Projekt och insatser – samverkan i allt vi gör

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi som jobbar på IDC driver en rad spännande projekt med fokus på olika områden som exempelvis affärsmodellsinnovation, cirkulär ekonomi, digitalisering, material, produktutveckling, produktionseffektivisering och strategisk kompetensförsörjning.

Genom dessa kan vi erbjuda en unik bredd i vår stöttning mot den tillverkande industrin i Skaraborg i allmänhet och våra delägarföretag i synnerhet. Vi har närhet till forskning och utveckling via vårt samarbete med Högskolan i Skövde och vår strategiska placering i teknikparken Science Park Skövde. Vi driver flera nätverk både regionalt och nationellt. Pågående projekt:

ASSAR Industrial Innovation Arena
Catalyst
Circular Hub
Datemats
Digiresan
Fenixz
Framrutan
Industriell Dynamik
Kompetens+
Material ConneXion Skövde
Nästa generations drivlineproduktion
ReactEU Energilagring & Kraftelektronik
Robotlyftet

Försumbart stöd

Vissa av våra insatser och projekt omfattas av det som kallas ”Försumbart Stöd” eller ”de minimis-stöd”. Här kan du läsa mer om vad som gäller när det handlar om Försumbart Stöd.

Assar, Furhoffs, AR glasögon, hololens

ASSAR Industrial Innovation Arena

En mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin

Målet med satsningen är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning i Skövde.

Initiativtagarna till satsningen är Science Park Skövde, Högskolan i Skövde, Volvokoncernen, Volvo Car Corporation och IDC West Sweden AB. Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena är ett samverkansprojekt mellan IDC, Science Park Skövde AB, och Högskolan i Skövde med IDC som projektägare.

Läs mer om ASSAR 

Catalyst

För smart och hållbar industri

Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin.

Genom samverkan mellan flera utvecklingscentra, högskolor, innovationsmiljöer och forskningsinstitut får drygt 360 tillverkande industriföretag i Västsverige tillgång till innovationsexpertis, andra pågående projekt och nya forskningsresultat.

Läs mer om Catalyst

 

Circular Hub

Projektet för cirkulärt mode och hållbara miljöer

Circular Hub är en samverkansplattform för cirkulära affärsmodeller beträffande textil, mode, inredning och möbler.

Plattformen ska fungera som en möjliggörare och katalysator för utveckling av textil-, inrednings-, och möbelsektorerna i Västsverige med särskild vikt på små och medelstora företag i regionen.

Circular Hub har som vision och övergripande mål att placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi och minimering av miljöpåverkan avseende textil, mode, inredning och möbler.

Läs mer om Circular Hub

Datemats

Projektet Datemats vill förbättra kunskap och tekniköverföring på ett designdrivet sätt.

Projektet Datemats syftar till att överföra och genomföra en unik designledd undervisningsmetod för studenter med blandad bakgrund (design och teknik) inom området Emerging Materials and Technologies (EMT). Projektet syftar även till att öka kunskaps- och tekniköverföringar från akademi och forskningscentrum till industrin. IDC West Sweden AB är en av flera samverkanspartners i Europa.

Läs mer om Datemats

Material ConneXion
IDC Skövde

Digiresan

Industriell digitalisering i praktiken

Digiresan är framtagen för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft  genom företags- och kompetensutveckling inom digitalisering. Kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration under resans gång.

Läs mer om Digiresan

Fenixz

Kompetensutveckling för människa och företag.

Fenixz syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Läs mer om Fenixz

Framrutan

Omställning för fordonsleverantörer

Framrutan är ett regionalt samverkansprojekt som erbjuder 70 timmars coachstöd för att hjälpa företag med sin omställning. Dessutom erbjuder projektet kompetensutveckling och omställning av den egna verksamheten utifrån den teknikutveckling som sker för de som deltar. Då stärks företags konkurrenskraft och regionen fortsätter att vara världsledande. Leverantörerna är motorn i branschen med 375 leverantörer och 42 500 anställda i Västra Götaland, därför är detta otroligt viktigt.

Läs mer om Framrutan

Industriell Dynamik

En egen rådgivare och ett praktiskt stöd

Industriell Dynamik är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Nätverket erbjuder kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område.

Kontakt med nätverket ger nytta genom att till exempel identifiera problem eller visa vägen framåt. IDC West Sweden AB är en av fjorton medlemsorganisationer med expertis inom olika områden.

Läs mer om Industriell Dynamik

Kompetens+

Hjärntillskott för SME-företag och startups

Projektet Kompetens+ ger företag chansen att förstärka sin verksamhet med någon av alla de erfarna och duktiga människor som drabbats av uppsägningar på grund av coronapandemin. Detta kommer att öka företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft, och i slutändan få hjulen att rulla snabbare och bidra till att nya jobb skapas och kompetenser stannar kvar i regionen.

Läs mer om Kompetens+

Material ConneXion Skövde

Vår utveckling av en ledande innovationsregion

Material ConneXion® är världens första och största materialbibliotek som idag består av ca 8000 avancerade, innovativa och hållbara material.

IDC West Sweden AB har fått uppdraget att driva den skandinaviska noden av Material ConneXion med anledning av vår koppling till den tillverkande industrin. Vi ska bidra till Norra Europas ledande region för innovation och utveckling för den tillverkande industrin och med hjälp av Material ConneXion kan företag bredda sin kunskap inom materialvärlden. Vi har möjlighet att erbjuda en total konferenslösning mitt i biblioteket.

Läs mer om Material ConneXion

IDC Material ConneXion

Nästa generations drivlineproduktion

En del i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, steg 3 – implementering

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor.

Läs mer om Nästa generations drivlineproduktion, steg 3

Robotlyftet

Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF). Projektet når ut genom nätverket IUC Sverige och dess regionala IUC-bolag i landet och i Skaraborg är det IDC West Sweden AB som är utvecklingsbolaget för tillverkande industri och den part som jobbar med Robotlyftet för att stärka industrin. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar.

Läs mer om Robotlyftet

Cejn

React EU Energilagring & Kraftelektronik

Sprider förståelse för och kunskap om kommande teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin.

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. På sikt är målet att långsiktigt etablera produktionen av eldrivlinor i regionen med mångårigt säkrad sysselsättning inom fordonsbranschen och dess försörjningskedja

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Avslutade projekt

IDC har genom åren genomfört en rad projekt, bland andra Nästa generations drivlinor, Kompetensnavet, Hållbar industriell utveckling och Möbelbruket.

Läs mer om våra avslutade projekt

Samverkan