Massivt stöd för skaraborgsk batterifabrik

Den 25-26 november genomförde utvecklingsbolaget IDC West Sweden AB sitt årliga styrelseinternat vid Norrqvarn utanför Lyrestad.

Syftet var att diskutera visioner för industrins framtid – dagarna kom också till stor del att handla om de oerhörda utvecklingsmöjligheter som en lokal batterifabriksetablering skulle kunna medföra.

—  Vår styrelse samlar ett tvärsnitt av företrädare för industrin, akademien, regionen och Skaraborgs kommuner, och alla var rörande eniga om att en batterifabriksetablering skulle vara oerhört positiv för Skaraborg och regionen som helhet, berättar Sören Gustafsson som är ordförande i IDC – som gemensamt ägs av 165 tillverkande företag i Skaraborg.

Leif Pehrsson, VD för IDC West Sweden AB.

— Många gånger kan det vara en stor fördel att vara tvåa på bollen och lära av tidigare etableringar. Med god planering kommer vi här i Skaraborg kunna undvika till exempel de överhettningstendenser som vi sett prov på runt Skellefteå där en etablering redan är igång, menar Leif Pehrsson som är VD för IDC med gedigen bakgrund i fordonsindustrin.

Positiva effekter

Man var också helt överens om att Skaraborg har alla förutsättningar att kunna välkomna denna typ av etableringar och se fram emot en positiv samhällsutveckling i samtliga 15 kommuner. IDC kommer aktivt stödja etableringsprocessen i Skaraborg med en samsyn i att gemensamt ytterligare stärka kompetensen inom industrin.

Samsyn kring lösningar

— Tillsammans har vi lösningar för energiförsörjning, infrastruktur och tillgång på kompetent arbetskraft – och duktiga underleverantörer finns det gott om, inte minst med erfarenhet av fordonsbranschen, fortsätter Leif och Sören håller med:

— Det kändes väldigt uppfriskande att vi kunde nå en positiv samsyn i en så här avgörande fråga för Skaraborgs framtid och vi kommer att göra allt vi kan för att stödja etableringsprocessen.

Öppna pressmeddelandet som PDF

FLYGFOTO: NORTHVOLT


IDC West Sweden AB är ett regionalt utvecklingsbolag med uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs industri. IDC ägs av 165 tillverkande industriföretag runtom i hela Skaraborg. I styrelsen ingår representanter för delägarföretagen och Högskolan i Skövde, samt adjungerade ledamöter från Region Västra Götaland, Skaraborgs kommunalförbund och de enskilda kommunerna. Bolaget drivs utan eget vinstintresse – all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Insatserna bygger på hjälp till självhjälp med finansiering från bland andra Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Europeiska Socialfonden, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde Kommun, Tillväxtverket och Vinnova.

Om fordonsindustrins transformation. Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen. #fordonsindustrins transformation.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Press | Projekt

Nytt projekt ger kraft åt ASSAR – kunskapsnoden för elmotortillverkning

Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik beviljas finansiering av Tillväxtverket genom React EU och Västra Götalandsregionen och startar i juni 2021…

29 juni, 2021 — Lästid 4 min

Information | Press

Etableringen av en batterifabrik i Västra Götaland ger stora möjligheter för den tillverkande industrin

Beskedet att en batterifabrik ska etableras i Göteborg är ett styrkebevis för Västra Götaland som industriregion. Fordonsindustrins omställning till elektriska…

4 februari, 2022 — Lästid 4 min

Press | Projekt

ASSAR växer – storsatsning på en cirkulär lärmiljö

Nyligen beviljades projektet Innovationsboost med totalt 29,8 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Ett helt nytt…

14 juni, 2023 — Lästid 4 min