Cirkularitet

Med cirkulära metoder omsätter vi lärdomar till affärsmöjligheter på egen produkt och värdekedja.

ikon för cirkularitetCirkularitet är grunden för långsiktig, ansvarsfull och lönsam tillväxt, ett sätt att jobba med ekologisk hållbarhet och minska klimatpåverkan. Grundtanken är att värna vår planet genom att återanvända och återvinna istället för att bryta nytt material.

Cirkularitet i hela produktionssystemet

Cirkularitet går att applicera på olika delar i en verksamhet och vi jobbar med cirkularitet kopplat till hela produktionssystemet, från produktutveckling, design och produktion till spill och återvinning. Cirkulära arbetssätt och cirkulära affärsmodeller är viktiga delar i omställningen till en cirkulär ekonomi som behöver ske genom hela värdekedjan.

Produkters hela livscykel

Att jobba med cirkulära arbetssätt handlar om att se till produktens hela livscykel och vad som händer med produkt och dess material när den inte kan användas längre, att utforska möjligheter att återanvända eller återvinna produkterna. Genom att hitta loopar där material eller produkter återcirkuleras hålls de i omlopp och bevarar sitt värde längre. Ofta krävs samarbeten genom hela värdekedjan för att skapa dessa loopar. Ju vidare loopen är, desto mer kostar återvinningen genom att du inte bevarar värdet av produkten utan bara materialet i bästa fall. Därför vill du alltid eftersträva snäva loopar med bibehållet värde. Cirkulering kan ske på fyra sätt:

  • Återanvändning – produkterna håller längre och är attraktiva längre.
  • Återställning – renovera och återställa produkten till sitt ursprungliga skick.
  • Uppgradering – göra produkterna bättre än vad de var från början.
  • Återvinning – skapa produkter av återvunnet material.
Cirkularitet för minskad miljöpåverkan och nya affärsmodeller

Genom cirkulär omställning skapar vi även en cirkulär ekonomi med hjälp av cirkulära affärsmodeller. Det är sättet vi kommer att göra affärer framöver över hela världen. Cirkulär ekonomi bygger på idén om att minskad miljöpåverkan och nya affärsmöjligheter kan uppnås genom effektivare och mer kortslutna materialkretslopp. Till skillnad från en linjär ekonomi där förbrukningen av naturresurser växer i takt med ekonomin. Där tjänar företag pengar på att sälja produkter, de vill ha fler produkter ut på marknaden vilket gör att produkterna snabbt förlorar sitt värde och marknaden blir aldrig mättad. Medan företag i en cirkulär ekonomi bevarar och utvecklar produkters värde samtidigt som förbrukningen av resurser kraftigt minskar genom snäva loopar.

När du tar kliv inom området cirkularitet lär du dig mer om cirkulär ekonomi och cirkulära möjligheter. Du lär dig att identifiera din nuvarande grad av cirkularitet och vikten av att uppnå integrerande samarbeten i värdekedjan. 

 

Utveckla produkter cirkulärt

Cirkularitet handlar också om cirkulär produktutveckling. Genom en mer hållbar designprocess skapas anpassade produkter som är cirkulära, exempelvis genom att de produceras av återvinningsbara material eller är möjliga att demontera och reparera vilket möjliggör loopar inom återställning. Målet är att vara varsam med jordens resurser och inte bryta nya råvaror.

Nya cirkulära affärsmodeller

Cirkulär affärsmodellsinnovation handlar om att innovera nya, cirkulära, affärsmodeller som frikopplar erbjudandet från den fysiska produkten. Här tjänar företag pengar på att behålla ägandet och låta kunder abonnera på produktens funktion. Det leder till att företag vill producera produkter som håller, och behåller sitt värde, så länge som möjligt.

Pågående insatser inom området

Industry In West, Innovationsboost, REFUSE och Industriell Dynamik.

Några av de experter vi samverkar med

Energikontoren Sverige, RISE, Delegationen för Cirkulär Ekonomi, IVL.

 

 

GRUNDEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Allt vårt arbete utgår från de globala målen. Hållbar utveckling utgår från tre dimensioner, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Om du vill veta mer

Hör av dig om du vill veta mer om möjligheterna!
Här ser du vilka medarbetare som har ett särskilt fokus inom just detta fokusområde.

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

0500-50 25 29

Anna Bruce

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 29

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Energiomställning

0500-50 25 27

Johan Wahn

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Energiomställning

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 27

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

0500-50 25 16

Kjell Edqvist

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 16

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

0500-50 25 18

Victoria Korth

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 18

NYHETER OM CIRKULARITET

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 5 min

Tips från IDC

Fredrik tipsar: Coachingprogram i cirkulär utveckling

Nu finns möjlighet att delta i ett kostnadsfritt coachingprogram som erbjuds av LIGHTer i samarbete med RE:Source, Sweco och SVID…

4 april, 2024 — Lästid 1 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Klimatneutral popcornproduktion är målet för Sundlings

Sundlings är Nordens ledande leverantör av popcorn och snacks till biografer och arenor och även en innovativ producent av premiumprodukter…

7 augusti, 2023 — Lästid 5 min

Delägare | Insikter med IDC | Projekt

Inspirerande frukostseminarium om cirkulär design

IDC och SVID arrangerade tillsammans ett inspirerande frukostseminarium om cirkulär design som lockade många deltagare från näringslivet. Under morgonen fick…

2 maj, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Kickoff för projektet REFUSE

Nyligen startade projektet REFUSE som handlar om att förlänga livslängden på produktionssystem i den svenska fordonsindustrin genom smarta tekniska lösningar…

13 januari, 2023 — Lästid 5 min

Delägare | Projekt

Så jobbar Lundbergs Möbler cirkulärt

Möbeltillverkaren Lundbergs Möbler har mer än 75 års erfarenhet i branschen, men tittar hellre genom framrutan än bakrutan och strävar…

13 januari, 2023 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Preppa för påtryckningar med cirkulär ekonomi

Kickstart cirkulär ekonomi är en workshopserie i tre delar kring cirkulär ekonomi där företag under vintern 2022 fått inspiration kring…

19 december, 2022 — Lästid 15 min

IDCs erbjudande | Projekt

Storsatsning för företags klimatomställning

Tillväxtverket satsar nu på Omställningslyftet. Tillsammans med RISE, SISP, Energikontoren, IUC och IVL satsas totalt ca 150 Mkr för att…

7 oktober, 2022 — Lästid 4 min

Projekt

Vad innebär cirkulär ekonomi för dig?

Satsningen Kickstart cirkulär ekonomi erbjuder företag möjligheten att utforska vad cirkulär ekonomi för en hållbar omställning innebär i den egna…

22 september, 2022 — Lästid 2 min

Information | Projekt

När restströmmar blir till nya träprodukter

Produktutveckling där man utgår från restströmmar, biprodukter och återvunnet material ställer nya krav på både företag och forskning, men det…

9 juni, 2022 — Lästid 5 min