3D-Action – för ökad kunskap om additiv tillverkning

Projektet 3D-Action ska vara en katalysator som ökar medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning och dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Additiv tillverkning, eller 3D-printing, innebär ett paradigmskifte för industrin som ger helt nya möjligheter för produktutveckling och produktion.

Projektets syfte och mål

RISE och Chalmers har gemensamt byggt upp en kraftfull resursbank i form av expertis, kunskap, och infrastruktur inom additiv tillverkning. Idag bedrivs forskning inom materialvetenskap, produktion, konstruktion och digitalisering för en rad olika sektorer så som fordon, energi, tillverkande industri, Telecom, marin, etcetera. Genom projektet 3D-Action skapas nu en unik möjlighet att bygga en kunskapsbro till små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen. Målet är skapa en bättre förståelse för hur additiv tillverkning kan vara ett kompletterande verktyg för produktutveckling och tillverkning. Samt skapa en ökad förståelse för vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna implantera additiv tillverkning i en organisation.

 

Beskrivning av projektet

Projektet är uppbyggt kring tre större aktiviteter:

  1. Inspirationsseminarier, som visar på möjligheterna med additiv tillverkning och en rad olika aspekter som design, tillverkning, hållbarhet, mångfald, digitalisering, reservdelar med mera.
  2. Företagsbesök och förstudier, vilket innebär att 3D-Action kommer att besöka ett antal företag i regionen med intresse för additiv tillverkning och utvärdera dessa företags potential att anamma tekniken.
  3. Praktisk utbildning, där de företag som identifierats ha potential för att använda additiv tillverkning får fördjupad kunskap och praktisk utbildning i tekniken.

Målgrupp och samverkan

Målgrupp för projektet är små och medelstora tillverkande företag och projektet drivs i samverkan med RISE IVF ABRISE Research Institutes of Sweden AB, Chalmers Tekniska Högskola ABGöteborgs Tekniska College AB, IUC Sjuhärad AB och IUC Väst AB. 3D-Action är ett fristående projekt, men med koppling till Applikationscentrum för additiv tillverkning genom delad infrastruktur och personal. På så vis kan det säkerställa att små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen får ett starkt och hållbart stöd, där nya forskningsresultat direkt förmedlas till rätt intressenter via projektet 3D-Action. Dessutom bildas en arena för samskapande och kunskapsöverföring, där partnerföretag i Applikationscenter för additiv tillverkning kopplas ihop med regionens små och medelstora företag.


Finansiärer

Projektet 3D-Action finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Caroline om du vill veta mer om projektet 3D-Action

NYHETER OM PROJEKTET 3d-action

Information | Projekt

3D-Action ökar kunskapen om additiv tillverkning

Additiv tillverkning, eller 3D-printing, innebär ett paradigmskifte för industrin som ger helt nya möjligheter för produktutveckling och produktion. Projektet 3D-Action…

12 november, 2021 — Lästid 2 min