Sammanhang

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vi ingår i flera sammanhang på lokal, regional och nationell nivå. Olika samarbetspartners kan du läsa mer om här. Utöver det är vi del i nätverket IUC Sverige, i vår kontext finns även vår styrelse, våra hållbarhetsaspekter, strategiska program på nationell och internationell nivå och vår grafiska profil. Scrolla ned på sidan för att ta del av de olika sammanhang i vilket vi verkar.

 

IUC Sverige – ett nationellt industrinätverk

Att vara del av någonting större.

IUC Sverige är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 19 regionala bolag är de den företagsnärmsta aktören mot industriella små och medelstora företag (SMF). IUC Sverige ägs av 11 regionala självständiga IUC-bolag varav IDC West Sweden AB är ett, och har 8 nationella partners. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt för industrin tillsammans med framför allt små och medelstora företag.

Nationella uppdrag

Genom det nationella nätverket har vi på IDC West Sweden AB tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

Läs mer om IUC Sverige

Gå till IUC Sveriges hemsida

iuc sverige
vår modell IDC blå 2

Vår grafiska profil

Berättelsen om vår logotyp och våra färger.

IDC logotyp RGB

Resultatet av vårt gemensamma arbete och vår strävan för en betydelsefull och innehållsrik grafisk profil föll på plats i juni 2017. Vår logotyp, symbolen för vårt IDC, såg dagens ljus i vår kanske viktigaste kommunikationskanal, vår hemsida.

Vi är verkligt stolta och glada över resultatet!

Logotypen som symbol har vuxit fram ur ett behov att illustrera och befästa IDCs verksamhet och själ. Resan startade i samband med vårt värdegrundsarbete, det skapade ett behov av en innehållsrik, gemensam symbol. Hexagonen representerar mycket för oss, en möjligen självklar betydelse ligger i en mutters form och associationer från den till en tillverkande industri. Men den har också fler betydelser för oss. Läs mer om dem i ”Om vår logotyp och våra färger”.

Vår logotyp har färdats genom många färger och kombinationer av dessa. Färgvalet har fallit på tre färger med olika betydelse för oss. De blå färgerna representerar tillverkningsindustri och ekonomisk hållbarhet, de beige/bruna färgerna representerar människa/natur och social hållbarhet, och de turkos/gröna färgerna representerar utveckling och ekologisk hållbarhet. På så vis har färgerna givit vår symbol den betydelse och det innehåll vi tillsammans strävat efter.

Öppna vår kommunikationsmanual

Läs mer om vår grafiska profil

 

Vår integritetspolicy

Syftet med vår integritetspolicy är att du som besökare ska få reda på hur IDC West Sweden behandlar personuppgifter som lämnas via webbplatsen. Dessutom vill vi förtydliga hur den teknik som vår webbplats använder förhåller sig till besökarens personliga integritet.

Läs vår integritetspolicy

IDC Skövde