Finansiärer

Vår verksamhet finansieras till största delen av offentliga medel från olika finansiärer. Vårt utvecklingsarbete ger effekt på både den enskilda delägaren och på regionen i stort.

Vissa av våra insatser och projekt omfattas av det som kallas ”Försumbart Stöd” eller ”de minimis-stöd”. Här kan du läsa mer om vad som gäller när det handlar om Försumbart Stöd.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Finansierar projekten ASSAR, CatalystCircular Hub, Digiresan 2.0, Framrutan, Omställningslyftet,  3D-Action, ReactEU Energilagring & Kraftelektronik och Kompetens+.


Europeiska Sociala Utvecklingsfonden

Finansierar projekten Fenixz.


Västra Götalandsregionen

Finansierar projekten ASSAR, Catalyst, Circular Hub, Industriell Dynamik, Digiresan 2.0, Fenixz, Framrutan, Kompetensnavet Skaraborg, 3D-Action, ReactEU Energilagring & Kraftelektronik och Kompetens+. 


Skaraborgs Kommunalförbund

Finansierar projekten ASSAR, Catalyst, och Fenixz.


Skövde Kommun

Finansierar projektet ASSAR.

skovde_logo_red_76-hog


VINNOVA

Finansierar projektet Nästa generations drivlineproduktion, steg 3, Kickstart cirkulär ekonomi, Produktionslyftet och REFUSE:

 


TILLVÄXTVERKET

Finansierar projektet Digiresan.

TILLV RGB_fri_sv_bla 200