Utbildningskategori “Nätverk”

Nätverk | Projekt

Nätverksträff: Affärssystem

Tisdagen den 29 juni, kl 14:30-16:00

Online

Nätverk | Projekt

Nätverksträff – HR ledarskap & medarbetarskap

Onsdagen den 23 juni, kl. 09:00-11:00

Online

Nätverk | Projekt

Träff med nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Onsdagen den 5 maj, kl. 13:00-15:00

Online

Nätverk | Projekt

Nätverksträff – HR ledarskap & medarbetarskap

Onsdagen den 28 april, kl. 9:00-11:00

Online

Nätverk | Projekt

Träff med nätverket för virtuell driftsättning

Torsdagen den 8 april, kl. 14:00-16:00

Online

Nätverk | Projekt

Träff med robotnätverket

Torsdagen den 25 mars, kl. 14:00-16:00

Online

Nätverk | Projekt

Träff med Produktionstekniska nätverket

Torsdagen den 25 februari, kl. 14:00-16:00

Online

Nätverk | Projekt

Nätverksträff – HR ledarskap & medarbetarskap

Onsdagen den 24 februari, kl. 9:00-11:00

Online

Nätverk | Projekt

Träff med nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Torsdagen den 25 februari, kl. 13:00-15:00

Online

Nätverk | Projekt

Träff med Produktionstekniska nätverket

Torsdagen den 17 december, kl. 14:00-16:00

Online

Nätverk | Projekt

Träff med HR-nätverket: Reflektioner och förväntningar

Tordagen den 10 december, k. 9:00-11:00

Online

Nätverk | Projekt

Träff med Produktutvecklingsnätverket: Att göra verkstad av innovativa idéer

Torsdagen den 17 december, kl. 10:00-12:00

Online