Stärk ditt företags kompetensförsörjningsarbete

Projektet Stärkt Kompetens stärker små- och medelstora tillver­kande industri­fö­retags förmåga att strategiskt, hållbart och långsiktigt kompe­tens­för­sörja och bedriva kompe­tens­arbete i Västsverige.

Genom coachning, inspi­ra­tions- och omvärlds­be­vak­nings­ak­ti­vi­teter samt workshops i kompe­tens­verktyg får du och ditt företag kompetens i att på egen hand bedriva ett strategiskt kompe­tens­arbete som är anpassat efter er och era behov.

Strategisk utveckling för strategisk arbete

Projektet möjliggör dig och ditt företag att öka er förmåga att hållbart kompe­tens­för­sörja er och konti­nu­erligt arbeta med utveck­lingen av er kompetens. Vi utvecklar och stötta er, genom att ge er både verktyg och coachning, för att ni ska kunna etablera kompe­tens­för­sörj­nings­arbete som en viktig del i företagets mål och vision samt långsiktigt kunna planera och genomföra er kompetensförsörjning.

Projektets syfte och mål

Projektet ska höja förmågan till strategiskt kompe­tens­arbete samt tydliggöra kompe­tens­be­hovet hos små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland och Halland i syfte att göra företagen i Västsverige mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga.

Inspireras & få koll på omvärlden

Du kommer intro­du­ceras till strategiskt kompe­tens­arbete genom utvecklande aktiviteter i grupp där kompe­tens­ut­bytet är en viktig del i lärandeprocessen.

  • Inspi­ra­tions­ak­ti­vi­teter skapar insikt om värdet av en tydlig kompe­tenstrategi som är baserad på ditt företags affärsidé.
  • Omvärlds­be­vak­nings­ak­ti­vi­teter skapar medvetenhet om hur den snabba takten i teknik­ut­veck­lingen ställer krav på förnyad kompetens samt hur ditt företag kan arbeta med inkludering och social hållbarhet i syfte att nyttja företagets kompetens till fullo samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Samverkan genomsyrar projektet. I Västsverige finns ett starkt partnerskap mellan IUC-bolagen; Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och IUC Halland, alla partners i projektet. Tillsammans har vi under flera år tillsammans jobbat med analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillver­kande industrin. Vårt gemensamma projekt Industry in West bedrivs parallellt med Stärkt kompetens. Fokus för Industry in West är hållbar utveckling inom fyra insats­om­råden, vilka du kan läsa mer om här. Projektet Stärkt kompetens finansieras av Europeiska regionala utveck­lings­fondenVästra Götalands­re­gionen och Region Halland.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min