IDC har genom åren genomfört en rad projekt. Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i industrins utveckling.

Kompetensnavet

Ett utvecklingsprojekt som gör skillnad.

Kompetensnavet genomfördes under en tre års period mellan oktober 2015 till september 2018. Projektet drevs i syfte att säkra attraktiva arbetsplatser för en hållbar framtida industri och berörde ämnen som exempelvis värdegrund, kompetenskartläggning, medarbetarskap, delaktighet, utbildningar, jämställdhet och mångfald.

Läs mer


Hållbar Industriell Utveckling

Projektet skapade ökad konkurrenskraft hos våra delägarföretag genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. I begreppet hållbarhet ryms tre dimensioner, social, ekonomisk och ekologisk.

Hållbar Industriell Utveckling genomfördes mellan åren 2016 och 2018 och drevs i syfte att genom ”hjälp till självhjälp” nå långsiktiga effekter. Genom en lärande organisation lyfts nivån internt i företagen för att bestå och vidareutvecklas även efter insatsen. Deltagande företag har via projektet fått ett mer systematiskt och strategiskt arbetssätt när det gäller hållbar utveckling av sin verksamhet och produktion vilket i sin tur genererar en konkurrenskraftig och lönsam industri.

växt som gror 1920x600 2

Läs mer