Marie berättar: Detta har hänt i INDIGO under våren

Under våren har INDIGO haft flera träffar och den 22 maj startade programomgång nummer två. INDIGO kombinerar nätverksträffar och gemensamma workshops med coachning ute på företaget. Marie Brehag von Haugwitz, projektledare för INDIGO, berättar vad som hänt under våren och vi har samlat ihop lite bilder från träffarna och vad deltagarna upplevt under programmet.

Vad har ni gjort sedan start?

Den 22 maj hölls den andra programuppstarten med ett par nya deltagande företag. Sedan starten har två workshops hållits, berättar Marie, en kring målbild och en kring strategi. Varje deltagare ska under programmet tänka ut ett case de vill jobba med utefter sin egen målbild och strategi. Flera företag trodde de visste vilket case de ville ha, men har ändrat sig under resans gång, vilket vi tycker är superkul.

INDIGO är med och hjälper deltagarna hitta rätt riktning och hitta nya perspektiv.

Marie Brehag von Haugwitz om den resa deltagarna gjort i INDIGO.

Studiebesök

Ett par studiebesök har genomförts under våren. På Prisma i Tibro fick deltagarna bland annat ta del av företagets strategiska arbetssätt inom digitalisering. Prisma utvecklar och producerar övergångssignaler, deflection indicator, armbågskontakt och LED gatubelysning.

INDIGO öppnar vårt tänk om de fantastiska möjligheter som finns med digitalisering. Att få hjälp att se det som är viktigt för just vårt företag är mycket betydelsefullt.

Susanne Fogelberg på Pegil AB.

Coachning på MAGO

En viktig del i INDIGO är nätverksträffar, workshops och coachning ute på företagen. Ett av coachning-tillfällena hölls på MAGO, som själva är med i INDIGOs utvecklingsprogram. Coachningen gav både inspiration och utbyte av erfarenheter. MAGO tillverkar bland annat utrustning till ambulanssjukvård och medicinska avdelningar.

Marie, berätta lite mer om era workshop

Under workshopen i strategi fick deltagarna öva på att sälja in sina case genom att presentera dem för de övriga deltagarna. Vid detta tillfälle kom även  Göteborgs Tekniska College på besök  för att presentera edig. Edig är en kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i svensk industri och ingår i Vinnovas regeringsuppdrag ”Den smarta digitala fabriken”. Projektet edig pågår mellan december 2016 – november 2018. Nästa steg för deltagarna blir att tratta ner målbild och strategi för att mer handgripligt kunna jobba med sina utvalda case. Som hjälp i detta har vi under de kommande två workshopen Semcon som guidar och stöttar.

INDIGO har ett bra och genomtänkt projektupplägg som borgar för att projektet leder till framgång. INDIGO har gett oss större insikt i digitaliseringens möjligheter.

Utöver digitaliseringsprojektet i INDIGO-programmet har det även gett oss inspiration och idéer för ytterligare förbättringsprojekt.

Antonio Scarlini på Rotage AB.

Vad händer efter programmets slut?

I oktober kommer programmet INDIGO i sin befintliga form avrundas. Deltagarna ska ha kommit igång med sina case och har en tydlig bild om vad som är nästa rimliga steg att ta. Vår förhoppning är sedan att de har med sig  metoder och verktyg från våra workshops in i sin verksamhet för att lättare ta sig an kommande utmaningar kring digitalisering.

Digiresan

Redan nu till hösten startar vi en ny satsning med kompetenshöjande insatser för att bland annat kunna möta utmaningarna inom digitalisering. Digiresan bygger på  företages behov och möjligheter och erbjuder en mix av utbildningar, coachning, seminarier och erfarenhetsutbyte för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering. Projektperioden löper mellan april 2018 till april 2020 och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration.

Läs mer

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marie om du vill veta mer om INDIGO eller Digiresan.

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 11

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk | Projekt

Arbetet med framtidens drivlinor fortsätter

Nästa Generations Drivlineproduktion är ett projekt inom programmet UDI Utmaningsdriven Innovation, finansierat av Vinnova. Det är resultatet av ett mångårigt…

22 januari, 2024 — Lästid 8 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

IDCs erbjudande | Projekt

En del av vårt erbjudande | Katalyserande samtal

Vi erbjuder hjälp och stöttning genom coachning längs med vägen av våra erfarna industriutvecklare. Vi använder en kraftfull coachningsmetod som…

12 januari, 2024 — Lästid 3 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min