Erbjuds av EDCS - Equality Development Center i samverkan med IDC

Seminarium

Korta föreläsningar social hållbarhet

ASSAR Industrial Innovation Arena eller på plats hos företag

Hålls vid behov

Anmäl här
Erbjuds av EDCS - Equality Development Center i samverkan med IDC
Korta föreläsningar social hållbarhet
ASSAR Industrial Innovation Arena eller på plats hos företag
Hålls vid behov

En attraktiv verksamhet erbjuder bra arbetsmiljö som ger trygga och engagerade medarbetare. Arbete med social hållbarhet är en bra investering för alla företag, i relation till befintlig personal och i relation till framtida behov av kompetensförsörjning.

EDCS – Equality Development Center erbjuder utbildningar och föreläsningar inom området social hållbarhet. De har verktygen för dig som vill jobba med hållbarhet som en självklar del av din verksamhet. De erbjuder utbildningar och metoder som förenklar arbetsmiljöarbetet konkret.

IDC har i många år samverkat med EDCS – Equality Development Center i frågor rörande social hållbarhet, både i utvecklingsprojekt och i vår interna utveckling. Nu har vi möjlighet att erbjuda korta föreläsningar inom social hållbarhet med EDCS som föreläsare. Våra delägarföretag erbjuds särskilt förmånliga priser.

Korta föreläsningar om social hållbarhet

 • Inkludering och antidiskriminering
 • HBTQI+
 • Social hållbarhet – bas
 • Diskrimineringslagen
 • Normkritik

Pris per föreläsning: 6 000 kr inkl. moms.
Erbjudande med rabatt till IDC:s företag |  Pris per föreläsning: 4 000 kr inkl. moms.

Föreläsningarna hålls behovsstyrt och har inga fasta datum eller utbildningslokaler. Industriföretag i regionen är alltid välkomna att tillsammans med personal från IDC mötas på ASSAR Industrial Innovation Arena i samband med utbildningstillfällena, alternativt hålla dem i de egna lokalerna med utbildare från EDCS på plats.

Skicka in intresseanmälan så återkopplar vi och tittar på ett datum och lokal som passar dig.

Lämna intresseanmälan

Om EDCS – Equality Development Center

EDCS uppdrag är att vara en samverkansaktör som driver på och utvecklar metoder som bidrar till hållbar utveckling. Flera av de företag som efterfrågar deras tjänster vet att en arbetsplats som jobbar med sin värdegrund och med villkoren för medarbetarna är mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det är nyckeln till att behålla och rekrytera nya medarbetare och behålla värdefull kompetens. Medarbetare som mår bra och trivs på jobbet är det som gör verksamheten tilltalande och efterfrågad.

EDCS finansieras till dels av Västra Götalandsregionen och i deras uppdrag ingår att:

 • Förmedla kunskap, ge stöd och råd
 • Utveckla metoder och arbetssätt
 • Ge stöd till utvecklingsarbetet och samverka med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället

Om du vill veta mer

Hör av dig till Arne om du vill veta mer.
Läs mer om vårt delägarerbjudande: Bli delägare | IDC | Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin (idcab.se)

Chef för Företagsutveckling

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 20

Dela via

Fler utbildningar & event
Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova