ASSAR Labs stärker framtidens teknikområden

ASSAR Labs är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden.

I det produktionstekniska laboratoriet i ASSAR Labs, är ambitionen att bygga kunskap om de kommande tillverkningsmetoderna och teknikerna. Här har företag möjlighet att testa olika tillverkningsmetoder, samt ge input på vad nästa steg bör innebära.

I ASSAR Labs samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Här erbjuds kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker och fördjupade dialoger i våra nätverk. Vi stöttar företag i den pågående elektrifieringsomställningen, i fordonsindustrins men också i andra branscher.

Läs mer om de olika delarna i ASSAR Labs: 

Testa dina produkter i ASSAR Labs

Du är varmt välkommen till ASSAR Labs för att titta på de test­möjligheter vi erbjuder i dagsläget och komma med dina tankar om nästa steg. Lämna en intresseanmälan för att testa dina egna produkter i ASSAR Labs.

Lämna din intresseanmälan

Läs om andra företag som har testat tillverkningstekniken

Hur kan vi utveckla ASSAR Labs för dig?

Vilka tillverkningsmetoder och applikationer ser du störst behov av framåt? Inom vilka ytterligare teknikområden/tillverkningsmetoder ­kopplade till eldrivlina, kraftelektronik och energilagring ­ser du det som värdefullt att få stöd i via ASSAR Labs? Vad ser du behov av att testa som nästa steg från ditt företags synvinkel?

Hör gärna av dig med dina tankar till Caroline Johansson Thim på IDC West Sweden AB.

LASERBASERAD TILLVERKNINGSTEKNIK

Testning och utvärdering av lasersvetsning. Här kan du få hjälp att utföra svetsning på en detalj samt få utvärdering av svetsen (mikroskopering, hållfasthetsprov).

– Vid den här demonstratorn adresserar vi problemet med hur man utför en bra svetsning av koppartråd (hairpins) vid tillverkning av en elmaskin. Vi vill åstadkomma en låg resistans för ledning av strömmen och svetsfogen skall också hålla för de påfrestningarna som svetsen utsätts för. Vi undersöker också hur utför man en tillräckligt stark fog för en komponent i en växellåda, säger Tobias Andersson, lektor i maskinteknik vid Högskolan i Skövde.

Läs mer om Lasersbaserad tillverkningsteknik

CT-SKANNER

Här testas icke-förstörande provning och kvalitetsförbättring som går att applicera på alla material, såväl organiska och metalliska. I skannern kan man testa material och göra olika typer av provningar. I labbet delar man gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

– I CT-skannern kan man testa de flesta material, såväl organiska som icke-organiska. Här görs oförstörande provning, kvalitetssäkring och materialanalys, datortomografi och röntgen. Metoden kan komma till nytta inom den tillverkande industrin inom såväl gjutning som formning, bearbetning och sammanfogning, säger Kent Salomonsson vid Högskolan i Skövde.

Läs mer om CT-skanner

HAIRPIN-UTRUSTNING

Utrustningen används för att testa tillverkning av elmotorer med hairpin-konfiguration, en tillverkning som troligtvis inte finns någon annanstans i Sverige. I stationerna finns möjlighet att bygga prototyper och testa olika dimensioner av hairpin för tillverkning av statorer.

– I ett första skede ska all utrustning och respektive station placeras på rätt plats inne på ASSAR. Utrustningen ska vara så lik verklig produktion som möjligt. När vi väl tar steget och börjar producera elmotorer har vi all kunskap som krävs för en effektiv produktion. Det känns fantastiskt roligt att Skövde är ledande i den här utvecklingen och är med i en historisk omställning, säger Fredrik Karlsson.

Läs mer om Hairpin

FLEROPERATIONSMASKIN

I ASSAR Lab finns en bearbetningsmaskin som en del av Hairpin-projektet, som bearbetar hairpins till samma höjd.

– Syftet med utrustningen som är kopplad till ASSAR Lab är att bygga kompetens och förbereda för en produktion av elektriska drivlinor. Vi lär oss hela tiden hur vi ska bearbeta våra hairpins och när vi väl börjar producera elmotorer har vi all kunskap som krävs för en effektiv produktion, säger Fredrik Karlsson.

Läs mer om Fleroperationsmaskin

ULTRALJUDSSVETS

Ultraljudssvetsning är en fogningsteknik där man med hjälp av ultraljud sammanfogar två föremål.

– Ultraljudssvetsning används på ASSAR för metallföremål och särskilt för att sammanfoga olika material för batteritillverkning, men tekniken fungerar även för kablar eller användas när man svetsar ihop solpaneler, säger Tobias Andersson, lektor i maskinteknik vid Högskolan i Skövde.

Läs mer om Ultraljudssvets

HÖGHASTIGHETSKAMERA

Med en höghastighetskamera kan man mäta alla tillverkningsprocesser där rörelsen är snabb.

– Det kan handla om att man behöver se hur något smälter samman, om det finns ett glapp någonstans i processen eller att en maskin arbetar och det är ett problem där någon komponent böjs i processen, allt sånt kan fångas med hjälp av en höghastighetskamera, säger Tobias Andersson, lektor i maskinteknik vid Högskolan i Skövde.

Läs mer om Höghastighetskamera

FLUORECERANDE MÄTUTRUSTNING

Fluorecerande mätutrustning mäter skitighet, enkelt uttryckt, så att det inte finns några rester kvar av olja, fett, relsease-agents eller skärväskor.

– Med fluorecerande mätutrustning kan vi mäta hur ren en viss yta är. Det vi i nuläget arbetar med på ASSAR är att kvalitetssäkra hairpins så att de är rena, säger Tobias Andersson, lektor i maskinteknik vid Högskolan i Skövde.

Läs mer om Fluorecerande mätutrustning