Etableringen av en batterifabrik i Västra Götaland ger stora möjligheter för den tillverkande industrin

Beskedet att en batterifabrik ska etableras i Göteborg är ett styrkebevis för Västra Götaland som industriregion. Fordonsindustrins omställning till elektriska drivlinor och denna etablering innebär stora utvecklingsmöjligheter för den samlade tillverkningsindustrin i regionen.

Den omställning som nu sker handlar övergripande om klimat, teknikutveckling, energiomställning och nya kundbeteenden, vilket får stor påverkan på hur framtidens industri ska formas. Tillverkningsindustrin, inklusive fordonsindustrin, är den näringslivsgren som sysselsätter flest människor i Skaraborg och Västra Götaland som helhet. En batterifabrik i Göteborg innebär stora utvecklingsmöjligheter för industrin i regionen, där Skaraborg har en viktig roll. Dagens besked är ett kvitto på att klimatet för etableringar i regionen är gott.

Leif Pehrsson, VD på IDC West Sweden AB.

— I Västra Götaland finns det samlad kompetens och förutsättningar att utveckla den tillverkande industrin för framtidens behov. Här i Skaraborg stödjer vi aktivt de industriföretag och verksamheter som etableras, bland annat genom ASSAR Industrial Innovation Arena och vi har en bra struktur för att ta vara på industrins behov och omsätta dem till utbildning och kompetenshöjande insatser när vi stöttar företagen. Etableringen av en batterifabrik i Västra Götaland innebär stora utvecklingsmöjligheter för Skaraborgs företagare, då hela värdekedjan för tillverkning av elektriska drivlinor påverkas av etableringen. Att vi bygger upp och delar denna kunskapsbas är av central vikt för att Skaraborgs företag ska utvecklas i takt med omställningen, säger Leif Pehrsson, VD på IDC West Sweden AB, bolaget som ägs av ca 165 tillverkande företag i Skaraborg. – Det etableringsfrämjande arbete som sker i regionen bär frukt och bedömningen ur industrins perspektiv är att Skaraborg fortsatt ligger i framkant för att kunna attrahera andra större etableringar.

Kompetens för framtidens tillverkningsindustri

Omställningen i fordonsindustrin med ny teknik innebär nya krav på kompetens. I Skaraborg pågår projekt med att driva utvecklingsmiljöer för att testa och utveckla tillverkningen av elektriska drivlinor, bland annat genom det produktionstekniska laboratoriet i ASSAR Industrial Innovation Arena. Här skapas en kunskapsbas om det teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin som nu äger rum, vilket är relevant för de tillverkande företag, underleverantörer och teknikbolag i hela värdekedjan.

— För Västra Götalands och Skaraborgs tillverkningsföretag är etableringen en möjliggörare som gör att fler företag kan vara aktiva i den utveckling som energiomställningen innebär. Jag är väldigt stolt över att vi har kunnat mobilisera oss på ett så bra sätt i Västra Götaland i arbetet inför etableringen, tack vare den fina sammanhållning vi har mellan kommuner, politik och företag. Det arbetet som är gjort ger oss en bra grund att stå på inför framtida etableringar i västra Sverige, säger Sören Gustavsson, styrelseordförande i IDC West Sweden AB.

För mer information

Välkommen att kontakta Leif Pehrsson, VD på IDC West Sweden AB, 0500–502501.

Pressmeddelande som PDF


IDC West Sweden AB är ett regionalt utvecklingsbolag med uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs industri. IDC ägs av 165 tillverkande industriföretag runtom i hela Skaraborg. I styrelsen ingår representanter för delägarföretagen och Högskolan i Skövde, samt adjungerade ledamöter från Region Västra Götaland, Skaraborgs kommunalförbund och de enskilda kommunerna. Bolaget drivs utan eget vinstintresse – all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Insatserna bygger på hjälp till självhjälp med finansiering från bland andra Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Europeiska Socialfonden, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde Kommun, Tillväxtverket och Vinnova.

Om fordonsindustrins transformation. Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen. #fordonsindustrins transformation.

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Initiativtagare är Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. ASSAR är en del av innovationsmiljön Science Park Skövde.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Press | Projekt

ASSAR växer – storsatsning på en cirkulär lärmiljö

Nyligen beviljades projektet Innovationsboost med totalt 29,8 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Ett helt nytt…

14 juni, 2023 — Lästid 4 min

Information | Press | Projekt

93 miljoner satsas för hållbar industriutveckling i "Industry In West"

Vi kan nu tillkännage att samverkansprojektet ”Industry In West” är beviljat och kommer att finnas tillgängligt för Västsvensk industri från…

25 augusti, 2023 — Lästid 4 min

Information | Press

Massivt stöd för skaraborgsk batterifabrik

Den 25-26 november genomförde utvecklingsbolaget IDC West Sweden AB sitt årliga styrelseinternat vid Norrqvarn utanför Lyrestad. Syftet var att diskutera…

26 november, 2021 — Lästid 3 min