Fredrik tipsar: klimatklivet – ekonomiskt stöd för industrier

Genom Klimatklivet kan företag söka klimatinvesteringsstöd i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Från och med den 25 juli gäller nya juridiska förutsättningar för den som vill söka pengar, bland annat finns nu ökade möjligheter att söka pengar för tillvaratagande av spillvärme från industrier. Kraven på vad som ska finnas med i en ansökan till Klimatklivet har också ändrats och förenklats.

Klimatklivet hjälper lokala aktörer att satsa på smarta lösningar som minskar klimatpåverkan. Investeringsstödet kan bland annat ges till projekt inom transporter, energieffektivisering, infrastruktur, avfall, fjärrvärme och informationsspridning. Stödet ges till de åtgärder som ger störst klimatnytta per investerad krona. Det finns 1,7 miljarder kronor att söka till lokala klimatåtgärder under 2018, kontakta gärna oss på IDC om du som delägare vill ha råd och stöttning i processen.

Nytt för 2018

Årets första ansökningsomgång stängde 15 februari och beslut för dessa ansökningar väntas i maj. De återstående tillfällena att söka stöd från Klimatklivet är:

 • 17 april -17 maj (beslut i september).
 • 27 augusti – 27 september (beslut i december).
Mer pengar

Sedan årsskiftet har Klimatklivet återigen blivit kraftigt förstärkt – fram till 2020 kommer hela 6,7 miljarder kronor att delas ut till bra klimatåtgärder i Sverige. Potten för 2018 är 1,7 miljarder kr. Detta kan jämföras med ursprungliga 700 miljoner kr/år.

Löpande beslut

Tidigare har Naturvårdsverket haft beslutsomgångar där samtliga beslut från tidigare ansökningsomgång har släppts. Detta upplägg kommer finnas kvar men en del beslut kommer fattas löpande allt eftersom de är klara och därmed inte sparas till beslutsomgången. Denna förändring  är positiv för de sökande som slipper vänta onödigt länge på sitt beslut. Naturvårdsverkets beslut kommuniceras alltid till sökande.

Klimatåtgärder som får investeringsstöd

Exempel på klimatåtgärder som har fått stöd under tidigare ansökningsperioder är:

 • Laddstationer och snabbladdare
 • Tankstationer för biogas eller HVO
 • Konvertering av fossilt bränsle till biobränslen (exempelvis konvertering av oljepanna till biogaspanna eller pelletspanna)
 • Optimerad deponigasanvändning
 • Destruktion av restgaser
 • Utökad biogasproduktion
 • Simulator för sparsam traktorkörning
 • Fjärrvärme (exempelvis användning av överskottsvärme inom industrin)

– Hittills har över 1000 åtgärder fått stöd; allt från stora industrianläggningar för 400 miljoner kronor till laddstationer för elbilar i bostadsrättsföreningar för 20 000 kronor.

Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet.

Vem kan söka klimatinvesteringsstödet?

Alla förutom privatpersoner kan söka investeringsstödet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Information om ansökningsperioder

Det går att söka klimatinvesteringsstöd under följande perioder 2018:

 • 17 april – 17 maj (beslut i sep)
 • 27 augusti – 27 september (beslut i dec)

Länk till ansökan

För mer information

Du kan läsa mer om Klimatklivet på dessa sidor.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturvårdsverket
Läs Naturvårdsverkets pressrelease

klimatklivet

Vill du veta mer om Klimatklivet?

Hör av dig till Fredrik för mer information.

Industriell utvecklare

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriell utvecklare

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 12

Dela via