Digiresan

Nu startar vi en ny satsning med
kompetenshöjande insatser för att
bland annat kunna möta
utmaningarna inom digitalisering.

Företags- och kompetensutvecklingsaktiviteter

Projektet pågår under två år med en första programstart hösten 2018, följt av ytterligare starter under 2019. Medverkande företag kan välja att delta i företagsutvecklingsaktiviteter eller kompetensutvecklingsaktiviteter, men störst effekt uppnås förstås genom en kombination av båda aktiviteterna.

Behovsanpassning

Digiresan utvecklar din verksamhets effektivitet och konkurrenskraft genom behovsanpassade kompetenshöjande insatser och omvärldsbevakning. Digiresan bygger på ditt företags behov och möjligheter och erbjuder en mix av utbildningar, coachning, seminarier och erfarenhetsutbyte för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering.


Digiresans programinnehåll:

Vi kartläggning era behov och utmaningar

Och erbjuder Företagsutveckling och kompetensutveckling.

Företagsutveckling innehåller:

Planering för genomförande av förbättringar baserat på kartläggningen.
Coachning i genomförandet.

 1. Analys, strategi och handlingsplan – individuell analys och digitaliseringsplan.
 2. Coachning – individuellt anpassad coachning baserat på företagets handlingsplan.
 3. Fyra kunskapsseminarier.
 4. Studiebesök – halvdags studiebesök hos ett företag som gjort en digitaliseringsresa.
 5. Uppföljning – individuell uppföljning och reviderad handlingsplan.

Kompetensutveckling innehåller:

Utbildningar i grupp eller på individnivå som stödjer företagsutvecklingen, om- för- och i digitalisering. Vi utgår från kartläggningen och analyserar tillsammans företagets och individernas behov av digitalisering och digital kompetens. Genom fokus på medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov läggs grunden för det fortsatta arbetet med digitalisering.

 1. Analys av företagets och de enskilda medarbetarnas behov av kompetensutveckling inom digitalisering.
 2. Kompetensutvecklingsplan för individer på företag.
 3. Utbilda individer om digitalisering, för digitalisering och i digitalisering.
Seminarier och workshops

Genomförs baserade efter behov och omvärldsbevakning.

Erfarenhetsutbyte och goda exempel

Under resans gång finns stort utrymme för erfarenhetsutbyte med andra deltagande
företag med liknande utmaningar.

Digiresan infoblad


Praktisk information

Projektet riktar sig till små och medelstora företag (max 250 anställda inom företag/koncern) inom tillverkningsindustrin och den industrinära servicesektorn i Västra Götaland och Halland. I mån av plats finns möjlighet även för större företag att delta. Alla anmälningar tas emot.

Totalt programkostnad är 10 000 kronor exklusive moms per deltagande företag.
Anmälan
 • Marie Brehag von Haugwitz telefon 0500-50 25 11 eller e-post
 • Arne Holmberg telefon 0500-50 25 16 eller e-post
Egen hemsida

Digiresan har en egen hemsida där all den senaste informationen finns att läsa.

Digiresans hemsida

 

Projektpartners


Digiresan finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden. Syfte är att stärka företagens konkurrenskraft genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration under resans gång. Utbildningarna vänder sig till små och medelstora företag (max 250 anställda inom företag/koncern) inom tillverkningsindustrin och den industrinära servicesektorn i Västra Götaland och Halland.

 

Vill du veta mer?

Digiresan drar igång senare i höst, hör av dig till Marie eller Arne om du vill veta mer.

Industriell utvecklare

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriell utvecklare

Jag blev en av medarbetarna här i september 2015 och drev då Kompetensnavet. Nu jobbar jag med projektet INDIGO, som utvecklar och ökar digitaliseringen bland industriföretagen i Skaraborg.

För mig betyder IDC samverkan, innovation och nyfikenhet. Genom att jobba här får vi möjligheten att påverka industrin och tillväxten i Skaraborg. Det är det som är så roligt, att få se de små företagen utvecklas och ta de där små kliven som på sikt kan betyda så mycket.

Efter jobbet är det viktigaste för mig att få tid tillsammans med min familj. Vi är gärna ute och vandrar eller åker skidor, vilket jag ville skulle synas på mitt foto, därav friluftsmagasinet, och mössan. Mycket tid går även åt till barnens intressen; enduro och hästar.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 11

Industriell utvecklare

0500-50 25 16

Arne Holmberg

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i augusti 2016. Med mig hit har jag erfarenheter från att ha jobbat som platsansvarig vid olika verksamheter sedan 1995, bland annat Arla Foods. Nu jobbar jag med företags- och produktionsanalyser vilket innebär att vi tillsammans med företagen ser över utvecklingsbehoven i produktionsflödet och i de stödjande flödena, med hänsyn tagna till både inre och yttre omständigheter.

Jag skulle kunna sammanfatta IDC och det vi gör här med orden ihärdig, nätverkande och att vi skapar insikt om de viktigaste behoven.

Det roligaste med mitt jobb är att jag har så mycket användning av alla mina tidigare erfarenheter och kan ta dem med mig ut bland företagen.

Boken ” Expedition till Kanchenjunga” av Michelle Paver tog jag med mig till fotograferingen för att den illustrerar mitt intresse för att läsa böcker på traditionellt vis. För mig är det också viktigt att det finns en känsla av äventyr i vardagen, med utmaningar som gör att jag måste sträva mot att ständigt utvecklas. Sist men inte minst ger boken exempel på känslan att varje enskild människa är liten, i jämförelse med till exempel ett väldigt berg, och det krävs en hög grad av planering, samarbete och uthållighet om man ska klara den uppsatta utmaningen och lyckas med att nå toppen.

 

 

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 16

Dela Via