kompetensutveckling. Gothia Innovation AB grundfinansieras av Västra Götalandsregionen och Skövde kommun.

logo_gothia_innovationgsp_logo

Vill du veta mer?

Kontakta Tobias för mer information om KICKSTART DIGITALISERING™.

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 14

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova