Projekt och insatser – samverkan i allt vi gör

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi som jobbar på IDC driver en rad spännande projekt med fokus på olika områden som exempelvis affärsmodellsinnovation, cirkulär ekonomi, digitalisering, material, produktutveckling, produktionseffektivisering och strategisk kompetensförsörjning. Genom dessa kan vi erbjuda en unik bredd i vår stöttning mot den tillverkande industrin i Skaraborg i allmänhet och våra delägarföretag i synnerhet. Vi har närhet till forskning och utveckling via vårt samarbete med Högskolan i Skövde och vår strategiska placering i teknikparken Science Park Skövde. Vi driver flera nätverk både regionalt och nationellt. Pågående projekt:

Pågående projekt
Försumbart stöd

Vissa av våra insatser och projekt omfattas av det som kallas ”Försumbart Stöd” eller ”de minimis-stöd”. Här kan du läsa mer om vad som gäller när det handlar om Försumbart Stöd.

Assar, Furhoffs, AR glasögon, hololens

ASSAR Industrial Innovation Arena

En mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin

Målet med satsningen är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning i Skövde.

Initiativtagarna till satsningen är Science Park Skövde, Högskolan i Skövde, Volvokoncernen, Volvo Car Corporation och IDC West Sweden AB. Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena är ett samverkansprojekt mellan IDC, Science Park Skövde AB, och Högskolan i Skövde med IDC som projektägare.

Läs mer om ASSAR 

Catalyst

För smart och hållbar industri

Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin.

Genom samverkan mellan flera utvecklingscentra, högskolor, innovationsmiljöer och forskningsinstitut får drygt 360 tillverkande industriföretag i Västsverige tillgång till innovationsexpertis, andra pågående projekt och nya forskningsresultat.

Läs mer om Catalyst

 

Digiresan 2.0

Höjer mognadsgraden och tillämpningen av digitalisering hos små och medelstora tillverkande företag.

Digiresan 2.0 stöttar tillverkande företag att tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden.

Läs mer om Digiresan 2.0

Framrutan

Omställning för fordonsleverantörer

Framrutan är ett regionalt samverkansprojekt som erbjuder 70 timmars coachstöd för att hjälpa företag med sin omställning. Dessutom erbjuder projektet kompetensutveckling och omställning av den egna verksamheten utifrån den teknikutveckling som sker för de som deltar. Då stärks företags konkurrenskraft och regionen fortsätter att vara världsledande. Leverantörerna är motorn i branschen med 375 leverantörer och 42 500 anställda i Västra Götaland, därför är detta otroligt viktigt.

Läs mer om Framrutan

Industriell Dynamik

En egen rådgivare och ett praktiskt stöd

Industriell Dynamik är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Nätverket erbjuder kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område.

Kontakt med nätverket ger nytta genom att till exempel identifiera problem eller visa vägen framåt. IDC West Sweden AB är en av fjorton medlemsorganisationer med expertis inom olika områden.

Läs mer om Industriell Dynamik

Kickstart cirkulär ekonomi

Inspiration för ökad klimat- och affärsnytta

Kickstart cirkulär ekonomi är en workshopserie i tre delar kring cirkulär ekonomi där du får inspiration för hur ditt företag ställer om för ökad klimat- och affärsnytta. Företagen kommer under tre träffar att uppmuntras till att ta små steg i sitt cirkulära omställningsarbete.

Läs mer om Kickstart cirkulär ekonomi

Kompetensnavet Skaraborg

Kompetensnavet stödjer och samordnar insatser för kompetensomställning i Skaraborg, inledningsvis med ett särskilt fokus på fordonsindustrins behov, för att trygga kompetensförsörjningen i delregionen.

Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling, med särskilt fokus på dem som arbetar inom tillverkande industri.

Läs mer om Kompetensnavet Skaraborg

Kompetens+

Hjärntillskott för SME-företag och startups

Projektet Kompetens+ ger företag chansen att förstärka sin verksamhet med någon av alla de erfarna och duktiga människor som drabbats av uppsägningar på grund av coronapandemin. Detta kommer att öka företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft, och i slutändan få hjulen att rulla snabbare och bidra till att nya jobb skapas och kompetenser stannar kvar i regionen.

Läs mer om Kompetens+

Nästa generations drivlineproduktion

En del i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, steg 3 – implementering

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor.

Läs mer om Nästa generations drivlineproduktion, steg 3

Omställningslyftet

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen?

Målet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Läs mer om Omställningslyftet

Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006.

Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett.

Läs mer om Produktionslyftet

React EU Energilagring & Kraftelektronik

Sprider förståelse för och kunskap om kommande teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin.

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. På sikt är målet att långsiktigt etablera produktionen av eldrivlinor i regionen med mångårigt säkrad sysselsättning inom fordonsbranschen och dess försörjningskedja

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

3D-Action

För ökad kunskap om additiv tillverkning

Projektet 3D-Action ska vara en katalysator som ökar medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning och dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen. Målet är skapa en bättre förståelse för hur additiv tillverkning kan vara ett kompletterande verktyg för produktutveckling och tillverkning.

Läs mer om 3D-Action

Avslutade projekt

IDC har genom åren genomfört en rad projekt, bland andra Nästa generations drivlinor, Kompetensnavet, Hållbar industriell utveckling och Möbelbruket.

Läs mer om våra avslutade projekt

Samverkan