Nya möjligheter för industriföretag i Västsverige

Vi är verkligen stolta över att nu öppna upp för deltagande i våra två nya och betydelsefulla projekt som kommer att stärka och utveckla industrin de kommande åren: ”Industry In West” och ”Innovationsboost.”

De båda projekten erbjuder aktiviteter inom fyra insatsområden, utvecklingsresans riktning bestäms utifrån detaljerade mognadstrappor, en för varje insatsområde. På det sättet finns alltid ett nästa steg att ta för att öka omställningstakten för en hållbar industri, oavsett var företag befinner sig när resan startar.


Kompletta utvecklingsresor som skapar en helhet

Båda projekten utgår från samma insatsområden, på det sättet säkras ett företags utvecklingsresa utifrån ett helhetsperspektiv där nästa steg alltid är tydligt. Resans riktning växer fram i samarbetet med din industriutvecklare på IDC genom katalyserande och coachande samtal.

I Industry In West finns även ett särskilt fokus på att låta deltagande företag undersöka sin egen organisationsstruktur, vision, strategi, kultur och förändringsförmåga. Vilket beskrivs som grunden för framgång och hållbara resultat. Och Innovationsboost erbjuder ett begränsat antal företag särskilda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommersialisera ny kunskap genom ökad innovationskapacitet.

Anna Bruce, projektledare Innovationsboost och Marie Brehag von Haugwitz, projektledare Industry In West.

Ta klivet du med

Vi ser verkligen fram emot att samarbeta med våra lokala tillverkningsföretag för att stärka deras konkurrenskraft och hållbarhet. Dessa projekt är utformade för att lösa de utmaningar som industrin står inför och erbjuda konkreta lösningar för en mer hållbar framtid.

För mer information och för att diskutera hur vi kan stödja din verksamhet, hör av dig!


Industry In West – hållbar omställning för tillverkningsföretag

Aktiviteterna inom ramen för Industry In West kommer framförallt att äga rum ute hos industriföretag, men även genom digitala möten och besök i innvoationsmiljöer.

”Industry In West” är ett initiativ som är tillgängligt från och med den 1 september 2023. Det stöds av en total finansiering på 93 miljoner kronor från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund.

Det här projektet har en tydlig inriktning på att stödja tillverkningsföretag i deras övergång till en mer hållbar verksamhet. Vi förstår de utmaningar som dagens företag står inför, och vi är här för att erbjuda lösningar. Genom ”Industry In West” kan vi tillsammans med dig:

  • Utforska och förbättra din organisationsstruktur, vision, strategi, kultur och förmåga att förändras. Detta är grunden för hållbart företagande och framgångsrik förändringsledning.
  • Ta steg mot en mer resurseffektiv produktion, implementera cirkulära affärsmodeller, övergå till mer hållbar energianvändning och utnyttja fördelarna med digitalisering.
  • Få tillgång till inspiration, insikter, analyser och handlingsplaner inom varje av dessa insatsområden.
  • Vi erbjuder även kontinuerlig uppföljning och coachning för att säkerställa att din verksamhet övergår till en mer cirkulär och resurseffektiv framtid.

– Givet vår ökade samverkan de senaste åren har vi i Västsveriges IUC-bolag lärt oss att verkligen ”göra samverkan”. Tillsammans kommer vi nu rikta både kompetens och engagemang in i Industry In West för att stötta företag i omställningen. Projektet rymmer en helhet, dels genom de centrala insatsområdena och dels genom möjligheten att låta struktur, vision, kultur och förändringsförmåga vara det första steget i utvecklingsresan oavsett område. Den bredden är unik och ger fantastiska förutsättningar, säger Marie Brehag von Haugwitz, Industriutvecklare, IDC West Sweden och projektledare för ”Industry In West”.

Vi på IDC är projektägare och partners i projektet är Vässtveriges alla IUC-bolag; IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och TEK Kompetens.
Projektet möljiggörs via finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund.

Läs mer om Industry In West här


Innovationsboost – från vision till praktik

Aktiviteterna i Innovationsboost kommer i första hand att äga rum i innovationsmiljön ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde.

”Innovationsboost” är ett annat spännande projekt med total finansiering på 29,8 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Det är skräddarsytt för att främja innovation och öka innovationskapaciteten inom tillverkande industri, dess värdekedja och teknikföretag.

Vi inser att innovation är nyckeln till framgång och långsiktig hållbarhet. Med ”Innovationsboost” kan du förvänta dig:

  • Ökad innovationskapacitet och förmåga att omsätta ny kunskap i konkurrenskraftiga lösningar.
  • Fokus på cirkularitet, resurseffektiv produktion, energiomställning och digitalisering som verktyg för att driva förändring och tillväxt.
  • Möjligheten att delta i event och insatser som inspirerar till innovation och erbjuder nya metoder inom hållbar industriell utveckling.

– Genom detta nya projekt kan vi bygga vidare på mötesplatsen och innovationsarenan ASSAR med större fokus på cirkularitet och resurseffektivitet. Vi lägger än större vikt vid att företagens totala värdekedja möts och inspirerar varandra. Samarbete mellan olika företag, akademi och olika branscher är en nödvändighet i omställningen mot en mer hållbar industri, säger Anna Bruce, projektledare Innovationsboost, IDC West Sweden AB.

Cirkulärt Lab

Innovationsboost lägger även grunden för ett Cirkulärt Lab i ASSAR Industrial Innovation Arena. Det cirkulära labbet kompletterar det ASSAR Labs och Material ConneXion Skövde som redan finns i miljön, och skapar möjligheter för fortsatt samverkan och innovativ utveckling. I den nya lärmiljön kommer vi att visa innovativa idéer, utveckling och sprida kunskap kopplat till cirkularitet. Lärmiljön byggs upp enligt modulära koncept för att vi ska kunna uppdatera den löpande och hålla den relevant i en snabbt föränderlig omvärld.

I Innovationsboost samverkar vi med Science Park Skövde och Högskolan i Skövde, även där i rollen som projektägare.
Projektet möljiggörs via finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.

Läs mer om Innovationsboost här


Om du vill veta mer

Hör av dig till Marie om du vill veta mer om Industry In West och till Anna om du är nyfiken på möjligheterna i Innovationsboost.

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 11

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

0500-50 25 29

Anna Bruce

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 29

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

IDCs erbjudande | Information

Säkra din plats i IUC montern på Elmia Subcontractor 2024!

Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa och mötesplatsen för företagen inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Här finner…

26 mars, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande

Nytt erbjudande inom social hållbarhet

Vi på IDC har i många år samverkat med EDCS – Equality Development Center West Sweden i frågor rörande social hållbarhet…

16 januari, 2024 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min