Projekt för hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige

Vinnova har beslutat att finansiera projektet ”Nästa generations drivlineproduktion” med 18 miljoner kronor. Projektet har i de två tidigare stegen byggt upp kunskap och förutsättningar för omställning till produktion av elektriska drivlinor. Detta tredje steg som nu beviljats kommer att fortsätta bygga förmåga för effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige.

Nu handlar det om att testa och införa de resultat projektet hittills gett i industriell skala och förbereda för en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige. Samverkansprojektet Nästa generations drivlinor går in i steg 3 – implementering, projektägare är IDC West Sweden AB.

— Genom projektet kommer vi tillsammans att bygga upp ett världsledande kunskaps- och utvecklingscentrum vid ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde, för hållbar drivlineproduktion, säger Lars Tööj, projektledare, IDC West Sweden AB.

Bygger förmåga i hela leverantörskedjan

Samverkan mellan flera viktiga parter som tillverkare, akademi och komponentleverantörer bygger en stark kunskap och förmåga i projektets konsortium. Betydelsen av att sprida denna förmåga i hela leverantörskedjan är väsentlig för att säkra omställningen.

— Det är oerhört glädjande för de företag vi jobbar med inom fordonsindustrin att detta UDI-projekt får fortsätta i ett tredje steg. Genom att gemensamt arbeta med transformationen av produktionen till nya elektriska drivlinor ökar vi innovationskraften och hastigheten i omställningen, säger Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB.

Förbereder för rekonfigurerbar produktion

Testlaboratoriet i ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde har byggts upp inom ramen för projektet Nästa generations drivlineproduktions tidigare steg. Det kommer att fortsätta ha en central roll i projektet även framåtriktat. I labbet har projektpartnerna byggt modeller och testat tekniker, både fysiskt och virtuellt, för att förbereda för en rekonfigurerbar produktion. Det har handlat om att bygga upp flexibla produktionsflöden och agila produktionslösningar.

Det produktionstekniska testlabbet i ASSAR Industrial Innovation Arena har en central roll i projektet.

Under 2020 fattades beslut om finansiering för att kunna investera 19 miljoner kronor i det produktionstekniska testlaboratoriet vilket kommer att leda till en expansion ut i den öppna miljön i ASSAR. Närheten och anknytningen till innovationsarena är en grundbult i projektet och utvidgningen av testlabbet kommer att öka tillgängligheten för Skaraborgs tillverkande industri.

Projektpartners: AFRY, Automotive Components Floby, Dahréntråd, Högskolan i Skövde, Koenigsegg Automotive, Leax Group, Lunds tekniska högskola, Precomp Solutions, RISE IVF, Science Park Skövde, Surahammars Bruks, Tekniska Högskolan i Jönköping, Volvo Lastvagnar, Volvo Penta, Volvo Personvagnar, Xylem Water Solutions Manufacturing.

Projektstart: 2021-02-01, pågår tom 2023-01-31

Finansiär: Vinnova, inom ramen för programmet Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering.

Läs mer om projektet

Öppna pressrelease som PDF


IDC West Sweden AB är ett regionalt utvecklingsbolag som arbetar för att stärka konkurrenskraften för Skaraborgs tillverkningsindustri för en hållbar framtida industri. Bolaget har 26 medarbetare och ägs av ca 160 små och medelstora industriföretag. Bolaget drivs utan eget vinstintresse – all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Insatserna bygger på hjälp till självhjälp med finansiering från bland andra Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde Kommun, Tillväxtverket och Vinnova.

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Initiativtagare är Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. ASSAR är en del av innovationsmiljön Science Park Skövde.’

Om fordonsindustrins transformation. Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen. #fordonsindustrins transformation.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lars Tööj om du vill veta mer om projektet Nästa generations drivlineproduktion.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Press | Projekt

ASSAR växer – storsatsning på en cirkulär lärmiljö

Nyligen beviljades projektet Innovationsboost med totalt 29,8 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Ett helt nytt…

14 juni, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min