Erbjudanden i Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder företag utvecklings- och fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring.

Produktionslyftets  företagsprogram har utvecklats för att möta tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även företag från andra branscher är välkomna att delta. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, där utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Programmen drivs enligt vår standardiserade metodik ”Sneda vågen”, som har utvecklats successivt baserat på vunna erfarenheter.

Produktionslyftets startprogram

Startprogrammet ger en introduktion till förändringsarbete med fokus på företagets önskade framtida läge utifrån perspektiven kunder, medarbetare, ägare och samhälle. I Produktionslyftets startprogram arbetar vi med Lean som grund för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring, förnyelse och automatisering. Startprogrammet genomförs på ert företag, eller på distans med 6-8 utbildningstillfällen.

Läs mer om starprogrammet

Produktionslyftets utvecklingsprogram

Kärnaktiviteten i Produktionslyftet är ett 18 månaders utvecklingsprogram, där företagen stärker sin förmåga till förbättring och förnyelse utifrån sina egna förutsättningar och behov. Produktionslyftets beprövade utvecklingsprogram på 18 månader stärker företagets inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i företagets egna styrkor och värderingar. Programmet riktar sig till fristående företag, enskilda fabriker eller sammanhållna enheter inom en koncern.

Lär mer om utvecklingsprogrammet

Produktionslyftets fortsättningsprogram

För företag som redan har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett nästa steg. Siktet är då inställt på ett specifikt område som företaget behöver förbättra, till exempel klimat och hållbarhet, ledarskap, produktutveckling, kundutveckling, sälj, ny fabrik eller nytt affärsområde.

Lär mer om fortsättningsprogrammet

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik, Johan eller Oskar om du vill veta mer om Produktionslyftet.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 24