Avslutade projekt

IDC har genom åren genomfört en rad projekt. Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i IDCs arbete.

Kompetensnavet

Ett utvecklingsprojekt som gjorde skillnad.

Kompetensnavet genomfördes under en treårsperiod mellan oktober 2015 till september 2018. Projektet drevs i syfte att säkra attraktiva arbetsplatser för en hållbar framtida industri och berörde ämnen som exempelvis värdegrund, kompetenskartläggning, medarbetarskap, delaktighet, utbildningar, jämställdhet och mångfald.

Läs mer om Kompetensnavet

Hållbar Industriell Utveckling

Projektet skapade ökad konkurrenskraft hos våra delägarföretag genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. I begreppet hållbarhet ryms tre dimensioner, social, ekonomisk och ekologisk.

Hållbar Industriell Utveckling genomfördes mellan åren 2016 och 2018 och drevs i syfte att genom ”hjälp till självhjälp” nå långsiktiga effekter. Genom en lärande organisation lyfts nivån internt i företagen för att bestå och vidareutvecklas även efter insatsen. Deltagande företag har via projektet fått ett mer systematiskt och strategiskt arbetssätt när det gäller hållbar utveckling av sin verksamhet och produktion vilket i sin tur genererar en konkurrenskraftig och lönsam industri.

Läs mer om HiU

växt som gror 1920x600 2


Möbelbruket

Projektet undersökte en smart offentlig hantering av möbler, och var ett stöd där offentlig sektor kunde hitta och sprida information om cirkulär hantering av möbler.

Mellan 2015 och 2019 har projektet Möbelbruket tillsammans med möbelindustrin undersökt hur en professionell hantering av möbler för återbruk ska kunna gå till. Målet var att hitta en fungerande affärsmodell vilket lyckades. En färdig affärsmodell drivs nu av företaget Sajkla som tar hand om frågor som handlar om affärer kopplat till ett industriellt kvalitativt återbruk. Ett rationaliserat möbelflöde för återbruk går via det leverantörsnätverk som tidigare deltagit i projektet Möbelbruket.

Läs mer om Möbelbruket

möbelbruket bild