Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid. Erik Valvring, innovationsstrateg vid Science Park Borås, coachade oss genom begreppen.

Erik Valvring, innovationsstrategi, Science Park Borås.

Flera rapporter just nu pekar på möjligheterna med cirkulära affärsmodeller. Bland annat McKinsey i en rapport från 2022 som menar att minst en femtedel av textilavfallet kan bli nya kläder, och en cirkulär ekonomi för textilier skulle kunna skapa 15 000 nya jobb i Europa till 2030 om tillräckligt med investeringar i insamling, sortering och återvinning av kläder görs. Även Svensk Handels innovationschef Per Ljungberg spår möjligheter i sin krönika: ”Guldläge för cirkulära affärsmodeller”.

Är hållbarhet och cirkularitet samma sak?

Nej. Du kan jobba med hållbar utveckling utan att vara cirkulär, och på samma sätt kan du i teorin faktiskt vara cirkulär utan att alls vara hållbar, även om det är ovanligt. Hållbarhet är ett övergripande begrepp som strävar efter att uppfylla dagens behov utan att kompromissa med möjligheterna för framtida generationer att möta sina egna behov. Det innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter som alla omnämns i de 17 globala målen i Agenda 2030.

Cirkularitet är en specifik strategi inom hållbarhetsramen och fokuserar på att minska resursanvändningen genom att maximera återanvändning, återvinning och minskning av avfall. Inom cirkulär ekonomi strävar man efter att hålla resurserna i en ständig cirkulation och undvika linjär användning och avfallshantering. Cirkularitet är även grunden för långsiktig, ansvarsfull och lönsam tillväxt, ett sätt att jobba med ekologisk hållbarhet och minska klimatpåverkan. Grundtanken är att värna vår planet genom att återanvända och återvinna istället för att bryta nytt material.

Cirkulär ekonomi för hållbar utveckling

Ett sätt att jobba med cirkularitet är att röra sig mot en cirkulär ekonomi, något helt annat än linjär ekonomi. Istället för att utvinna, tillverka, köpa och kassera, utnyttjas i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge som det bara går. Omställning till cirkulär ekonomi innebär att gå över till ett system där förbrukning av naturresurser minskar genom att de material vi använder cirkuleras på något sätt;

 • Återanvändning (reuse/redistribute)(maintenance)
 • Återställning (remanufacture/refurbish)
 • Uppgradering (upscale)
 • Återvinning (recycle)
 • Delning (share)

Produkters värde bevaras på det sättet mycket längre än i dag, och företag kan på så sätt skapa lönsamhet genom cirkulär ekonomi. Det handlar ofta om att ge produkter flera liv. Källa: Circular Sub Models. Som företag idag med sikte på en hållbar framtid kan det vara värdefullt att söka affärer i denna strategi och utforska cirkulära affärer som möjliggörare, oavsett i vilken bransch du verkar.

Vilket är ditt fokus när du pratar hållbarhet – tjänst, produkt eller båda?

Ett sätt att närma sig frågan är att fundera över vilka begrepp du använder dig av.

Hållbarhet handlar mycket om återvinning, produkt, tillverkningsprocesser, avfall, material och transporter medan cirkularitet handlar om utveckling inom system, design, affärsmodell, tjänster, användning och samverkan. Båda delar behövs, och för att skärpa din cirkulära blick så se till att du jobbar med fokus både på produkter och tjänster när du jobbar med att närma dig cirkulär ekonomi.

– Ju mer tid du spenderar i ett mindset kopplat till cirkulär ekonomi, desto fler möjligheter kommer du att se. Titta även bortom din egen bransch, ofta krävs samarbeten genom hela värdekedjan för att skapa dessa loopar, säger Erik Valvring under föreläsningen.

Går det verkligen att få lönsamhet i cirkulära affärer?

Även här handlar det om mindset, är det så att kostnader ökar i det cirkulära eller är det möjligheter och framtida intäkter? Det kan vara svårt att få omedelbar lönsamhet i omställningen, du behöver ha ett framtidsperspektiv.

– Företag behöver titta framåt för att se att det kommer att bli mer ont om material och resurser samtidigt som det kommer att komma fler och fler krav på att ta hand om och ta ansvar för sina produkter. Så över tid kommer det bli mer lönsamt att titta på cirkulära affärsmöjligheter, och för den som vill vara del i den hållbara framtiden rekommenderar jag verkligen att direkt börja testa och utforska hur vi hittar lönsamheten och inte vänta tills det är ett måste, säger Erik.

Många företag har haft cirkulära tjänster i många många år, men har inte sett eller marknadsfört dem på det sättet. Exempel är Cat Reman, Caterpillars renoveringstjänst. Det är en cirkulär tjänst där de säljer begagnade produkter och lagar redan sålda produkter, det har de jobbat med i 50 år. Det är viktigt att komma ihåg att cirkulär ekonomi inte nödvändigtvis är någonting nytt, men det faller i ett nytt ljus idag när det blir nödvändigt för vår överlevnad. Volvo On Demand är en annan tjänst för bildelning och bilpool som är cirkulär, som de jobbat med i närmare 20 år.

Hur går det till då, rent konkret?

Erik belyser vikten av att kombinera fokus på produkt med fokus på affären på ett balanserat sätt för nå cirkulära lösningar. Han menar också att produktdesignen styr ca 80% av den cirkulära potentialen. Erik nämner några principer som kan vara bra att utgå från när du vill ta dig an cirkulära affärsmodeller, sprungna ur Ellen McArthurs Foundation.

 • Produkt som tjänst | Hyrmodeller
 • Delningsplattformar | Hjälpa andra att dela
 • Förlängd livslängd | Reparation, uppgradering, refresh
 • Återvinning | Closed/open loop + zero waste
 • Cirkulär värdekedja | Biologiskt kretslopp

För att ett företag ska kunna ställa om krävs alltså flera saker, nya affärsmodeller och värdeerbjudanden, nya prismodeller och många gånger ökad samverkan och symbios. Allt förändras inte på en gång och Erik lyfter att företag behöver ta sig an cirkularitet en liten del i taget. Att gå från att producera 100% nytt till att addera delar av återbruk och nya cirkulära affärsmodeller är betydande steg att ta för att ha en plats i den hållbara framtid vi behöver skapa i industrin och övrigt näringsliv.

Viktiga verktyg att ta hjälp av

Det finns bra verktyg och metoder att ta till för att komma igång, och kom ihåg att det är inte antingen eller, utan företag kliver in i det cirkulära systemet gradvis. Ett bra verktyg för att modellera cirkulära affärer är Circular Business Model Canvas som består av olika block och delar som helt enkelt bygger business. Med hjälp av en Cirkulär Business Model Canvas (CBMC) blir det enklare att se och förstå hur hållbarhet hänger ihop med affären. Andra verktyg som också brukar vara hjälpsamma är Circular Business Model Concept Canvas och Circular Swot Canvas”. Verkar de intressanta har vi flera erfarna industriutvecklare hos oss på IDC som kan jobba med verktygen tillsammans med dig i syfte att utveckla mer cirkulära affärer. Alla verktyg finns att tillgå på www.cicrularhub.se.

Några utmaningar att vara uppmärksam på

Ett vanligt misstag när man som företagare lär sig mer och mer om cirkulära affärer är att man börjar prata med kunderna på ett annat sätt, man springer före i sin kommunikation och behöver komma ihåg att anpassa och matcha sitt språk, kommunikation och budskap efter den du vill ha kontakt med, kunden.

Vi hjälper dig ta nästa steg!

Vill du utveckla din verksamhet att bli mer cirkulär, med hjälp av verktyg som Circular Business Model Canvas och Circular Business Concept Canvas? Tveka inte att höra av dig! Vi är medvetna om att varje företag är unikt och att utmaningarna varierar både mellan företag och över tid. Därför arbetar vi tillsammans med varje företag för att anpassa lösningar och utveckla nästa steg som passar den egna verksamheten.

Inom projekten Industry In West och Innovationsboost finns flera möjligheter i din utvecklingsresa inom cirkularitet. Vi jobbar utifrån mognadstrappor där det alltid finns ett nästa steg att ta för just ditt företags utveckling. Kontakta oss så ser vi tillsammans hur vi kan hjälpa er att nå ett mer hållbart företagande.


Aktiviteten anordnades inom ramen för projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Kjell, Marie eller Anna om du vill veta mer.

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

0500-50 25 16

Kjell Edqvist

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 16

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 11

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

0500-50 25 29

Anna Bruce

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 29

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Insikter med IDC

Tre tydliga trender just nu - teknik + människa, energibrist försvårar för industrin och nya infrastrukturer

Hur kan teknik i samspel med människa rädda kvar kompetensen? Hur påverkar energibristen industrin? Och hur ser vår kommande infrastruktur…

14 december, 2021 — Lästid 6 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min