Projekt och insatser – samverkan i allt vi gör

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi som jobbar på IDC driver en rad spännande projekt med fokus på olika områden som exempelvis utveckling, miljö, cirkulär ekonomi, digitalisering, material, produktutveckling, strategisk kompetensförsörjning, återbruk och social hållbarhet.

Genom våra projekt kan vi erbjuda en unik bredd i vår stöttning mot den tillverkande industrin i Skaraborg i allmänhet och våra delägarföretag i synnerhet. Vi har närhet till forskning och utveckling via vårt samarbete med Högskolan i Skövde och vår strategiska placering i teknikparken Gothia Science Park. Vi driver flera nätverk både regionalt och nationellt.

Assar, Furhoffs, AR glasögon, hololens

ASSAR – Industrial Innovation Arena

En plattform för kunskapsutbyte med nationella och internationella företag, kunskapsnoder och institut.

Målet med satsningen är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning i Skövde.

Initiativtagarna till satsningen är Gothia Innovation AB, Högskolan i Skövde, Volvokoncernen, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB.

Läs mer om ASSAR 

Cirkulära Möbelflöden

Affärsmodellsinnovation för Cirkulära Möbelflöden steg II

Syftet med projektet är att utveckla och testa detaljerade cirkulära affärsmodellskoncept inom ett värdenätverk för offentliga möbler. Målet med arbetet är en ökad konkurrenskraft för svensk möbelproduktion genom anpassningar mot möbelbeställarnas förändrade önskemål, behov och krav med en tydlig potential till en ökad grön tillväxt.

Läs mer om Cirkulära Möbelflöden

IDC Skövde

Hållbar Industriell Utveckling

För en hållbar framtida industri

Det övergripande målet med projektet Hållbar Industriell Utveckling är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft, sin marknadsattraktivitet och sitt ansvarstagande för framtiden genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess.

Läs mer om Hållbar Industriell Utveckling

Digiresan & INDIGO

Industriell digitalisering i praktiken

Projekt Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag och deras anställda med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering.

Läs mer om Digiresan

Utvecklingsprogrammet INDIGO ger små och medelstora industriföretag möjligheten att få svar på många frågor om digitalisering samtidigt som man startar och genomför ett skarpt case.

Läs mer om INDIGO

IDC Skövde

Industriell Dynamik

En egen rådgivare och ett praktiskt stöd

Industriell Dynamik är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Nätverket erbjuder kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område.

Kontakt med nätverket ger nytta genom att till exempel identifiera problem eller visa vägen framåt. IDC West Sweden AB är en av fjorton medlemsorganisationer med expertis inom olika områden.

Läs mer om Industriell Dynamik

KOMPETENSNAVET

Ett utvecklingsprojekt som gör skillnad

Kompetensnavet ger förutsättningar att utveckla kvinnor och män i organisationen och få dem mer delaktiga i företagets vision och mål. Projektet ökar också förutsättningarna för företag att rekrytera rätt kompetens när behovet uppkommer.

Deltagande företag ska ha utvecklat hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

Kompetensnavet har som övergripande mål att öka konkurrenskraften och effektiviteten i regionens tillverkande industri.

Läs mer om Kompetensnavet

Kontorsmiljö
IDC Material ConneXion

Material ConneXion Skövde

Vår utveckling av en ledande innovationsregion

Material ConneXion® är världens första och största materialbibliotek som idag består av ca 8000 avancerade, innovativa och hållbara material.

Every idea has a material solution™

IDC West Sweden AB har fått uppdraget att driva den skandinaviska noden av Material ConneXion med anledning av vår koppling till den tillverkande industrin. Vi ska bidra till Norra Europas ledande region för innovation och utveckling för den tillverkande industrin och med hjälp av Material ConneXion kan företag bredda sin kunskap inom materialvärlden. Vi har möjlighet att erbjuda en total konferenslösning mitt i biblioteket.

Läs mer om Material ConneXion

Möbelbruket

Furniture for the future

Kanske har du suttit på en stol i väntan på att laga en tand eller vilat händerna på ett bord under en konferens. Fullt funktionsdugliga möbler av god kvalitét har i många år kasserats på grund av sitt utseende. Det är Möbelbrukets främsta och mest utmanande uppgift, att förädla möbler så att de lever vidare många generationer mer.

Möbelbruket genomför industriellt återbruk av möbler som funnits länge i den offentliga miljön

Möbelbruket är ett miljöprojekt finansierat av Västra Götalandsregionen. Projektet drivs av utvecklingsbolaget IDC West Sweden AB i Skövde och genomförs i samverkan med möbel- och inredningsklustret i Tibro med omnejd.

Läs mer om Möbelbruket

Möbelbruket, röd stol