Finansiärer

Vår verksamhet finansieras till största delen av offentliga medel från olika finansiärer. Vårt utvecklingsarbete ger effekt på både den enskilda delägaren och på regionen i stort.

Vissa av våra insatser och projekt omfattas av det som kallas ”Försumbart Stöd” eller ”de minimis-stöd”. Här kan du läsa mer om vad som gäller när det handlar om Försumbart Stöd.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Finansierar projekten ASSAR, CatalystCircular Hub, Digiresan och Material ConneXion


Europeiska Sociala Utvecklingsfonden

Finansierar projektet Digiresan.


Skövde Kommun

Finansierar projekten ASSAR och Material Connexion

skovde_logo_red_76-hog


Skaraborgs Kommunalförbund

Finansierar projekten ASSAR, CatalystCircular Hub och Material ConneXion

Skaraborgs Kommunalförbund logotyp


Västra Götalandsregionen

Finansierar projekten ASSAR, Catalyst, Circular Hub, Industriell Dynamik, Material ConneXion och Möbelbruket.

Västra götalandsregionen logotyp

 


VINNOVA

Finansierar projektet UDI – Nästa generations drivlinor i Sverige

Vinnova logotyp

 


TILLVÄXTVERKET

Finansierar projektet Digiresan

TILLV RGB_fri_sv_bla 200