Temadag: energieffektivisera din verksamhet

Under temadagen i klimat och energirådgivning fick ett tjugotal deltagare tips och råd från flera aktörer vart man kan vända sig för att få stöd inom dessa områden. Vi har sammanfattat de olika aktörernas erbjudanden för att underlätta och skapa en överblick över vad som finns.

Fyra fokusområden

År 2030 ska utsläppen av växthusgaser minskat med 80% från 1990 års nivå inom Västra Götaland. Fram till 2015 har minskningen bara varit 15%. Fyra viktiga fokusområden finns framtagna: hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. För att lyckas behöver vi alla hjälpa till, genom till exempel ”Klimat 2030”.

Klimat 2030

Västra Götalandsregionen driver ”Klimat 2030-Västra Götalandsregionen ställer om.” Det är en kraftsamling som samlar företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Genom att skriva under intygar man att verksamheten ställer sig bakom och kommer att bidra till klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

Klimat 2030


Energi- och klimatrådgivare i Skaraborg

I Västra Götaland finns det möjlighet för små och medelstora företag att ta del av kunnandet som finns kring klimat och energifrågor via sin kommun. Energicoacher stöttar företag med en energiförbrukning högre än 300 MWh per år och energi och klimatrådgivare stöttar de med en energiförbrukning lägre än 300 MWh per år. Energicoachning görs i nätverksform, för att främja erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Energi och klimatrådgivning sker mer i dialog mellan företaget och rådgivaren, men även här finns det möjlighet att delta i nätverk.

Kontaktuppgifter

Företaget erbjuds hjälp och stöd genom en energigenomgång under ett platsbesök, sammanställning av potentiella områden för minskad energianvändning och coachning i genomförande av åtgärder. Kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivare och energicoacher hittas på respektive kommuns hemsida, vanligtvis under ”bygga och bo”.

 Exempel


Hållbar Utveckling Väst

HUV (Hållbar Utveckling Väst) jobbar med stöd inom solenergieffektivisering och energikartlägging. Små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh per år kan söka stöd som täcker upp till 50% av kostnaden, men max 50 000 kr. De flesta företag kan spar upp till 15 % av sin energianvändning enbart genom att ändra rutiner och beteende.
Vid ytterligare frågor hör av dig till Pauline Ekoff eller Pedram Farhang

Hållbar Utveckling Väst

Energimyndighetens tabell över hur mycket stöd en verksamhet kan få.


Metodstöd för energieffektivisering

Metodstödet är ett nationellt projekt som har målet att få 1500 företag i Sverige att jobba med energieffektivisering varav 240 av dessa företag ligger i Västra Götaland. Det bygger på att företaget gör en självskattning via ett digitalt verktyg eller laddar ner material gratis via Energimyndigheten.

Energimyndigheten

Filmen berättar om betydelsen av energieffektivisering.


Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd för åtgärder som ska öka takten för att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan. Det innebär att det ska gå till åtgärder som ger hög klimatnytta och inte hade blivit av utan stöd. Åtgärder som finns att söka för är till exempel utfasning av fossil energi, tillvaratagande av restvärme, bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas och installera laddstationer för restvärme.

Läs mer och ansökan

Fredrik berättar om Klimatklivet


Industriklivet

Industriklivet är riktat mot pilot- och demonstrationsprojekt med fokus på att minska industrins processrelaterade utsläpp. Stödet har ingen storleksbegränsning utan alla företag kan söka. Om man jämför med klimatklivet är det här stödet mer inriktat mot forskning och innovation, och att stötta teknik som inte riktigt är färdig för marknaden idag. Ansökan sker via en e-tjänst på Energimyndighetens hemsida.

Ansökan

Läs mer om Industriklivet


Solcellsstödet

Solcellsstödet är ett statligt stöd som vill öka den årliga elproduktionen från solceller. Det går endast att söka för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken. Det går alltså inte att söka för påbyggnad i senare skede på samma byggnad eller fastighet. Stödets storlek är högst 30 % av de stödberättigade kostnaderna och max 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller solels- och solvärmehybridsystem.

Solcellsstödet är ett samarbete mellan flera myndigheter,  därför finns det flera ställen man kan hitta information på. På Boverkets hemsida finns den elektroniska ansökningstjänsten.

Ansökan


Autokaross i Floby

Vi fick även ta del av en av våra delägares erfarenheter, Autokaross i Floby, vad gäller energieffektivisering. De har fått stöd med solenergi och ventilation och även sökt Klimatklivet. Peter Kringlund och Melker Olofgård berättar att de fått mycket hjälp och stöd via nätverket Energieffektiva Industrier i Väst vilket resulterat i både lägre energiåtgång och nöjdare medarbetare.

Detta har höjt vår kompetens på området.

Peter Kringlund om stödet via Energieffektiva Industrier i Väst.

IDC hjälper dig.

IDC har genom projektet Hållbar Industriell Utveckling (HIU) möjlighet att hjälpa till med frågor och hitta rätt stöd till företag som vill jobba med till exempel energieffektivisering. Kontakta Arne Holmberg eller Fredrik Johansson för mer information.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Arne eller Fredrik om du vill veta mer om klimat- och energirådgivning.

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Industriutvecklare tillverkning

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 20

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Nio av tio köpresor börjar med en googling

SEO eller Sökordsoptimering stod i fokus på vår Fokusträff i början av året. Christoffer Steverin från Digital effekt föreläste och…

24 februari, 2023 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Nätverk

Daloc i Töreboda öppnar dörrarna för PT-nätverk

Under slutet av 2022 följde ett 20-tal nätverksdeltagare med på ett studiebesök på Daloc i Töreboda där vi fick besöka…

14 februari, 2023 — Lästid 7 min

IDCs erbjudande | Projekt

ASSAR Labs stärker framtidens teknikområden

I ASSAR Industrial Innovation Arena finns ett antal labb för olika applikationer där man utvecklar många av de produktionsprocesser som…

10 februari, 2023 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

4 juni, 2023 — Lästid 2 min