ASSAR Labs stärker framtidens teknikområden

I ASSAR Industrial Innovation Arena finns ett antal labb för olika applikationer där man utvecklar många av de produktionsprocesser som behövs för att producera nya produkter i klimatomställningen. Här berättar vår VD Leif Pehrsson mer om ASSAR Labs.

– Elektrifiering är en del i klimatomställningen där man vill gå över till andra bränslen och andra energikällor. De som är först ut med det här, det är fordonsindustrin, och när de går över till att producera elmaskiner istället för förbränningsmotorer så måste det till nya produktionsprocesser, säger Leif Pehrsson.

 

Stator och rotor

I de motorer, eller prototyper, som görs i ASSAR Labs, utgår man från en fast del, en så kallad stator. Där genereras ett magnetfält som påverkar en rotor vilken är den rörliga delen. Genom att skicka ett magnetfält över till rotorn börjar den att snurra, och så tar man ut kraften från det.

ASSAR Labs finns till för företagen

Här får företag hjälp inom flera olika områden. Forskare från Högskolan i Skövde och tränade operatörer sköter utrustningarna. Här finns UltraljudssvetsCT-skannerLasersvets, det finns utrustning för Hairpin, en fleroperationsmaskin och Fluorescerande mätutrustning, bland annat.

– ASSAR Labs finns till för att företagen ska kunna träffas på EN plats och kunna jobba med gemensam utveckling. Det handlar om att knyta ihop de stora företagen, OEM-företagen som säljer slutprodukten, med leverantörer och koppla ihop dem med varandra för att ta fram effektiva produktionsprocesser, säger Leif Pehrsson.

Kunskapsutbyten inom nya tillverkningsmetoder

Inom ramen för ASSAR Labs erbjuds företag kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker eller fördjupade dialoger i nätverk.

– Den största utmaningen nu, det är att bygga rätt kompetens för framtiden, och vi vill jättegärna ha en nära kontakt med företagen, en dialog om vad vi kan göra tillsammans för att stärka konkurrenskraften i vår tillverkande industri, säger Leif Pehrsson.

Testa dina produkter

Du är varmt välkommen till ASSAR Labs för att titta på de test­möjligheter vi erbjuder i dagsläget och komma med dina tankar om nästa steg. Lämna en intresseanmälan för att testa dina egna produkter i ASSAR Labs.

Lämna din intresseanmälan

Läs om företag som har testat tillverkningstekniken

Om IDC och fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik syftar till att vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet ASSAR till att bli en bredare kunskapsbas för testning och verifiering, produktion av förserier samt simulering av implementering i produktion, för samtliga tillverkande företag samt teknikbolag i regionen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik möjliggörs via finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Om du vill veta mer

Hör av dig till Caroline!

Chef för Ekonomi, Kommunikation och Projekt

0500-50 25 23

Caroline Johansson Thim

Chef för Ekonomi, Kommunikation och Projekt

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 23

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min

Nätverk | Projekt

Arbetet med framtidens drivlinor fortsätter

Nästa Generations Drivlineproduktion är ett projekt inom programmet UDI Utmaningsdriven Innovation, finansierat av Vinnova. Det är resultatet av ett mångårigt…

22 januari, 2024 — Lästid 8 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min

IDCs erbjudande | Projekt

En del av vårt erbjudande | Katalyserande samtal

Vi erbjuder hjälp och stöttning genom coachning längs med vägen av våra erfarna industriutvecklare. Vi använder en kraftfull coachningsmetod som…

12 januari, 2024 — Lästid 3 min