DIGIRESAN – Företags- och kompetensutveckling inom digitalisering.

Projekt Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag och deras anställda med företags- och kompetensutveckling
inom digitalisering.

Digiresan stödjer små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering. Projektet pågår fram till januari 2021.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att stärka företagens konkurrenskraft genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration under resans gång. Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska CollegeIDC West Sweden, IUC HallandIUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst och inom ramen för projektet erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger mervärde och inspiration.

Behovanpassning

Digiresan utvecklar din verksamhets effektivitet och konkurrenskraft genom behovsanpassade kompetenshöjande insatser och omvärldsbevakning. Digiresan bygger på ditt företags behov och möjligheter och erbjuder en mix av utbildningar, coachning, seminarier och erfarenhetsutbyte för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering. Digiresan kartlägger företaget behov och erbjuder Företagsutveckling och Kompetensutveckling.

Företagsutveckling innehåller:

Planering för genomförande av förbättringar baserat på kartläggningen.
Coachning i genomförandet.

 1. Analys, strategi och handlingsplan – individuell analys och digitaliseringsplan.
 2. Coachning – individuellt anpassad coachning baserat på företagets handlingsplan.
 3. Fyra kunskapsseminarier.
 4. Studiebesök – halvdags studiebesök hos ett företag som gjort en digitaliseringsresa.
 5. Uppföljning – individuell uppföljning och reviderad handlingsplan.

Kompetensutveckling innehåller:

Utbildningar i grupp eller på individnivå som stödjer företagsutvecklingen, om- för- och i digitalisering. Vi utgår från kartläggningen och analyserar tillsammans företagets och individernas behov av digitalisering och digital kompetens. Genom fokus på medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov läggs grunden för det fortsatta arbetet med digitalisering.

 1. Analys av företagets och de enskilda medarbetarnas behov av kompetensutveckling inom digitalisering.
 2. Kompetensutvecklingsplan för individer på företag.
 3. Utbilda individer om digitalisering, för digitalisering och i digitalisering.


Praktisk information

Projektet riktar sig till små och medelstora företag (max 250 anställda inom företag/koncern) inom tillverkningsindustrin och den industrinära servicesektorn i Västra Götaland och Halland. I mån av plats finns möjlighet även för större företag att delta. Alla anmälningar tas emot.

Totalt programkostnad är 10 000 kronor exklusive moms per deltagande företag.
Egen hemsida

Digiresan har en egen hemsida och LinkedIn där all den senaste informationen finns att läsa.

Digiresans hemsida

LinkedIn

Samverkanspartners


Digiresan finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden. Syfte är att stärka företagens konkurrenskraft genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration under resans gång. Utbildningarna vänder sig till små och medelstora företag (max 250 anställda inom företag/koncern) inom tillverkningsindustrin och den industrinära servicesektorn i Västra Götaland och Halland.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marie om du vill veta mer om projektet.

Industriell utvecklare

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriell utvecklare

Jag blev en av medarbetarna här i september 2015 och drev då Kompetensnavet. Nu jobbar jag med projektet INDIGO, som utvecklar och ökar digitaliseringen bland industriföretagen i Skaraborg.

För mig betyder IDC samverkan, innovation och nyfikenhet. Genom att jobba här får vi möjligheten att påverka industrin och tillväxten i Skaraborg. Det är det som är så roligt, att få se de små företagen utvecklas och ta de där små kliven som på sikt kan betyda så mycket.

Efter jobbet är det viktigaste för mig att få tid tillsammans med min familj. Vi är gärna ute och vandrar eller åker skidor, vilket jag ville skulle synas på mitt foto, därav friluftsmagasinet, och mössan. Mycket tid går även åt till barnens intressen; enduro och hästar.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 11

INDIGO – industriell digitalisering i praktikenINDIGO logotyp vit

INDIGO ger möjlighet att utveckla företags digitala kompetens och utnyttja ny teknik på ett optimalt sätt för att ligga i branschens framkant och inte tappa konkurrenskraft.

Utvecklingsprogrammet INDIGO ger små och medelstora industriföretag möjligheten att få svar på många frågor om digitalisering samtidigt som man startar och genomför ett skarpt case.

Projektets syfte och mål – digitalisering av Skaraborgs industri

Målet är att fler små och medelstora tillverkande industriföretag ska bli bättre på att nyttja möjligheterna som den digitala tekniken medför, oavsett var på digitaliseringsstegen man befinner sig. För företagen innebär detta att man får stöd och möjlighet att utifrån sina egna specifika behov hitta lämpliga områden att digitalisera.

Allt blir digitalt
 • Marknadsförings- och försäljningskanaler
 • Kommunikationslösningar och kundsupport
 • Produktutveckling och prototyper
 • Produkteffektivisering, automation och robotisering
 • Administration och affärssystem
Workshops, nätverksträffar och coachning längs med vägen

INDIGO kombinerar nätverksträffar och gemensamma workshops med coachning ute på företaget. I programmet finns samarbete med erfarna konsulter som hjälper till att definiera behov och möjligheter och stöttar för att lägga grunden för er digitala strategi inför digitaliseringsresan.

Deltagande företag kommer att arbeta med just de områden som är mest betydelsefulla och strategiska för det enskilda företaget.

Beskrivning av projektet – strategi och konkret digitalisering

Deltagande i programmet ger en inledande analys som klargör ditt företags nuläge, behov och utmaningar. Sex nätverksträffar äger rum vilka ger ny kunskap och ett erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Mellan träffarna ges även coachning längs med vägen för att hjälpa deltagare att komma framåt med utvecklingen.

INDIGO-process-korrekt

En digitaliseringsresa med INDIGO består av sex träffar som löper över cirka sex månader.

En digitaliseringsresa – innehållet i korthet
 • Analys – är företaget redo att digitalisera?
 • Målbild – varför ska vi digitalisera?
 • Strategi – hur digitaliserar vi?
 • Studiebesök – hur gör andra?
 • Case – från ord till handling!
 • Resurser – dessa tar vi hjälp av.
 • Genomförande – hit har vi kommit.
 • Uppföljning – detta har vi uppnått!
Två programstarter, kostnad och målgrupp

Tjugo företag från Skaraborg kommer att få chansen att starta programmet under våren 2018, fördelat på två starter – 20 mars och 22 maj. Det finns möjlighet för 2-3 deltagare per företag att närvara på programträffarna. Det kostar 10 000 kr exklusive moms att delta i programmet. INDIGO vänder sig till små och medelstora tillverkande industriföretag med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet.

 


Finansiärer och samverkanspartners

INDIGO är ett nationellt program och genomförs på ett antal orter i Sverige. IDC West Sweden AB arrangerar programmet i Skövde för Skaraborgsföretag. Programmet finansieras av Tillväxtverket och medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

tillverketsverket_och_vgr


Informationsbroschyr om INDIGO

Läs en informationsbroschyr om INDIGO.

Visa PDF


Informationsfilm om INDIGO

Se en informationsfilm om INDIGO.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marie eller Thomas om du vill veta mer om INDIGO.

Industriell utvecklare

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriell utvecklare

Jag blev en av medarbetarna här i september 2015 och drev då Kompetensnavet. Nu jobbar jag med projektet INDIGO, som utvecklar och ökar digitaliseringen bland industriföretagen i Skaraborg.

För mig betyder IDC samverkan, innovation och nyfikenhet. Genom att jobba här får vi möjligheten att påverka industrin och tillväxten i Skaraborg. Det är det som är så roligt, att få se de små företagen utvecklas och ta de där små kliven som på sikt kan betyda så mycket.

Efter jobbet är det viktigaste för mig att få tid tillsammans med min familj. Vi är gärna ute och vandrar eller åker skidor, vilket jag ville skulle synas på mitt foto, därav friluftsmagasinet, och mössan. Mycket tid går även åt till barnens intressen; enduro och hästar.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 11

VD

0500-50 25 01

Thomas Nilsson

VD

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 01