Projekt & insatser

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi som jobbar på IDC driver en rad spännande projekt med särskild inriktning på våra fokusområden; cirkularitet, resurseffektiv produktion och energiomställning. Genom dessa kan vi erbjuda en unik bredd i vår stöttning mot den tillverkande industrin. Vi har närheten till forskning och utveckling via vårt samarbete med Högskolan i Skövde och vår strategiska placering i teknikparken Science Park Skövde. Vi är även en av initiativtagarna till innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena med ASSAR Labs och Material ConneXion Skövde.

Pågående projekt
Pågående förstudier

Just nu pågår inga förstudier.

Vissa av våra insatser och projekt omfattas av det som kallas ”Försumbart Stöd” eller ”de minimis-stöd”. Här kan du läsa mer om vad som gäller när det handlar om Försumbart Stöd.

Industriell Dynamik

En egen rådgivare och ett praktiskt stöd

Industriell Dynamik är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Nätverket erbjuder kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område.

Läs mer om Industriell Dynamik

Industry In West

Industry In West stödjer företag i omställningen till en långsiktigt hållbar industri utifrån nya förutsättningar i omvärlden.

Företag coachas att ta steg i mognadstrappor inom fyra prioriterade insatsområden.

Läs mer om Industry In West

Innovationsboost

Innovation för hållbar omställning

Framtida produkter ska utformas för att möta marknadens och samhällets behov och tekniska och digitala framsteg kommer att nyttjas för att skapa minskad användning av resurser.

Läs mer om Innovationsboost

Kompetensnavet Skaraborg

Kompetensnavet stödjer och samordnar insatser för kompetensomställning i Skaraborg.

Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling, med särskilt fokus på dem som arbetar inom tillverkande industri. Små och medelstora industriföretag kommer att lära sig att bedriva strategiskt kompetensarbete och i högre grad kunna tillgodogöra sig nya tekniker och metoder och bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga inom smart specialisering.

Läs mer om Kompetensnavet Skaraborg

Nästa generations drivlineproduktion

En del i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, steg 3 – implementering.

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor.

Läs mer om Nästa generations drivlineproduktion, steg 3

Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006.

Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Läs mer om Produktionslyftet

REFUSE

Projektet handlar om att förlänga livslängden på bearbetningsmaskiner i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar.

Projektet är en spinoff på projektet Nästa generations drivlineproduktion UDI steg 3 med ett etablerat nätverk som till vissa delar kan och behöver fortsätta i detta projekt för att utveckla implementera rekonfiguration och cirkularitet.

Läs mer om REFUSE

Stärkt Kompetens

Projektet är en möjliggörare för industriföretag att öka sin förmåga till strategiskt kompetensförsörjningsarbete i Västsverige.

Projektaktiviteter sker i huvudsak genom coachning ute hos små och medelstora tillverkande industriföretag i Västra Götaland och Halland.

Läs mer om Stärkt Kompetens

Yrkestrainee Skaraborg

Projektet syftar till att öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildning genom att delar av kurser förläggs på arbetsplatser.

Utbildningsupplägget ska tas fram inom projektperioden och i nära samarbete med partnerföretag.

Läs mer om Yrkestrainee Skaraborg

3D-Action 2.0

Projektet 3D-Action 2.0 fungerar som en katalysator för att öka medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning samt dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götaland.

Målbilden för 3D-action 2.0 att skapa en världsledande position för svensk industri inom additiv tillverkning (AM). Sprunget ur erfarenheter från projektets föregångare (3D-action), ska 3D-action 2.0 vara den katalysator som ökar medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning och dess fördelar hos små och medelstora företag.

Läs mer om 3D-Action 2.0

Avslutade projekt

IDC har genom åren genomfört en rad projekt, bland andra ASSAR, Catalyst, Digiresan, Kompetensnavet, Hållbar industriell utveckling och Möbelbruket.