Nästa generations drivlineproduktion

En del i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, steg 3 – implementering

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor.

Omställningen kräver förmåga till snabb och effektiv omställning av produktionen för att säkra produktion av de nya produkterna i Sverige.

Projektets syfte och mål – hållbar serieproduktion

Projektet bygger förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige, genom utveckling av både arbetssätt som tillverkningsteknik.

Lyfta och sprida förmåga i hela leverantörsstrukturen

Projektet lyfter nu förmågan som är byggd i tidigare steg (läs mer om Nästa generations drivlineproduktion – steg 2), genom att ta vid där det tidigare projektet slutade och därifrån både praktisera och sprida. Särskild lärdom från parallella initiativ är vikten av att säkra att möjligheten med omställningen till hela leverantörsstrukturen, något som präglar projektet.

Effekt för företagen – effektiv produktion av elektriska drivlinor i Sverige

I detta tredje steg av projektet ligger fokus på att testa och införa resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodeller ska fungera och hur uppskalning ska ske. Det innebär förberedelser för effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige och demonstration av detta.

Upplägg och genomförande – hög grad av samverkan

Projektet har fyra arbetsområden, där de tre första ger det fjärde vilket är målsättningen – en god förmåga till hållbar serieproduktion. Områdena är samverkan, arbetssätt, labbverksamhet och serietillverkning. Särskilt fokus ligger på samverkan och flera  projektparters deltar för detta steg, där skapas en gemensam kunskapsfront som kommer att användas i fordonsindustrins transformation. Stort arbete kommer i detta steg att läggas på leverantörskedjan i omställningen. Det tredje arbetspaketet, labbverksamhet, handlar om att testa tekniska möjligheter och arbetssätt i en verklig miljö. Det fjärde arbetspaketet serietillverkning kommer att ha sitt fokus på att skapa en förmåga till en effektiv och hållbar produktion.

Center of excellence – ASSAR Industrial Innovation Arena

ASSAR Industrial Innovation Arena, ”Center of excellence”

Nyckeln till framgång ligger i projektets arbetssätt, och spridning av projektresultatet sker i konsortiet och vidare ut till externa intressenter. En grundbult i projektet är anknytningen till innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena, där ett produktionstekniskt testlabb byggts upp under projektets två första steg. År 2020 fattades beslut om finansiering för att kunna investera ytterligare 19 miljoner kronor i det produktionstekniska testlabbet. ASSAR kommer genom fokuserat arbete för forskning och utveckling av produktionsprocesser vara ett ”Center of excellence”, en arena för forskningsprocesser och utvecklingssamarbeten mellan tillverkare, akademiska partners och komponentleverantörer. Fokusområden är statorer, rotorer, inverters, transmissioner, kompletta elektriska maskiner och batterier och lagringssystem för elektrisk energi.

Det produktionstekniska labbet i ASSAR Industrial Innovation Arena.

Målgrupp och samverkanspartners

Målgrupp för projektet är primärt projektpartners och i förlängningen alla berörda av fordonsindustrins omställning. Projektpartners är:

AFRY
Automotive Components Floby AB
AB Dahréntråd
Högskolan i Skövde
Koenigsegg Automotive AB
Leax Group AB
Lunds tekniska högskola
Precomp Solutions AB
RISE IVF AB
Science Park Skövde AB
Surahammars Bruks AB
Tekniska Högskolan i Jönköping
Volvo Lastvagnar
Volvo Penta
Volvo Personvagnar
Xylem Water Solutions Manufacturing AB

210201 Pressrelease Nästa generations drivlineproduktion

Läs om projektnyheter här

Läs om projektet Nästa generations drivlineproduktion steg 2

Handbok om agil och rekonfigurerbar produktion


Finansiärer

Projektet Nästa generations drivlineproduktion, steg 3 – implementera finansieras av Vinnova.

 

Information | Projekt

Kraftsamling elektrifiering - se uppstarten

En historisk omställning från fossila bränslen till förnybar energi behövs. I Västra Götaland ligger fokus på stärkt samverkan och samordnat…

13 september, 2021 — Lästid 4 min

Projekt

Rekonfigurerbar produktion - ett produktionssystem anpassat för variation

Tillverkande företag behöver hitta konkurrenskraftiga lösningar för att effektivt hantera växlande volymer, kundanpassningar och frekventa introduktioner av nya produktvarianter. Ett…

19 maj, 2021 — Lästid 3 min

Projekt

Om Skövde och produktion av elektriska drivlinor

I början av februari medverkade Leif Pehrsson, VD för IDC West Sweden AB och Mats Jägstam, VD Science Park Skövde…

8 februari, 2021 — Lästid 4 min

Press | Projekt

Projekt för hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige

Vinnova har beslutat att finansiera projektet ”Nästa generations drivlineproduktion” med 18 miljoner kronor. Projektet har i de två tidigare stegen…

1 februari, 2021 — Lästid 3 min

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars om du vill veta mer om projektet.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation

Jag har varit en del av IDC sedan 2009 och är i grunden civilingenjör. Under åren har jag arbetat med industriell utveckling på olika företag och har tidigare erfarenhet från ledningsarbete, affärsutveckling, marknadsarbete, produktutveckling, produktionsutveckling och produktion.

Jag har på senare år arbetat med cirkulär ekonomi och affärsmodellsinnovation och arbetar även på RISE i ett Vinnova-finansierat UDI-projekt; cirkulära möbelflöden. Jag gillar att jobba med förändring och utveckling och det erfarenhetsutbyte som skapas mellan företagen.

Det är det som är extra roligt med det här jobbet, att få vara med under företagens hela affärsutvecklingsresa och skapa förändring och förbättringar. Känslan av att få vara med och göra skillnad, den ger mycket energi tillbaka. Jag brinner verkligen för arbetet med tillverkande företag, att bidra till att vi har god konkurrenskraft.

IDC står för så mycket, men jag kan sammanfatta oss med orden ständig utveckling, företagsfokus och spridning av kunskaper och erfarenheter. Hur vi gör detta blir unikt för varje situation.

Jag tog med mig ett tennisracket till fotograferingen eftersom jag har spelat sedan jag var liten. Nu går mycket av fritid åt till mina barns olika intressen, bland annat handboll och löpning. Jag har även en golfbag men har inte spelat på länge, ambitionen finns och jag hoppas kunna ta upp det igen!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10