Circular Scaling

Förstudien definierar hur genomförandeprojekt uppnår så stor samhällseffekt som möjlig genom att organisationer inom olika näringsgrenar, på ett strategiskt, gemensamt och holistiskt sätt tar sig an utmaningen att ställa om till resurseffektiv, cirkulär och koldioxidfri ekonomi.

Fokus i förstudien och kommande genomförandeprojekt är omställning till ett cirkulärt samhälle, i linje med prioriterade områden i den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland samt den delregionala utvecklingsstrategin i Skaraborg.

Syftet är att förbereda för en systemövergripande omställning av den tillverkande industrin i Västra Götalandsregionen och bygger på samarbeten och nätverkande mellan företag kring cirkulära flöden där vi tar vara på energi och outnyttjade resurser som kan användas som råvara. Även underliggande fossil energi i insatsvara är en betydande del i omställningen.

Holistisk samverkan

Förstudien ligger i linje med näringslivets strategiska prioriteringar i att eftersträva en hållbar konkurrenskraft baserat på resurseffektiva, cirkulära och koldioxidsnåla lösningar. Denna typ av omställning kan inte hanteras enskilt inom organisatoriska eller branschspecifika gränser, utan kräver holistisk samverkan i vidare sammanhang än de insatser som hittills utförts inom området.

Komplett livscykelperspektiv

Det som traditionellt anses vara avfall eller restprodukter i en näring skulle mycket väl kunna vara en råvara, att använda direkt eller efter förädling, i en annan näring. Det ger ett komplett livscykelperspektiv, där produkter, råvaror och energi ingår i ett kretsloppstänkande och kan ha olika funktion eller användning över tid, med eller utan förädling mellan de olika stegen i livscykeln. Försörjningskedjor, värdekedjor och värdenätverk kommer behöva fokuseras med målsättningen att uppnå övergripande symbios.

Uppdaterade affärsmodeller

I samband med den systemövergripande omställningen i samhället kommer även företags affärsmodeller behöva uppdateras och utgå från cirkulära flöden. För att ställa om behöver hela värdekedjan ses över och hänsyn tas även till den underliggande fossilenergin som insatsvara. Nya lösningar kommer kräva att strategier uppdateras och att affärsmodeller förändras. Det kommer också innebära att nya nyckeltal och mål behöver användas i styrning av företagen. 

Delar av förstudiens resultat

Baserat på teorier om hur verksamhet kan skalas upp snabbt identifierades följande tillväxtfaktorer för en cirkulär omställning med fokus på ekonomi, miljö för ett hållbart näringsliv; marknad, distribution, skalbarhet, marginal & lönsamhet, nätverk, avfall blir råvara och innovation som bas för att skapa potential.

Förstudien visade ett antal exempel på accelererande utvecklingsområden för den cirkulära ekonomin som en konsekvens av miljö- och klimatrelaterade samhällsutvecklingen, i grunden baserat på lärdomar från omvärldsanalys inom studien Strategisk Insikt:

 • Energiåtervinning
 • Hydroponisk odling
 • Biofermentering
 • Avfall som råvara
 • Branschöverskridande symbioser och flöden
 • Cirkulära nätverk
 • Återbruk, Second life & Refurbished
 • Leasing istället för ägande
 • Anpassade produkter
 • Nya material
 • Digitalisering för spårbahet och nya tjänster
 • Närkopplade leverantörer
Nästa steg

Det strategiska övergripande perspektivet med fokus på kontaktskapande och nätverksfrämjande aktiviteter kommer vara en viktig del i kommande insatser. Genom att utgå från den tillverkande industrin – som är den värdemässigt största näringslivskategorin i Västra Götaland – och samverka med gröna och blå näringar finns en stor potential att identifiera och möjliggöra nya synergier. Tillverkande industri och Gröna näringar är Skaraborgs viktigaste resursbaser.

Förstudiens resultat kommer att mynna ut i flera projektansökningar med fokus på cirkularitet och cirkulär uppskalning. Kommande genomförandeprojekt riktar sig till den tillverkande industrin i flera delregioner.

Finansiärer

Skaraborgs Kommunalförbund

Vill du veta mer?

Hör av dig till Caroline eller Leif om du vill veta mer om Circular Scaling.

Projektansvarig

0500-50 25 23

Caroline Johansson Thim

Projektansvarig

I oktober 2020 fick jag möjlighet att hoppa på den helt nya tjänsten Projektansvarig på IDC. Jag hade då arbetat i 20 år på Volvo Personvagnar inom olika avdelningar i olika fabriker, med tyngdpunkten på projektledning. Tjänsten Projektansvarig innebär ett övergripande projektlednings- och samordningsansvar för projekten, vilket innefattar planering, uppföljning samt rapportering. Det gäller även samordning av nya projektansökningar. Att arbeta med arbetssättsutveckling ser jag som mycket viktigt och roligt, vilket går väl i linje med den viktiga delen i min tjänst att utveckla arbetssättet kopplat till projektstyrning.

En bra beskrivning av mig själv är nog att jag tycker om att lära mig nya saker, är nyfiken, gärna vill ha ordning och reda, tydlighet och tycker det känns bra att få avsluta uppgifter.

Jag bor i villa i Hjo med man och två döttrar. På fritiden står familjen i fokus – att få följa barnen i deras utveckling är viktigt för mig. Vi gör gärna saker tillsammans, är ute i naturen – promenader, båtturer på sommaren, skidor och skridskor på vintern. Själv tar jag gärna en gång- eller springtur eller ett yogapass. Då jag har mycket släkt och vänner i en stor del av västra Europa – Nederländerna, Belgien, Spanien och Storbritannien – fylls våra semestrar av resor till dem. Helst reser jag med bil, då är det möjligt att besöka alla på en och samma resa!

Som bilden visar älskar jag att läsa! Det blir allt från ren fakta, dokumentär, självbiografi, till en avslappnande roman. Något av det härligaste jag vet – helst efter lite frisk luft – är att sätta sig i soffan med en kopp kaffe eller te, en liten chokladbit och en riktigt bra bok.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 23

VD

0500-50 25 01

Leif Pehrsson

VD

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 01