Ny testutrustning för eldrivsystem installeras på ASSAR

Snart finns utrustning för testning och verifiering för eldrivsystem på plats på ASSAR. Under hösten 2021 installeras fyra stationer för hairpin-konfiguration som alla beräknas stå färdiga runt årsskiftet.

Genom projektet Nästa generations drivlineproduktion vidareutvecklas nu det produktionstekniska laboratoriet på ASSAR Industrial Innovation Arena och expanderar in i den öppna samverkansmiljön. Laboratoriet drivs som ett eget kompletterande projekt för testutrustning för eldrivsystem med finansiering från Västra Götalandsregionen. Sedan tidigare finns ett slutet test-laboratorie där simuleringar genomförs i syfte att lära sig hur processen fungerar. Nu påbörjas uppbyggnaden som på sikt ska bli en hel produktionsprocess för drivlinesystem till elektrifierade fordon.

Hairpin ger en effektivare elmotor som väger mindre

I en elmotor omvandlas elektrisk energi till rörelseenergi genom att ett roterande magnetiserande fält reagerar med ett magnetfält som genererar ett vridmoment. Motorn består av en rörlig del, rotorn, och en fast del, statorn, som båda har kärnor av järn. I de elmotorer som provbyggs på ASSAR är statorn uppbyggd av bland annat hairpins tillverkade av koppar. Det ger en elmotor som väger mindre, tål större termisk stress, uppvisar förbättrat vridmoment, högre effekttäthet och producerar mindre värme.

Så funkar en elmotor till skillnad från en förbränningsmotor

Testkör inför fullskalig produktion

Den nya utrustningen som nu installeras används för att testa tillverkning av elmotorer med hairpin-konfiguration, en tillverkning som troligtvis inte finns någon annanstans i Sverige. I stationerna finns möjlighet att bygga prototyper och testa olika dimensioner av hairpin för tillverkning av statorer.  Den nya utrustningen kommer även användas i utbildningssyfte för att bygga kunskap kring elmotortillverkning i regionen. Fredrik Karlsson är teknologiprojektledare på Volvo Cars i Skövde och teknikledare för laboratoriet på ASSAR.

Fredrik Karlsson vid en av stationerna för Hairpin-konfigurering på ASSAR.

—  I ett första skede ska all utrustning och respektive station placeras på rätt plats inne på ASSAR. Vi räknar med att vi kommer att kunna testa första statorn i mitten av november. Helt färdig kommer anläggningen att vara runt årsskiftet 2021-2022. Utrustningen ska vara så lik verklig produktion som möjligt. När vi väl tar steget och börjar producera elmotorer har vi all kunskap som krävs för en effektiv produktion. Det känns fantastiskt roligt att Skövde är ledande i den här utvecklingen och är med i en historisk omställning.

Fyra stationer för hairpin-tillverkning

Den installation som sker nu består av fyra stationer för hairpin-tillverkning, två är helt automatiska och två är manuella. Det är en ”Hairpin Former”, en ”Widening & Twist”, en ”Hairpin Insertion” och en ”Slot Insulation”.

ASSAR tar innovation kring produktion vidare

På ASSAR skapas en kunskapsbas inom testning och verifiering av produktionsmetoder samt forskning kring produktionssystem i olika delar av värdekedjan. Leif Pehrsson, VD för IDC, ser flera utvecklingsmöjligheter för den tillverkande industrin i Skaraborg berättar han i en artikel för Dagens Nyheter.

— I ASSAR handlar det mycket om att ta innovationen kring produktion vidare. Att utveckla de nya metoder och arbetssätt som krävs för att till exempel hjälpa fordonsindustrin att transformera sin verksamhet, säger Leif Pehrsson.

Viktig kunskap för hela regionen

Både den digitala utvecklingen och teknikutvecklingen går snabbt. En tanke med ASSAR är att man ska ha koll på utvecklingen för att vara beredda och för att industrier snabbt kunna anpassa sig.

— Hittar man nya sätt att göra en snabb omställning kan man också snabbt komma till en marknad med det som krävs. Den som inte är snabb i en sådan omställning kommer att bli omsprungen. Den kunskap som byggs på ASSAR är relevant för hela det tillverkande klustret av företag, underleverantörer och teknikbolag som finns i regionen. Här finns möjlighet att bygga kunskap om vilka produkter, tjänster, underhåll, produktionsutrustningar och mjukvaror företagen i regionen kan leverera in till de större bolagen. Det finns goda möjligheter att bygga lokala värdekedjor med ett cirkulärt tankesätt. Det snabba arbetssätt kring förändring som kopplas till denna utveckling är något som också kan komma många fler företag till del, säger Leif Pehrsson.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter

Fler bilder

IDC och projektet Nästa generations drivlineproduktion

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. Projektet bygger förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige, genom utveckling av både arbetssätt som tillverkningsteknik.

Detta är steg 3 – implementera, i det Vinnova finansierade projektet Nästa generations drivlineproduktion. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Nästa generations drivlineproduktion

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars Tööj om du vill veta mer om projektet.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Resan med projektet Catalyst har nått sitt slut

Catalyst är projektet som har jobbat för ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer…

30 augusti, 2023 — Lästid 4 min

Information

Festival hos Volvo och öppet hus på ASSAR

Lördagen den 9 september är det dags för Festival hos Volvo i Skövde. Volvo öppnar dörrarna för att fira omställningen…

6 september, 2023 — Lästid 1 min

Information

Dags för årets Karriärlunch!

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

20 september, 2023 — Lästid 2 min

Information | Press | Projekt

93 miljoner satsas för hållbar industriutveckling i "Industry In West"

Vi kan nu tillkännage att samverkansprojektet ”Industry In West” är beviljat och kommer att finnas tillgängligt för Västsvensk industri från…

25 augusti, 2023 — Lästid 4 min