Energiomställning

Genom energieffektivisering och effektoptimering minskar vi miljöpåverkan, känslighet mot energikostnader och frigör kapacitet.

ikon för energiomställningEnergiomställning är övergången från dagens fossilberoende samhälle till en ekonomi som istället förlitar sig mer på förnybar energi. Det är viktigt när en stor del av energianvändningen i samhället sannolikt kommer att elektrifieras. Det innebär att det kommer att vara viktigt att hushålla med elektrisk energi och elektrisk effekt. Fler och fler kommer även att bli engagerade i elmarknaden och producera el för eget bruk och för att sälja till andra.

Energiomställning i övergripande strategier

Det här fokusområdet handlar om att energiomställning ska integreras i företags övergripande strategier, bland annat genom energieffektivisering och effektoptimering. Med hjälp av energiomställning ökar företags kunskap i fråga om tillförsel, distribution och användning av energi. Omställningen bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Genom effektoptimering jobbar vi med att se hur företag kan kapa sina toppar och jämna ut och sänka effektförbrukningen. Det sker i kombination med att sänka sitt effektuttag.

Effektoptimering och energieffektivisering

Förståelsen för vikten av energiomställning behöver genomsyra hela företaget och alla medarbetare, och målsättningen är att företag ska eftersträva effektstyrning och effektkontroll för att kunna effektoptimera och på det sättet sänka sina effektbehov och frigöra kapacitet. Genom att jobba med energiomställning tar företag ett viktigt samhällsansvar. När ett företag sänker sina effektbehov frigör de egen kapacitet samtidigt som det ger en positiv påverkan på samhället i stort. Det kommer att leda till att energin i det större samhällssystemet används på ett klokare sätt än idag. När företag frigöra kapacitet i energisystemet leder det till utveckling av svensk industri och skapa förutsättningar för nya etableringar.

Förberedelse för kommande regler och förändringar

Genom att stimulera industrins förmåga att ställa om sin energianvändning med koppling till resurseffektiv produktion, cirkularitet och digitalisering ökar den tillverkande industrins lönsamhet och konkurrenskraft. Dessutom blir de bättre förberedda på kommande regler och förändringar, som exempel de ny effekttaxorna 2027 vilket säkrar deras långsiktiga hållbarhet i alla dimensioner.

När du tar kliv inom detta området ökar din kunskap om hur du kan minska miljöpåverkan och din medvetenhet kring växande energi- och effektkostnader. Du lär dig även mer om CO2 och klimatpåverkan kopplat till insatsråvaror genom hela värdekedjan i din utvecklingsresa inom energiomställning.

Pågående insatser inom området

Industry In West, Innovationsboost, Kapa effekttoppar och Industriell Dynamik.

Några av de experter vi samverkar med

Energikontoren Sverige, Energimyndigheten, RISE, Energibolag, nätägare.

GRUNDEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Allt vårt arbete utgår från de globala målen. Hållbar utveckling utgår från tre dimensioner, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Om du vill veta mer

Hör av dig om du vill veta mer om möjligheterna!
Här ser du vilka medarbetare som har ett särskilt fokus inom just detta fokusområde.

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Energiomställning

0500-50 25 27

Johan Wahn

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Energiomställning

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 27

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

0500-50 25 21

Marie Hult

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 21

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14

NYHETER OM ENERGIOMSTÄLLNING

Projekt | Samverkan

Energidagen 2023 – solceller, energilagring och tekniksnack

Onsdagen den 29 mars 2023 kördes den första Energidagen på ASSAR. Under en heldag sattes all fokus på den viktiga…

29 mars, 2023 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Kraftsamling elektrifiering - se uppstarten

En historisk omställning från fossila bränslen till förnybar energi behövs. I Västra Götaland ligger fokus på stärkt samverkan och samordnat…

13 september, 2021 — Lästid 4 min

Press | Projekt

Nytt projekt ger kraft åt ASSAR – kunskapsnoden för elmotortillverkning

Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik beviljas finansiering av Tillväxtverket genom React EU och Västra Götalandsregionen och startar i juni 2021…

29 juni, 2021 — Lästid 4 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Energieffektiviseringsföretagen, EEF – en förening för energieffektivisering

Energieffektiviseringsföretagen, EEF jobbar mycket mot industrin gällande energieffektivisering, det handlar om att spara energi och minska underhållskostnader samtidigt som det…

14 juni, 2021 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande

Temadag: energieffektivisera din verksamhet

Under temadagen i klimat och energirådgivning fick ett tjugotal deltagare tips och råd från flera aktörer vart man kan vända…

4 maj, 2018 — Lästid 5 min