Sammanhang

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vi ingår i flera sammanhang på lokal, regional och nationell nivå. Olika samarbetspartners kan du läsa mer om här. Utöver det är vi del i nätverket IUC Sverige, i vår kontext finns även vår styrelse, våra hållbarhetsaspekter, strategiska program på nationell och internationell nivå och vår grafiska profil. Scrolla ned på sidan för att ta del av de olika sammanhang i vilket vi verkar.

 

IUC Sverige – ett nationellt industrinätverk

Att vara del av någonting större.

IUC Sverige logotyp

IUC Sverige är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 14 regionala bolag är de den företagsnärmsta aktören mot industriella små och medelstora företag (SME). IUC Sverige ägs av 12 regionala självständiga IUC-bolag varav IDC West Sweden AB är ett. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt tillsammans med framför allt små och medelstora företag.

Nationella uppdrag

Genom det nationella nätverket har vi på IDC West Sweden AB tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

Läs mer om IUC Sverige

Gå till IUC Sveriges hemsida

iuc sverige
vår modell IDC blå 2

Vår grafiska profil

Berättelsen om vår logotyp och våra färger.

IDC logotyp RGB

Resultatet av vårt gemensamma arbete och vår strävan för en betydelsefull och innehållsrik grafisk profil föll på plats i juni 2017. Vår logotyp, symbolen för vårt IDC, såg dagens ljus i vår kanske viktigaste kommunikationskanal, vår hemsida.

Vi är verkligt stolta och glada över resultatet!

Logotypen som symbol har vuxit fram ur ett behov att illustrera och befästa IDCs verksamhet och själ. Resan startade i samband med vårt värdegrundsarbete, det skapade ett behov av en innehållsrik, gemensam symbol. Hexagonen representerar mycket för oss, en möjligen självklar betydelse ligger i en mutters form och associationer från den till en tillverkande industri. Men den har också fler betydelser för oss. Läs mer om dem i ”Om vår logotyp och våra färger”.

Vår logotyp har färdats genom många färger och kombinationer av dessa. Färgvalet har fallit på tre färger med olika betydelse för oss. De blå färgerna representerar tillverkningsindustri och ekonomisk hållbarhet, de beige/bruna färgerna representerar människa/natur och social hållbarhet, och de turkos/gröna färgerna representerar utveckling och ekologisk hållbarhet. På så vis har färgerna givit vår symbol den betydelse och det innehåll vi tillsammans strävat efter.

Öppna vår kommunikationsmanual

Läs mer om vår grafiska profil

 

Vår styrelse

Människorna i IDC West Sweden ABs styrelse.

Ledamöter:
  • Claes Fahlgren, Skaraborgs kommunalförbund
  • Fredrik Lööf, Witte Industrier
  • Hanna Blomdahl, Västra Götalandsregionen
  • Jennifer Ottosson, TI Automotive
  • Johan Dahlberg, Noas Sweden
  • Mattias Strand, Högskolan i Skövde
  • Niina Stenander, IAC Group
  • Sammy Tanhua, Skövde Värmeverk
  • Stellan Rylander, CC Pack
  • Sören Gustafsson, MVV
konferens

Klicka på fotot för att läsa mer.

Skaraborgs Kommunalförbund

Claes Fahlgren

Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund, där jag jobbar som näringslivsstrateg, är medfinansiär till IDCs verksamhet och till vissa projekt. Kommunalförbundet är en samverkansorganisation för Skaraborgs 15 kommuner och ett av våra fokusområden är den tillverkande industrin.

Om 10 år tror jag att IDCs verksamhet med alla samverkansparter har varit med och bidragit till att Skaraborgs industri är en industriregion i världsklass.

Kontaktuppgifter

Västra Götalandsregionen

Hanna Blomdahl

Västra Götalandsregionen

Jag jobbar på Västra Götalandsregionens stab (VGR) för regional utveckling där jag har ett huvudansvar för våra insatser för små och medelstora företag. Bland annat finansierar VGR olika utvecklingsprojekt men även företag kan söka finansiering för sitt utvecklingsarbete.

I IDCs styrelse bidrar jag med ett helhetsperspektiv kring industriell utveckling i Västra Götaland och kan förmedla vad VGR som finansiär förväntar sig av verksamheten. IDC arbetar nära företagen och kan verka utifrån de behov och förutsättningar som varje enskilt företag har samtidigt som de kan hjälpa industrin att höja blicken och förstå sin omvärld för att behålla konkurrenskraften. Framför allt nu inför en viktig omställning till en mer hållbar produktion och affärsmodell.

Om 10 år tror jag att Västsverige står sig stark som ledande industriregion med hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som bidrar till att nå de viktiga hållbarhetsmål vi som samhälle måste nå.

Kontaktuppgifter

TI Automotive

Jennifer Ottosson

TI Automotive

Jag jobbar som General Manager på TI Automotive i Lidköping. Vi är ett bolag som tillverkar bromsrör, bränslerör och motorrör till bilindustrin och rör till kylindustrin.

Det uppdrag som IDC har är viktigt för att det genom metoden hjälp till självhjälp skapar engagemang från deltagande företag. Det ger företagen en möjlighet att öka sin kunskap och kompetens i samband med till exempel en satsning.

Om tio år tror jag att IDCs arbete med att ge industrin ökad konkurrenskraft, via de olika projekten och lärande insatser, har lett till att det i Skaraborg finns många företag och arbetsplatstillfällen kvar inom branschen.

Kontaktuppgifter

NOAS Sweden

Johan Dahlberg

NOAS Sweden

Jag jobbar som affärsutvecklare och teknisk säljare på NOAS Sweden. Vi är en helhetsleverantör och producent av specialinredning till hotell, restaurang, offentliga miljöer och kontor. Vi tillverkar även egna produkter i Solid Surface, främst inom hygien till sjukvård, skola, bad och kök.

Jag sitter med styrelsen på IDC för att kunna bidra med nytta till att de små- och medelstora industriföretagen i Skaraborg. Det är viktigt att vi tillsammans jobbar för en lönsam och växande industrin som kan skapa ett levande och välmående Skaraborg.

Kontaktuppgifter