Nytt projekt ger kraft åt ASSAR – kunskapsnoden för elmotortillverkning

Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik beviljas finansiering av Tillväxtverket genom React EU och Västra Götalandsregionen och startar i juni 2021.  Projektet vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet i ASSAR Industrial Innovation Arena och styrker därmed Skövde och Skaraborgs position som en nationellt betydande nod när det gäller tillverkning av elektriska drivlinor.

Satsningen breddar det befintliga produktionstekniska laboratoriet i ASSAR till att omfatta mer kompletta eldrivsystem och skapar en kunskapsbas inom testning och verifiering av produktionsmetoder samt forskning kring produktionssystem i olika delar av värdekedjan. Kunskapen är relevant för hela det tillverkande klustret av företag, underleverantörer och teknikbolag som finns i regionen.

– Detta initiativ ger möjlighet till fortsatt uppbyggnad av värdefull kunskap inom tillverkningen av eldrivlinor i regionen, säger Caroline Johansson Thim, projektledare och tillika Projektansvarig, IDC West Sweden AB.

Säkrar en etablerad produktion av eldrivlinor i regionen

Projektet ger kraft till regionens små och medelstora tillverkande industriföretags och teknikbolags konkurrenskraft genom att bidra till kunskap om det teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin som nu äger rum. På sikt är målet att uppnå en säkrad produktion av elektriska drivlinor i regionen och en långsiktig sysselsättning inom fordonsbranschen och dess försörjningskedja.

– För regionens företag är detta en viktig pusselbit som gör att fler kan vara aktiva i den energiomställning som hela samhället går igenom. Projektet skapar nya möjligheter för små och medelstora företag att samverka och utveckla nya lösningar i symbios med de större företagen, säger Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB.

Energilagring & Kraftelektronik bygger förmåga och integrerar i hela värdekedjan
Kunskapen som byggs inom projektet kommer regionens tillverkningsindustri och teknikbolag till del genom samverkan i den öppna labb-miljön i ASSAR Industrial Innovation Arena och genom workshops och seminarier.

Projektet ger ökad kunskap inom:

  • funktion, produktion och cirkularitet avseende eldrivlinor med fokus på energilagring & kraftelektronik;
  • viktiga tillämpningar inom elnät/distribution samt laddningsinfrastruktur;
  • möjligheterna med AI, metoder för tillverkning & verifiering;
  • underleverantörers nuläge och värdekedja;
  • stöd för beslut om realiserbarhet om tillverkning.

Samverkansprojekt kopplat till ASSAR Industrial Innovation Arena
Projektet drivs av IDC West Sweden AB i samverkan med Högskolan i Skövde och Science Park Skövde och är en del i arenan ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde, en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Medfinansierar i tid gör Volvo Lastvagnar AB och Powertrain Engineering Sweden AB. ASSAR är genom fokuserat arbete för forskning och utveckling av produktionsprocesser ett ”Center of excellence”, en arena för forskningsprocesser och utvecklingssamarbeten mellan tillverkare, akademiska partners och komponentleverantörer.

Öppna pressmeddelande som PDF

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom React EU och Västra Götalandsregionen.

 


IDC West Sweden AB är ett regionalt utvecklingsbolag som arbetar för att stärka konkurrenskraften för Skaraborgs tillverkningsindustri för en hållbar framtida industri. Bolaget har 26 medarbetare och ägs av ca 160 små och medelstora industriföretag. Bolaget drivs utan eget vinstintresse – all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Insatserna bygger på hjälp till självhjälp med finansiering från bland andra Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Europeiska Socialfonden, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde Kommun, Tillväxtverket och Vinnova.

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Initiativtagare är Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. ASSAR är en del av innovationsmiljön Science Park Skövde.

Om fordonsindustrins transformation. Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen. #fordonsindustrins transformation.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Press

Massivt stöd för skaraborgsk batterifabrik

Den 25-26 november genomförde utvecklingsbolaget IDC West Sweden AB sitt årliga styrelseinternat vid Norrqvarn utanför Lyrestad. Syftet var att diskutera…

26 november, 2021 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min