93 miljoner satsas för hållbar industriutveckling i "Industry In West"

Vi kan nu tillkännage att samverkansprojektet ”Industry In West” är beviljat och kommer att finnas tillgängligt för Västsvensk industri från och med 1 september 2023.

Satsningen möjliggörs genom finansiering på totalt 93 miljoner i form av offentlig finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund.

– Det här gynnar den tillverkande industrin som är av stor vikt för Västsveriges näringsliv och samhällsutveckling, den är även globalt betydelsefull. Genom denna satsning på hållbar industri kan vi öka omställningstakten hos företagen i Västsverige. Som regioner visar vi även på ledarskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Västsvensk samverkan för hållbar industriomställning
”Industry In West” tar sikte på att stödja företag i deras omställning till en mer hållbar industri, anpassad till de nya utmaningar som omvärlden ger. I projektet samverkar IDC West Sweden, i rollen som projektägare, med IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och TEK Kompetens/IUC Halland. Samverkan gör projektets aktiviteter tillgängliga för små och medelstora industriföretag i hela Västsverige.

– Vi är stolta att ha fått förtroendet att driva Industry In West som ska spela en avgörande roll för att främja hållbar utveckling inom Västsvensk industri och välkomnar företag att kliva in i satsningen redan nu i september. Genom att erbjuda stöd, coachning, nätverk och kompetens kommer vi tillsammans att uppnå en mer cirkulär och resurseffektiv industri, säger Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden.

Fyra insatsområden för hållbar utveckling
Genom projektet kommer industriutvecklare i de västsvenska utvecklingsbolagen att stötta individer och företag i hållbar utveckling. Det första steget för alla deltagande företag är att undersöka sin egen organisationsstruktur, vision, strategi, kultur och förändringsförmåga. Vilket beskrivs som grunden för framgång och hållbara resultat.

Genom projektet kommer industriutvecklare i de västsvenska utvecklingsbolagen att stötta individer och företag i hållbar utveckling.

Deltagande företag coachas sedan att ta steg och utvecklas i mognadstrappor inom fyra insatsområden; resurseffektiv produktion, cirkularitet, energiomställning och digitalisering. De erbjuds aktiviteter för inspiration och insikt, analyser och mognadsmätning samt handlingsplaner och andra insatser inom varje insatsområde. Företagen får även löpande uppföljning och coachning för att försäkra företagens övergång till en mer cirkulär och resurseffektiv verksamhet.

– Givet vår ökade samverkan de senaste åren har vi i Västsveriges IUC-bolag lärt oss att verkligen ”göra samverkan”. Tillsammans kommer vi nu rikta både kompetens och engagemang in i Industry In West för att stötta företag i omställningen. Projektet rymmer en helhet, dels genom de centrala insatsområdena och dels genom att låta struktur, vision, kultur och förändringsförmåga vara det första steget i all utveckling oavsett område. Den bredden är unik och ger fantastiska förutsättningar, säger Marie Brehag von Haugwitz, Industriutvecklare, IDC West Sweden och projektledare för ”Industry In West”.

Från vision till innovation – projekt som stöttar i mognadstrappans alla steg
I Skaraborg är projektet del av en bredare hållbarhetsstrategi. Genom ett nära samarbete med det nyligen beviljade projektet ”Innovationsboost” strävar ”Industry In West” även efter att långsiktigt främja innovation och öka innovationskapacitet för hållbar industriomställning. Samverkan mellan företag, forskare och experter är en nyckelfaktor i detta arbete, med ett särskilt fokus på cirkularitet och energiomställning. En del av ”Innovationsboost” är att etablera en cirkulär lärmiljö som ska finnas tillgänglig för små och medelstora industriföretag inom ramen för ASSAR Labs vid ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde.

Projektet pågår i drygt tre år med start i september 2023 och förväntas ha en betydande inverkan på industrin i Västsverige.

Läs mer om Industry In West

Läs pressmeddelandet från Västra Götalandsregionen

Projektet möjliggörs genom finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund.


Om IUC Sverige

IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 22 regionala bolag är de den företagsnärmsta aktören mot industriella små och medelstora företag (SME). IUC Sverige ägs av 12 regionala självständiga IUC-bolag varav IDC West Sweden AB är ett. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt tillsammans med framför allt små och medelstora företag. Läs mer om IUC Sverige här.

Om du vill veta mer

Kontakta Leif eller Marie om du vill veta mer om projektet.

VD

0500-50 25 01

Leif Pehrsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 01

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 11

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Press | Projekt

Nytt projekt ger kraft åt ASSAR – kunskapsnoden för elmotortillverkning

Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik beviljas finansiering av Tillväxtverket genom React EU och Västra Götalandsregionen och startar i juni 2021…

29 juni, 2021 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min