Nystedts om vision och kompetensutveckling

Nystedts Mekaniska är leverantör av svetsade och maskinbearbetade konstruktioner och detaljer. De är specialister på legotillverkning, ofta i korta till medellånga serier. I deras anläggning i Skövde finns svetsning, skärande bearbetning och lackering under samma tak, på så sätt kan de tillverka och leverera kompletta produkter direkt.

Nystedts har varit delägare i IDC i flera år och ägnade nyligen en halvdag åt att genomföra en strategisk workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena. Syftet var att öppna upp sitt tänkande och ta sig tid att jobba med en mer långsiktig och strategiskt riktning. Övningen leddes av industriutvecklarna Oskar Jonzon och Johan Lundahl i syfte att dels utforska rollerna inom företaget och dels tydliggöra en gemensam vision – och vad som krävs för att nå den.

Strategisk workshop

Workshopen bygger på delar från verktyget Business Model Canvas, systematiskt förbättringsarbete och värdegrundsarbete i kombination.

– Johan och Oskar ledde oss på ett helt fantastiskt sätt genom den här eftermiddagen, de har varit till stor hjälp både nu och tidigare och vi kommer att fortsätta vårt arbetet med deras stöd, säger Åsa Nystedt, ekonomi och administration på Nystedts.

Reflektion kring rollfördelning

Med en VD som planerar att gå ner i arbetstid sätts vikten av rollfördelning på agendan. Vilka roller som finns i företaget och vem som tar ansvar för vad, samt vikten av att rätt person gör rätt sak, blir väldigt viktig.

– Vi är i en situation där det krävs att vi ser över vem som gör vad här i företaget, då är det väldigt värdefullt att sitta ner tillsammans med någon utifrån. Man blir lätt hemmablind och fastnar i invanda mönster och tankar kring hur vi gjort tidigare, berättar Åsa.

– Det är viktigt av att ta den där tiden för att reflektera och utveckla tillsammans, vi tog en fredagseftermiddag för den långsiktiga planeringen och visionen. då vi kunde vara relativt lugna i att lämna verksamheten en stund. Jag är glad för möjligheten att göra en sån här workshop tillsammans med IDC, fortsätter hon.

Är du också intresserad av att göra en strategisk workshop med IDC?

Vi jobbar med insatser likt denna inom ramen för flera av våra projekt. Hör av dig till din kontaktperson hos oss för mer information, eller hör av dig till Sara Gallus, chef för Företagsutveckling om du vill veta mer.

Workshopen bygger på delar från verktyget Business Model Canvas, systematiskt förbättringsarbete och värdegrundsarbete i kombination.

Kompetensutveckling för framtiden med Fenixz

Nystedts var även en av de sista företagen att delta i projektet Fenixz innan projektidens slut, ett initiativ som syftar till att ge industriföretag möjlighet till stärkt konkurrenskraft genom behovsanpassad kompetensomställning. De valde att gå en utbildning i travers och säkra lyft i december 2022 och utbildningsleverantör var Truckutbildarna från Skara.

– Vi har fått en bra påminnelse om att utbildning är viktigt för att fylla på med kunskaper som stärker en som individ. Vi har båda blivit tryggare i vårt dagliga arbete vilket gör att vi också kommer att bli mer säkerhetsmedvetna, vilket säkerligen kommer att gynna både oss som individer och företaget i stort, berättar Fabian Knutsson och Tony Karlsson, två av maskinoperatörerna på Nystedts Mekaniska.

Åsa Nystedt, ekonomi och administration på Nystedts.

Nyttjat möjligheterna till fullo

Nystedts är ett av de företag som verkligen nyttjat möjligheterna med projektet Fenixz och de har deltagit i totalt åtta kostnadsfria och skräddarsydda kurser och utbildningar. Kompetensutvecklingen har skett bland annat inom områdena Digitala arbetssätt och verktyg, ledningsarbete, förändringsledning, organisationsutveckling och livsstil.

– Vi har verkligen uppskattat möjligheterna som Fenixz gav, en av de utbildningar vi tyckte var extra var den om stresshantering, den gav mig många verktyg och viktiga insikter. Jag gick även en grundkurs i HR som var väldigt bra och jag känner mig väldigt tacksam att få möjligheten till detta. I det här projektet fanns verkligen möjlighet att ta till sig kunskap som man kanske inte hade möjlighet eller en tanke på att ta till sig i annat fall, avslutar Åsa.

Utbildningarna var på Teams men möjliggjorde stort utbyte och kontaktskapande.

Är du också intresserad av insatser kopplat till kompetensutveckling?

Projektet Fenixz är avslutat, men vi jobbar i flera projekt och insatser. Nyligen startade satsningen Kompetensnavet Skaraborg som syftar till att stödja och samordna insatser för kompetensomställning i Skaraborg.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om hur vi kan stötta i frågor om kompetensförsörjning och till Sara om olika strategiska insatser inom ramen för våra projekt.

Industriutvecklare kompetens | Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Chef för Företagsutveckling

0500 - 50 25 06

Sara Gallus

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

  • 0500 - 50 25 06

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare

Delägarskapets fördelar: UW-ELASTs miljöombyte på Material ConneXion

UW-ELAST i Mariestad är Skandinaviens ledande tillverkare av formgjutna och specialbeställda produkter i solid polyuretan, de har lång och gedigen erfarenhet som…

17 november, 2023 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

4 juni, 2023 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nio av tio köpresor börjar med en googling

SEO eller Sökordsoptimering stod i fokus på vår Fokusträff i början av året. Christoffer Steverin från Digital effekt föreläste och…

24 februari, 2023 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande

Prova Diploma webbutbildningar

Företaget Diploma Utbildning har digitaliserat landets mest populära utbildningar och har mer än 400 diplomerade kurser på sin webbportal. Vi erbjuder…

21 september, 2023 — Lästid 2 min