Fenixz kompetensomställer Skaraborgs industriföretag

Genom projektet Fenixz ges industriföretag möjlighet till stärkt konkurrenskraft genom behovsanpassad kompetensomställning. Det är ett samverkansprojekt mellan Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund, och i Skaraborgsområdet koordineras projektet av IDC West Sweden AB.

— Företag är ofta väl medvetna om vikten av att fylla på med kompetens men hinner inte alltid prioritera det, detta gäller främst små- och medelstora företag. Här kan projektet fylla en viktig funktion och vara en möjliggörare., säger Catarina Carlehed, delprojektledare, Skaraborgs Kommunalförbund.

Starten har gått – målet är attraktiva arbetsgivare och konkurrenskraftiga företag
Nu pågår arbetet med att kartlägga kompetensförsörjningsbehovet i Skaraborgs industriföretag. Först sker en kompetenskartläggning och aktivitetsplan tas fram. Slutresultatet blir skräddarsydda utbildningsinsatser som hjälper företagen att möta morgondagens utmaningar. Industriföretagen får hjälp att kartlägga sitt kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt och målet är att stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i kombination med ett livslångt lärande.

— Industriföretagen kan i den här satsningen kompetensutveckla sina medarbetare kostnadsfritt, med utbildningar anpassade efter just deras verksamhet. Vi tror att nyckeln är kunskap, i form av ny kompetens hos både företagsledning och medarbetare. Vi tror dessutom att generation Z med sina unika digitala färdigheter är det många företag behöver. Ett första steg kan vara att ta tillvara kunskapen hos unga anställda. Därav z i slutet på Fenixz, säger Susanne Yngve, projektkoordinator för Fenixz.

Teknikskiften och nya affärsmetoder
Bakgrunden till initiativet är de förändringar av samhälle och näringsliv som är en följd av bland annat teknikskiften, nya affärsmodeller och ändrade konsumtionsmönster. Den pågående Coronapandemin har drivit på utvecklingen ytterligare, där till exempel digitaliseringen både i företagen och i hemmen tagit ett jättekliv, e-handel och hemmakontoret har förändrat såväl köpmönster som ledarskap.

Samverkan för att möta arbetsmarknadens förändrade behov
Projektet startade vid årsskiftet 2020/2021 och har beviljats 27,5 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen. Det genomförs i samverkan mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund. Sammanlagt nås 29 kommuner där företag ges möjlighet till kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. IDC West Sweden AB koordinerar projektet i Skaraborgsområdet.

För mer information, kontakta:
Susanne Yngve, projektkoordinator Skaraborg, IDC West Sweden AB, 0500-50 25 17.
Catarina Carlehed, delprojektledare Skaraborg, Skaraborgs Kommunalförbund, 0500-49 72 15
Cecilia Sandberg, projektledare, Fyrbodals Kommunalförbund, 073 – 335 85 09.

Öppna pressmeddelande som PDF

Läs mer om projektet

Susanne Yngve är projektkoordinator för Fenixz

Projektstart: 2021-02-01, pågår tom 2023-01-31
Målgrupp: Projektet riktar sig till SME-företag i Skaraborg och Fyrbodal vilket innebär företag med 1 – 249 anställda. Deltagande företag kan inte tillhöra en koncern och får max omsätta 0,5 miljarder per år.
Finansiärer: Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.
Läs mer: https://idcab.se/projekt-insatser/fenixz/

Fenixz syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag. Projektets ambition är att 2000 anställda i små och medelstora företag inom privat sektor ska ta del av kompetensutvecklingsinsatser. 1200 företag kommer erbjudas behovsanalyser för kompetensutveckling.

IDC West Sweden AB är ett regionalt utvecklingsbolag som arbetar för att stärka konkurrenskraften för Skaraborgs tillverkningsindustri för en hållbar framtida industri. Bolaget har 26 medarbetare och ägs av ca 160 små och medelstora industriföretag. Bolaget drivs utan eget vinstintresse – all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Insatserna bygger på hjälp till självhjälp med finansiering från bland andra Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Europeiska Socialfonden, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde Kommun, Tillväxtverket och Vinnova.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Press

Etableringen av en batterifabrik i Västra Götaland ger stora möjligheter för den tillverkande industrin

Beskedet att en batterifabrik ska etableras i Göteborg är ett styrkebevis för Västra Götaland som industriregion. Fordonsindustrins omställning till elektriska…

4 februari, 2022 — Lästid 4 min

Delägare | Information

Grattis Sundlings! | Årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2023 gick till Sundlings Sverige AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

23 november, 2023 — Lästid 3 min

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Insikter med IDC

Insikter med IDC | Elmia Subcontractor 2023

Mässan där industrins experter möts för att dela med sig av sin kunskap och bli inspirerade av andras har gått…

23 november, 2023 — Lästid 4 min