Avslutade projekt

IDC har genom åren genomfört en rad projekt. Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade, eller befinner sig i avslutsfas, alla viktiga delar i IDCs arbete.

Avslutade projekt
Avslutade förstudier

 

‌Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor

Projektet vidareutvecklar ett produktionstekniskt laboratorium i ASSAR Industrial Innovation Arena.

Målet är att skapa ett produktionstekniskt laboratorium i ASSAR Labs som en förlängning av innovationsmiljön i ASSAR Industrial Innovation Arena för att undersöka och skapa möjligheter för produktion och produktionstekniker inom framtidens drivlinor och framdrivning av fordon.

Läs mer om Vidareutveckling av produktionstekniskt labb

Nästa Generations Drivlineproduktion

En del i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, steg 3 – implementering. Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor.

Läs mer om projektet Nästa Generations Drivlineproduktion

ASSAR Industrial Innovation Arena

Målet med projektet ASSAR Industrial Innovation Arena var att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning i Skövde. Målsättning var även att stärka lönsamhet och konkurrenskraft hos små och medelstora företag genom insatser och aktiviteter i regionen.

Läs mer om projektet ASSAR Industrial Innovation Arena

Catalyst

Catalyst var projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin.

Läs mer om projektet Catalyst

Digiresan 2.0

Digiresan 2.0 stöttade tillverkande företag att tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden.

Läs mer om Digiresan 2.0

Omställningslyftet

Målet var fler företag skulle få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftade även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Läs mer om Omställningslyftet

React EU Energilagring & Kraftelektronik

Spred förståelse för och kunskap om kommande teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin.

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

React EU 3D-Action

Projektet 3D-Action var en katalysator som ökar medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning och dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om React EU 3D-Action

Kompetens+

Projektet Kompetens+ gav företag chansen att förstärka sin verksamhet med någon av alla de erfarna och duktiga tjänstepersoner som drabbats av uppsägningar på grund av coronapandemin.

Läs mer om Kompetens+

Framrutan

Framrutan drevs för att hjälpa leverantörer att kompetensutveckla sig och ställa om sin verksamhet utifrån den utveckling som sker inom fordonsindustrin när det gäller elektrifiering, artificiell intelligens och autonoma fordon.

Läs mer om Framrutan

 

Kickstart Cirkulär Ekonomi

Kickstart cirkulär ekonomi var en workshopserie i tre delar kring cirkulär ekonomi där deltagarna får inspiration för hur de ställer om för ökad klimat- och affärsnytta. Företagen fick under tre träffar uppmuntras till att ta små steg i sitt cirkulära omställningsarbete.

Läs mer om Kickstart Cirkulär Ekonomi

Fenixz

Fenixz syftade till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Läs mer om Fenixz

Kickstart Hållbarhet

Kickstart Hållbarhet erbjöd företag praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbetet. Kickstart Hållbarhet är en aktivitet inom Omställningslyftet.

Läs mer om Kickstart Hållbarhet

Datemats

Projektet Datemats syftar till att överföra och genomföra en unik designledd undervisningsmetod för studenter med blandad bakgrund (design och teknik) inom området Emerging Materials and Technologies (EMT). Projektet syftar även till att öka kunskaps- och tekniköverföringar från akademi och forskningscentrum till industrin. IDC West Sweden AB är en av flera samverkanspartners i Europa.

Läs mer om Datemats

Circular Hub

Circular Hub är en källa till kunskap och förståelse kring cirkulär och hållbar ekonomi. Utgångspunkten för arbetet är omställningen mot en cirkulär ekonomi med nya affärsmodeller, cirkulära produkter och en växande insikt. Visionen är att placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler med särskild vikt på små och medelstora företag.

Läs mer om Circular Hub

Robotlyftet

Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Fram till juni 2021 har små och medelstora industriföretag kunnat ansöka om en automationscheck och kostnadsfritt få hjälp med en förutsättningsstudie inför en automation. Projektet har även erbjudit kunskapsutveckling och utbildning inom automation.

Läs mer om Robotlyftet

Nästa generations drivlinor – UDI steg 2

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor och en av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion för tillverkning av nya drivlinor. Målet med projektet Nästa generations drivlinor var att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling av elektriska drivlinor och effektiva värdekedjor för produktion i Sverige. Projektet genomfördes inom ramen för Vinnovas program för utmaningsdriven innovation (UDI-programmet).

Läs mer om Nästa generations drivlinor – UDI steg 2

Digiresan Företagsutveckling

Digiresan stödjer små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering. Syftet med projektet är att stärka företagens konkurrenskraft genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration under resans gång.

Läs mer om Digiresan Företagsutveckling

Digiresan Kompetensutveckling

Syftet med projektet var att stärka företagens konkurrenskraft genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Digiresan byggde på företags behov och möjligheter och erbjöd en mix av utbildningar, coachning, seminarier och erfarenhetsutbyte för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering.

Läs mer om Digiresan Kompetensutveckling

Kickstart Digitalisering

I syfte att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Kickstart Digitalisering är det största projektet inom Digitaliseringslyftet och syftar till att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet arbetar med en enkel och effektiv startmodell för att öka digitaliseringstempot i företag. Insatserna genomförs i hela landet av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall, RISE, IVF, och IUC tillsammans med en rad lokala och regionala partners. IDC genomförde under november/december 2019 en omgång av Kickstart för industriföretag i Skaraborg.

Läs mer om Kickstart Digitalisering

Möbelbruket

Projektet undersökte en smart offentlig hantering av möbler, och var ett stöd där offentlig sektor kunde hitta och sprida information om cirkulär hantering av möbler. Mellan 2015 och 2019 har projektet Möbelbruket tillsammans med möbelindustrin undersökt hur en professionell hantering av möbler för återbruk ska kunna gå till. Målet var att hitta en fungerande affärsmodell vilket lyckades. En färdig affärsmodell drivs nu av företaget Sajkla som tar hand om frågor som handlar om affärer kopplat till ett industriellt kvalitativt återbruk. Ett rationaliserat möbelflöde för återbruk går via det leverantörsnätverk som tidigare deltagit i projektet Möbelbruket.

Läs mer om Möbelbruket

Hållbar Industriell Utveckling

Projektet skapade ökad konkurrenskraft hos våra delägarföretag genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. I begreppet hållbarhet ryms tre dimensioner, social, ekonomisk och ekologisk. Hållbar Industriell Utveckling genomfördes mellan åren 2016 och 2018 och drevs i syfte att genom ”hjälp till självhjälp” nå långsiktiga effekter. Genom en lärande organisation lyfts nivån internt i företagen för att bestå och vidareutvecklas även efter insatsen. Deltagande företag har via projektet fått ett mer systematiskt och strategiskt arbetssätt när det gäller hållbar utveckling av sin verksamhet och produktion vilket i sin tur genererar en konkurrenskraftig och lönsam industri.

Läs mer om Hållbar Industriell Utveckling

Kompetensnavet

Ett utvecklingsprojekt som gjorde skillnad. Kompetensnavet genomfördes under en treårsperiod mellan oktober 2015 till september 2018. Projektet drevs i syfte att säkra attraktiva arbetsplatser för en hållbar framtida industri och berörde ämnen som exempelvis värdegrund, kompetenskartläggning, medarbetarskap, delaktighet, utbildningar, jämställdhet och mångfald.

Läs mer om Kompetensnavet