Science Park Skövde startar Navigator; ska stötta småföretag som vill växa

Alla vinner på att mikro- och småföretag växer eftersom de skapar fler jobb och ökar produktiviteten i landet. Därför satsar nu Science Park Skövde AB, tillsammans med tre lokala Sparbanker, på konceptet Navigator Scaleup. Det går ut på att erfarna entreprenörer, så kallade navigator-coacher, stärker företag som har ambitionen att växa.

Navigator Scaleup arbetar med att skapa noder mellan en eller flera lokala Sparbanker och en närliggande mötesplats för företag och innovationer, till exempel en Science Park. Sparbankernas företagsrådgivare identifierar potentiella företagskunder med ambitioner att växa och utvecklas och på så sätt ha nytta och effekt av att genomgå Navigator-projektet. Dessa företag förmedlas sedan vidare till Science Park Skövde som gör en bedömning utifrån faktorer såsom tillväxtpotential och skalbarhet. Uppfyller företagen uppsatta kriterier har de möjligheten att antas till programmet.

– Genom Navigator Scaleup är ambitionen att bidra till starka och konkurrenskraftiga företag. Det i sig stärker Skaraborg som en attraktiv region med innovativa och livskraftiga företag, likväl som att företagen själva blir mer attraktiva som arbetsgivare genom att vara fortsatt relevanta på en alltmer nationell och global arbetsmarknad, säger Mats Jägstam, vd på Science Park Skövde AB.

Navigator gör företag mer framgångsrika

Syftet med pilotprojektet Navigator i Skaraborg är att stötta utvecklingen av tillväxtledarskapet i mikro- och småföretag, vars ledning och ägare har en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt samt skapa nya arbetstillfällen. Projektet stöttar företagsledningen genom att matcha, de för företaget individuella tillväxtutmaningarna, med fyra olika och erfarna navigator-coacher som stöttar företaget med all sin erfarenhet och kunskap. En viktig del i projektet blir därför att identifiera och upprätta ett lokalt nätverk av navigator-coacher i Skaraborg.

När konceptet Navigator drevs som ett EU-projekt deltog 20 företag inom olika branscher och dessa hade efter två år ökat sin sammanlagda omsättning med 222 procent och ökat antalet anställda med 45 personer.

– En ökad tillväxt hos små- och medelstora företag bidrar till en rad ekonomiska faktorer, såväl på verksamhetsorten som Skaraborg i stort. Företag i tillväxt genererar nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter, ökad köpkraft men det stärker också företagens konkurrenskraft, säger Mats Jägstam.

Johan Hjelmaeus, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Lidköping, håller med.

– För oss på Sparbanken Lidköping känns det väldigt angeläget att vi krokar arm med andra aktörer inom näringslivet i Skaraborg för att utveckla företag och företagsamheten i regionen.

Hitta företag i Skaraborg som vill växa

I pilotprojektet finns det utrymme för fem företag att delta, därför är nästa steg i processen att hitta företag som är intresserade. Vill du veta mer om hur du kan göra för att söka till Navigator så är du välkommen att kontakta Gustaf Lexell, affärscoach på Science Park Skövde, via , 0703-47 48 54.

Kort om Navigator i Skaraborg

Pilotprojektet kommer att genomföras under en tvåårsperiod och finansieras av Sparbankstiftelsen Lidköping, Sparbankstiftelsen Skaraborg samt Åse-Viste Sparbank. Science Park Skövde koordinerar och genomdriver projektet med stöd från Stiftelsen Navigator som är processägare.

Sök till Navigator Scale Up

Bli NavigatorCoach

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Jobbsprånget

Söker ni talanger med akademisk kompetens? Jobbsprånget kopplar ihop er med utrikes födda akademiker med strålande resultat. Jobbsprånget är ett…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Tips från IDC

Johan tipsar: Checkar till utveckling av produktionen i industriföretag

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation och produktionskompetens. Erbjudandet stärker företags långsiktiga…

19 april, 2024 — Lästid 4 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA…

26 april, 2024 — Lästid 3 min