‌Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor

Projektet vidareutvecklar ett produktionstekniskt laboratorium i ASSAR Industrial Innovation Arena.

Målet är att skapa ett produktionstekniskt laboratorium i ASSAR Labs som en förlängning av innovationsmiljön i ASSAR Industrial Innovation Arena för att undersöka och skapa möjligheter för produktion och produktionstekniker inom framtidens drivlinor och framdrivning av fordon. Det kommer att möjliggöra testning, produktion av förserier samt simulera implementering i produktion.

Produktionsprocessutveckling inom elektrifiering

Vartefter det produktionstekniska laboratoriet växer fram kommer företag i regionen erbjudas möjlighet att använda det för produktionsprocessutvecklig, främst inom elektrifiering. Målsättningen är att projektet ska leda till långsiktigt etablerad och säkrad produktion av elektriska drivlinor i regionen, med mångårigt säkrad sysselsättning inom fordonsbranschen och dess försörjningskedja. Projektet skapar möjligheter till nödvändig kunskapsbyggnad inom området.

Center of Excellence

Regionen har ett välrenomerat ”center of excellence” inom produktion av elektriska drivlinor. Denna förmåga ökar ytterligare genom att ta nödvändiga steg i utvecklingen av laboratorieverksamheten inom ASSAR Labs. Regionen har även en stark attraktionskraft för etablering av ny tillverkning inom en närkopplad försörjningskedja och stärker förmågan i försörjningskedjan.

Målgrupp

Primär målgrupp är tillverkande företag i regionen och dess leverantörer av komponenter, utrustningar, system och tjänster inom eller till fordonsindustrin.

Finansiärer

Projektet ”‌Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” finansieras av Västra Götalandsregionen.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars om du vill veta mer om projektet.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

NYHETER OM PROJEKTET: ‌Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor

Information | Projekt

Ny testutrustning för eldrivsystem installeras på ASSAR

Snart finns utrustning för testning och verifiering för eldrivsystem på plats på ASSAR. Under hösten 2021 installeras fyra stationer för…

8 november, 2021 — Lästid 4 min

ASSAR

Press | Projekt

Västra Götalandsregionen satsar på kunskapscentrum i Skaraborg

Projektet ska vidareutveckla ett produktionstekniskt laboratorium vid ASSAR Industrial Innovation Arena vilket stärker regionens möjligheter för tillverkning av elmaskiner till…

8 juni, 2020 — Lästid 3 min