IDC tipsar: Västra Götalandsregionen erbjuder hållbarhetscheckar

VGR erbjuder sedan 4 mars 2024 en nylansering av finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken. Den kan användas för insatser som främjar och möjliggör omställning i ekonomisk, social och miljömässigt hållbar riktning.

Erbjudandet känns igen sen tidigare men har genomgått två större förändringar.

 • Dels har stödbeloppet utökats och  företag kan nu söka upp till 500 000 kr (50 % medfinansiering) för sina hållbarhetsprojekt istället för tidigare 150 000 kr.
 • Och nu finns även möjlighet att söka för produktutveckling och vissa materialkostnader, om det bidrar till en hållbar omställning för företaget.

VGR vill med denna satsning fokusera och rikta resurser för att främja ett hållbart näringsliv enligt den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 (VG2030).

Här finns mer information

Vad är en hållbarhetscheck och vad kan företag söka för?

Syftet med hållbarhetschecken är att ge stöd till företag i Västra Götaland för att möta nya förutsättningar och samhällets omställning. Hållbarhetschecken är ett bidrag som kan sökas av företag för att ta in ny kompetens via extern konsult för att utveckla nya produkter, tjänster eller processer som bidrar till en hållbar omställning för företaget. Utvecklingsinsatsen ska bidra till en nivåhöjning i företaget. Stödet kan inte användas för löpande affärsutveckling.

Exempel på satsningar som kan finansieras

 • Kartläggning av kundbehov, material- och produkteffektivisering, möjligheter att ersätta fossilt med biobaserat, koldioxidsnåla transportlösningar samt resurseffektiva och giftfria flöden.
 • Ta fram strategier för cirkulära affärsmodeller, elektrifiering av tillverkande företag.
 • Utveckla och testa resurseffektiva cirkulära produkter eller tjänster som bevarar värdet över tid, ex genom ny design och formgivning för att underlätta och planera underhåll, reparation och återanvändning.
 • Implementera energieffektiva lösningar för produktionssystem och affärsverksamhet.

Exempel på sådant som inte kan finansieras

 • Konsulttjänster som redan är offentligt subventionerade
 • Marknadsföringskostnader, marknadsföringsprodukter eller marknadsföringsstrategier (exempelvis mässkostnader, framtagning av material, annonsering eller andra kostnader som bedöms vara marknadsföring)
 • Kostnader för patentansökningar och patent.
 • Kostnader för certifiering eller insatser för att möta lagkrav.
 • Investeringar eller materialinköp som har bestående värde efter projektets slut. Exempel på kostnader som inte är stödberättigade är maskiner, inventarier och datorer.
 • Resor

Vem kan söka?

Små och medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor. Företaget ska ha minst två anställda på årsbasis (helårsanställda) och 3 miljoner i nettoomsättning enligt senaste årsbokslut. VGR prioriterar företag med färre än 50 anställda.

Ett SME-företag har högst 249 anställda.

VGR lämnar inte stöd till företag inom vård, omsorg och utbildning som finansieras med offentliga medel. Företag inom jordbruk och fiske hänvisar vi till Länsstyrelsen.

Normalt stödjer VGR inte företag inom handel, transport eller tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk att stödet snedvrider den lokala konkurrensen.

Hur mycket kan företaget söka?

Stödet är på max 500 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 % procent av kostnaderna. Ansökningar under 25 000 kronor behandlas inte.  Stödbeloppet kommer sättas i relation till insatsens omfattning.

När går det att söka?

Ansökningar bereds och beslutas löpande.

Du söker stödet via Västra Götalandsregionens hemsida. Vill du ha stöttning och råd i din ansökan är du välkommen att höra av dig till oss på IDC. Din kontaktperson bollar gärna möjligheter och idéer kring hur du på bästa sätt kan ta del av och ansöka om denna möjlighet.

Läs mer och ansök om stöd

Om du vill veta mer och få råd

Hör av dig till Arne så lotsar han dig vidare till rätt kontaktperson för just din fråga.

Chef för Företagsutveckling

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 20

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Tips från IDC

Hållbarhetscheckar för omställning till cirkulär affärsmodell

VGR erbjuder finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken som kan användas för insatser som främjar och möjliggör omställning. Företag kan…

20 november, 2023 — Lästid 2 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 4 min

Tips från IDC

Fredrik tipsar: Coachingprogram i cirkulär utveckling

Nu finns möjlighet att delta i ett kostnadsfritt coachingprogram som erbjuds av LIGHTer i samarbete med RE:Source, Sweco och SVID…

4 april, 2024 — Lästid 1 min

Medarbetare

Vi söker medarbetare - vill du växa tillsammans med oss?

Vi söker just nu en industriutvecklare till avdelningen Tillämpad Innovation här hos oss. Stimuleras du av ständig utveckling och har…

27 mars, 2024 — Lästid 2 min