Projekt & insatser

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi som jobbar på IDC driver en rad spännande projekt med särskild inriktning på våra fokusområden; cirkularitet, resurseffektiv produktion och energiomställning. Genom dessa kan vi erbjuda en unik bredd i vår stöttning mot den tillverkande industrin. Vi har närheten till forskning och utveckling via vårt samarbete med Högskolan i Skövde och vår strategiska placering i teknikparken Science Park Skövde. Vi är även en av initiativtagarna till innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena med ASSAR Labs och Material ConneXion Skövde.

Pågående projekt
Pågående förstudier

Vissa av våra insatser och projekt omfattas av det som kallas ”Försumbart Stöd” eller ”de minimis-stöd”. Här kan du läsa mer om vad som gäller när det handlar om Försumbart Stöd.

Assar, Furhoffs, AR glasögon, hololens

ASSAR Industrial Innovation Arena

En mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin

Målet med satsningen är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning i Skövde. Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena är ett samverkansprojekt mellan IDC, Science Park Skövde AB, och Högskolan i Skövde med IDC som projektägare.

Läs mer om ASSAR 

Catalyst

För smart och hållbar industri

Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin.

Läs mer om Catalyst

 

Digiresan 2.0

Höjer mognadsgraden och tillämpningen av digitalisering hos små och medelstora tillverkande företag.

Digiresan 2.0 stöttar tillverkande företag att tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden.

Läs mer om Digiresan 2.0

Industriell Dynamik

En egen rådgivare och ett praktiskt stöd

Industriell Dynamik är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Nätverket erbjuder kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område.

Läs mer om Industriell Dynamik

Industry In West

Industry In West stödjer företag i omställningen till en långsiktigt hållbar industri utifrån nya förutsättningar i omvärlden.

Företag coachas att ta steg i mognadstrappor inom fyra prioriterade insatsområden.

Läs mer om Industry In West

Innovationsboost

Innovation för hållbar omställning

Framtida produkter ska utformas för att möta marknadens och samhällets behov och tekniska och digitala framsteg kommer att nyttjas för att skapa minskad användning av resurser.

Läs mer om Innovationsboost

Kompetensnavet Skaraborg

Kompetensnavet stödjer och samordnar insatser för kompetensomställning i Skaraborg.

Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling, med särskilt fokus på dem som arbetar inom tillverkande industri.

Läs mer om Kompetensnavet Skaraborg

Nästa generations drivlineproduktion

En del i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, steg 3 – implementering.

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor.

Läs mer om Nästa generations drivlineproduktion, steg 3

Omställningslyftet

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen?

Målet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Läs mer om Omställningslyftet

Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006.

Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Läs mer om Produktionslyftet

React EU Energilagring & Kraftelektronik

Sprider förståelse för och kunskap om kommande teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin.

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen.

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

REFUSE

Projektet handlar om att förlänga livslängden på bearbetningsmaskiner i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar.

Projektet är en spinoff på projektet Nästa generations drivlineproduktion UDI steg 3 med ett etablerat nätverk som till vissa delar kan och behöver fortsätta i detta projekt för att utveckla implementera rekonfiguration och cirkularitet.

Läs mer om REFUSE

‌Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor

Projektet vidareutvecklar ett produktionstekniskt laboratorium i ASSAR Industrial Innovation Arena.

Målet är att skapa ett produktionstekniskt laboratorium i ASSAR Labs som en förlängning av innovationsmiljön i ASSAR Industrial Innovation Arena för att undersöka och skapa möjligheter för produktion och produktionstekniker inom framtidens drivlinor och framdrivning av fordon.

Läs mer om Vidareutveckling av produktionstekniskt labb

Yrkestrainee Skaraborg

Projektet syftar till att öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildning genom att delar av kurser förläggs på arbetsplatser.

Utbildningsupplägget ska tas fram inom projektperioden och i nära samarbete med partnerföretag.

Läs mer om Yrkestrainee Skaraborg

3D-Action

För ökad kunskap om additiv tillverkning

Projektet 3D-Action ska vara en katalysator som ökar medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning och dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om 3D-Action

Avslutade projekt

IDC har genom åren genomfört en rad projekt, bland andra Nästa generations drivlinor, Kompetensnavet, Hållbar industriell utveckling och Möbelbruket.