Johan tipsar: Checkar till utveckling av produktionen i industriföretag

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation och produktionskompetens. Erbjudandet stärker företags långsiktiga konkurrenskraft genom ökad automation och kompetens att ständigt förbättra produktionen.

Små och medelstora tillverkande industriföretag har ofta svårare att öka sin produktivitet jämfört med större företag. För att kunna konkurrera på marknaden behöver de ständigt förbättra sig, och det kräver ibland hjälp utifrån. Tillväxtverket erbjuder nu stöd inom automation och produktionskompetens, vilket kan hjälpa mindre företag att öka sin långsiktiga konkurrenskraft.

– Det här är en riktigt bra möjlighet för små och medelstora industriföretag ska kunna fortsätta utvecklas och växa, både kopplat till automation och produktionskompetens. Dessutom kan företag som vill delta i Produktionslyftets utvecklingsprogram använda checkarna för finansiering vilket är en fantastisk möjlighet där vi gärna ger råd och stöttning i ansökningsprocessen, säger Johan Lundahl, industriutvecklare, IDC West Sweden.

Om Automationschecken

Automationschecken ger dig som företagare en unik möjlighet att stärka din konkurrenskraft genom att förbättra din kompetens inom automationslösningar och utveckla innovativa strategier för framgång. Genom att ta del av automationschecken kan du dra nytta av extern expertis för att:

 • Förbereda för automation: Få det stöd du behöver för att rusta ditt företag inför framtida investeringar i automationsteknik.
 • Stärka din beställarkompetens: Automationschecken hjälper dig att bli skickligare på att välja automationslösningar som är långsiktigt hållbara och effektiva.
 • Minska riskerna inför investeringar: Du kan minska både de tekniska och ekonomiska riskerna innan du tar beslut om att investera i modern automationsteknik.
 • Öka förståelsen för automationens potential: Genom automationschecken får du en fördjupad insikt i hur automation och robotisering kan gynna din företagsutveckling.
 • Utbilda din personal: Använd automationschecken för att ge din personal relevanta utbildningar inom automation, såsom robotprogrammering, för att höja deras kompetensnivå.

Notera att automationschecken inte får användas för direkta investeringar i robotar. Istället är den avsedd att underlätta och minska risken inför framtida investeringar inom automation. Utbildningar som krävs för normal drift kommer inte att godkännas, men kompetenshöjande utbildningar inom automation är fullt godkända.

Tillväxtverkets maximala stöd kan beroende på sökande företags storlek omfatta 50 eller 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär (utan inslag av annat offentligt stöd) stå för.

Läs mer här

Om checken för produktionskompetens

Om ditt företag är litet eller medelstort och strävar efter att utveckla er produktion, kan du dra nytta av ekonomiskt stöd genom checken för produktionskompetens. Denna check syftar till att stärka din konkurrenskraft genom att hjälpa dig att förbättra din personalutbildning, effektivisera din produktion och stärka din position på marknaden.

Checken för produktionskompetensutveckling fokuserar på att höja din personals kunskaper och kompetenser inom modern produktion. Med hjälp av extern kompetens kan du:

 • Vidareutbilda din personal: Ge din personal möjlighet att genomföra relevanta utbildningar för att stärka deras kompetens inom produktion.
 • Genomföra en produktionsanalys: Genomföra en noggrann analys av din nuvarande produktionsprocess för att identifiera förbättringsområden och effektivisera arbetet.
 • Förbättra produktionskapaciteten: Investera i förbättringar och uppgraderingar av din produktionsutrustning för att öka kapaciteten och effektiviteten.
 • Få stöd i ditt arbete: Ta hjälp av extern kompetens för vägledning och stöd i arbetet med att implementera förändringar och förbättringar i din produktion.

Notera att checken inte får användas för direkta investeringar eller för att ta in konsulter för att genomföra förändringar i produktionen. Istället är den avsedd att stödja din företags utveckling och kompetenshöjning inom produktion genom utbildning och analytiskt arbete.

Maximal andel stöd är 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär stå för (utan inslag av annat offentligt stöd).

Läs mer här

Det här gäller i båda fallen

 • Ett företag kan bara beviljas en check i år, det vill säga antingen en för automation eller en för produktion.
 • Ett företag kan beviljas maximalt två automationscheckar
 • Ett företag kan bara beviljas en check för produktionskompetens
 • Företagets SNI-kod måste börja med siffrorna 10, 11 eller 13-33 med undantag av 10.2

Här kan du läsa mer om erbjudandet på Tillväxtverkets hemsida

Vi hjälper gärna till

Ansökan gör du via Tillväxtverkets hemsida, och din industriutvecklare på IDC hjälper dig gärna med råd och stöd i ansökningsprocessen. Hör av dig till Johan eller din kontaktperson hos oss så hjälper vi dig vidare.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Johan om du vill veta mer om möjligheten.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 15

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Tips från IDC

IDC tipsar: Västra Götalandsregionen erbjuder hållbarhetscheckar

VGR erbjuder sedan 4 mars 2024 en nylansering av finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken. Den kan användas för insatser…

14 mars, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA…

26 april, 2024 — Lästid 3 min