ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Sprider förståelse för och kunskap om kommande teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin.

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. På sikt är målet att långsiktigt etablera produktionen av eldrivlinor i regionen med mångårigt säkrad sysselsättning inom fordonsbranschen och dess försörjningskedja

Projektet syftar till att bredda det produktionstekniska laboratoriet i ASSARs teknikbas till att omfatta mer kompletta eldrivsystem vilket inkluderar system för energilagring och kraftelektronik. Fokus är på att skapa en bred kunskapsbas inom testning, inklusive test av produktionsupplägg i förkommersiella serier, verifiering av produktionsmetoder, samt forskning och simulering kring produktionssystem i olika delar av värdekedjan. På sikt är målet att uppnå en långsiktigt etablerad och säkrad produktion av eldrivlinor i regionen, med mångårigt säkrad sysselsättning
inom fordonsbranschen och dess försörjningskedja.

Beskrivning av projektet – sprida förmåga i hela leverantörsstrukturen

Projektet vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet ASSAR till att bli en bredare kunskapsbas för testning och verifiering, produktion av förserier samt simulering av implementering i produktion, för samtliga tillverkande företag samt teknikbolag i regionen. Projektet utgår från de möjligheter och slutsatser som kommer av redan genomförda projekt inom ramen för ASSAR Industrial Innovation Arena, via Högskolan i Skövde samt inom ramen för samverkan med IDCs delägarföretag.

Effekt för företagen – effektiv produktion av elektriska drivlinor i Sverige

Kopplat till fordonsindustrin och den kunskapsnod som ASSAR Industrial Innovation Arena idag är med internationell lyskraft, kommer detta projekt bidra till visionen om att skapa ett nationellt center för forskning och utveckling inom produktionsprocesser för kompletta elektriska drivlinor. Projektet stöttar tydligt grön omställning och hållbarhet genom utveckling av tillverkningsmetoder för elektriska drivlinor. Digital omställning och innovation stöttas i de nya möjligheter som skapas med AI i de nya tillverkningsprocesserna. Projektet är specifikt inriktat på fordonsbranschen och gynnar samverkan mellan ett flertal parter; IDC som projektsammanhållande, Högskolan i Skövde och Science Park Skövde AB samt OEMr som bistår med kunskap för att stötta SME att vara konkurrenskraftiga inom nya tillverkningstekniker

Bygger förmåga och integrerar i hela värdekedjan
Kunskapen som byggs inom projektet kommer regionens tillverkningsindustri och teknikbolag till dels genom samverkan i den öppna labb-miljön i ASSAR Industrial Innovation Arena och genom workshops och seminarier.

Center of excellence – ASSAR Industrial Innovation Arena

En grundbult i projektet är anknytningen till innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena, där det produktionstekniska testlabb byggts sedan starten 2018. År 2020 fattades beslut om finansiering för att kunna investera ytterligare 19 miljoner kronor i det produktionstekniska testlabbet. I början av 2021 beviljades även ett Vinnovafinansierat UDI Steg 3 för utvecklingen av hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige; Nästa generations drivlineproduktion. ASSAR är genom fokuserat arbete för forskning och utveckling av produktionsprocesser ett ”Center of excellence”, en arena för forskningsprocesser och utvecklingssamarbeten mellan tillverkare, akademiska partners och komponentleverantörer. Fokusområden är statorer, rotorer, inverters, transmissioner, kompletta elektriska maskiner och batterier och lagringssystem för elektrisk energi.

Det produktionstekniska labbet i ASSAR Industrial Innovation Arena.

Målgrupp och samverkanspartners

Projektets primära målgrupp är särskilt små och medelstora tillverkande företag och teknikbolag i Västra Götaland och Halland, med fokus i projektet på kompletta värdekedjor med inriktning mot fordonsindustri, eldistribution och laddinfrastruktur. Det handlar om komponentleverantörer, maskinleverantörer, verktygsmakare, företag inom recycling med flera.

Läs pressmeddelande som PDF


Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom React EU och Västra Götalandsregionen.

 

Om du vill veta mer

Kontakta Caroline om du vill veta mer om projektet

Projektansvarig

0500-50 25 23

Caroline Johansson Thim

Projektansvarig

I oktober 2020 fick jag möjlighet att hoppa på den helt nya tjänsten Projektansvarig på IDC. Jag hade då arbetat i 20 år på Volvo Personvagnar inom olika avdelningar i olika fabriker, med tyngdpunkten på projektledning. Tjänsten Projektansvarig innebär ett övergripande projektlednings- och samordningsansvar för projekten, vilket innefattar planering, uppföljning samt rapportering. Det gäller även samordning av nya projektansökningar. Att arbeta med arbetssättsutveckling ser jag som mycket viktigt och roligt, vilket går väl i linje med den viktiga delen i min tjänst att utveckla arbetssättet kopplat till projektstyrning.

En bra beskrivning av mig själv är nog att jag tycker om att lära mig nya saker, är nyfiken, gärna vill ha ordning och reda, tydlighet och tycker det känns bra att få avsluta uppgifter.

Jag bor i villa i Hjo med man och två döttrar. På fritiden står familjen i fokus – att få följa barnen i deras utveckling är viktigt för mig. Vi gör gärna saker tillsammans, är ute i naturen – promenader, båtturer på sommaren, skidor och skridskor på vintern. Själv tar jag gärna en gång- eller springtur eller ett yogapass. Då jag har mycket släkt och vänner i en stor del av västra Europa – Nederländerna, Belgien, Spanien och Storbritannien – fylls våra semestrar av resor till dem. Helst reser jag med bil, då är det möjligt att besöka alla på en och samma resa!

Som bilden visar älskar jag att läsa! Det blir allt från ren fakta, dokumentär, självbiografi, till en avslappnande roman. Något av det härligaste jag vet – helst efter lite frisk luft – är att sätta sig i soffan med en kopp kaffe eller te, en liten chokladbit och en riktigt bra bok.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 23