Stärkt Kompetens

Projektet stärker små- och medelstora tillver­kande industri­fö­retags förmåga att strategiskt, hållbart och långsiktigt kompe­tens­för­sörja och bedriva kompe­tens­arbete i Västsverige.

Erbjudande till deltagande företag

Genom inspirations- och omvärldsbevakningsaktiviteter, workshops i kompetensverktyget ”Mind the Gap” samt företagsindividuell coachning tydliggörs företagens framtida kompetensbehov och de utvecklar förmågan att självständigt fortsätta jobba med strategiskt kompetensarbete. De lär sig hur kompetensarbetet förankras i företagets affärsmål och vision samt att långsiktigt planera och genomföra sin kompetensförsörjning.

Vid projektets slut kommer det även att ha tydliggjorts vad för behov av kompetensutvecklingsinsatser till lämpliga aktörer, exempelvis kompetensråden i regionen, som kan bidra till att göra företagen mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga inom områdena för smart specialisering i Västsverige.

Samverkan genomsyrar projektet

I Västsverige finns ett starkt partnerskap mellan IUC-bolagen; IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och IUC Halland, alla partners i projektet. Tillsammans har vi under flera år tillsammans jobbat med analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillverkande industrin. Pågående gemensamt projekt som drivs parallellt med Stärkt Kompetens är Industry In West som jobbar med hållbar utveckling inom fyra insatsområden. Projektet präglas också av en stark samverkan med regionala kompetensråd och andra satsningar kopplat till kompetens som exempelvis Kompetensnavet i Skaraborg.

Målgrupp och samverkan

Målgruppen är små och medelstora företag i Västsverige. Projektet riktar sig också till företagsfrämjande aktörer, offentliga organisationer och stora företag. Projektägare är Göteborgs Tekniska College (GTC) och projektet drivs i samverkan med IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och IUC Halland/TEK Kompetens.

Finansiärer

Projektet Stärkt Kompetens finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Region Halland.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om Stärkt Kompetens.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

NYHETER OM PROJEKTET STÄRKT KOMPETENS

IDCs erbjudande | Projekt

Stärk ditt företags kompetensförsörjningsarbete

Projektet Stärkt Kompetens stärker små- och medelstora tillver­kande industri­fö­retags förmåga att strategiskt, hållbart och långsiktigt kompe­tens­för­sörja och bedriva kompe­tens­arbete i…

2 juli, 2022 — Lästid 3 min