Ett gyllene tillfälle - vi kopplar ihop dig med kompetensen som kan utveckla ditt företag

Att hitta rätt kompetenser för att utveckla och driva den egna verksamheten brukar inte vara lätt. Särskilt om man är ett litet och innovativt företag. Men just nu, som en effekt av coronapandemin, finns det ovanligt många kunniga och erfarna människor som står till arbetsmarknadens förfogande.

Vi deltar i ett par projekt som har i uppdrag är att främja näringslivet och kompetensutvecklingen i regionen.

— De här projekten är en perfekt bas för att stärka kompetensen hos industrins nuvarande och blivande medarbetare så att de, ännu bättre, kan bidra till utveckling i företagen i en tid präglad av snabb förändring, säger Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB.

Susanne Yngve är projektkoordinator och berättar om Kompetens + och Fenixz  vars syfte är att stötta kompetensutvecklingen hos små- och medelstora företag.

Testa ny kompetens via projektet Kompetens+

Projektet Kompetens+ ger ditt företag möjlighet att kostnadsfritt förstärka verksamheten med någon av alla de erfarna och duktiga människor som drabbats av uppsägningar på grund av corona-pandemin. Kompetensbristen inom industrin är hög just nu och Susanne berättar att det bästa med projektet är att  det ger möjlighet att få testa nya kompetenser.

—  Det är ett ypperligt tillfälle för industriföretag att få ta del av erfarenheter och kunskap från människor som blivit uppsagda under corona-pandemin. Genom att ta emot en ny resurs kan ditt företag få helt nya infallsvinklar och kompetens som inte finns sedan innan i verksamheten. Det ger även möjlighet att marknadsföra ditt företag och stärka dig som arbetsgivare, förklarar Susanne.

Bidra till fler jobb och fortsatt hög innovationskraft

—  Det är en snabb och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess och som företag förbinder man sig inte till något. Kompetenspersonen ställer upp frivilligt under två-fyra månader. Allt från ett par timmar i veckan till heltid, och utbytet är värdefullt för båda parter. Tillgänglig kompetens är framförallt tjänstemän från lite större bolag runt om i Västra Götaland. Vi tror att den här möjligheten kan bidra till att fler jobb skapas och att innovationskraften fortsätter att vara hög. Genom samverkan kommer vi snabbare ur den kris som coronapandemin orsakat. Vi uppmuntrar till kompetensrotation eftersom människor från andra branscher tillför nya kunskaper och perspektiv. Vilket gynnar alla inblandade parter, avslutar Susanne.

Läs mer om projektet Kompetens+

Susanne Yngve är projektkoordinator för Kompetens+ och Fenixz och matchar dina behov mot rätt kompetens.

Skräddarsydda utbildningar efter företagets behov

För att kunna bygga en hållbar framtid behövs i många fall en kompetensförstärkning inom industrin. Nu kan ditt företag, genom projektet Fenixz, stärka kompetensen hos ledare och medarbetare i din verksamhet. Genom en kostnadsfri behovsanalys mynnar behoven sedan ut i särskilt anpassade kompetensutvecklingsinsatser. Analysen utgår från medarbetarnas och företagens verkliga behov. Insatserna som erbjuds tar vara på ledares och medarbetares förmåga till anpassning och omvandling.

—  Just nu råder kompetensomställning och teknikskifte inom industrin. Det gör att vi behöver titta på hur redan befintlig kompetens kan höjas för att de ska kunna bibehålla sina jobb. Det här är ett jättebra tillfälle där företagen själva får möjlighet att vara med och säga vad de behöver, för att de sedan ska få tillgång till skräddarsydda utbildningar efter just sina behov. Att stärka kompetensen hos redan sysselsatta kvinnor och män möjliggör även ett lyft till en annan befattning. Vilket skapar utrymme för andra lediga jobb och rotation inom företaget, berättar Susanne.

Möjliggör fler platser åt ungdomar med digital kunskap

Insatserna leder även till ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser brutits. Bokstaven Z i projektnamnet Fenixz, betonar den unga generationen som också kallas för ”digital natives”, som å ena sidan drabbas hårt när instegsjobben minskar till följd av nedstängning i vissa branscher, och å andra sidan besitter den digitala kunskapen som många företag efterfrågar. Kompetensinsatser för medarbetare i små och medelstora företag öppnar för karriärsteg och möjliggör på så sätt även fler platser åt ungdomar.

Läs mer om projektet Fenixz


IDC och projekten Fenixz och Kompetens+

Projektet Fenixz ska stärka deltagande kvinnor och mäns ställning på arbetsmarknaden genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov. Projektet kommer att leda till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. Förväntade effekter är att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska ha tillgodosetts.

Projektet Kompetens+ ger företag chansen att förstärka sin verksamhet med någon av alla de erfarna och duktiga tjänstepersoner som drabbats av uppsägningar på grund av coronapandemin. Detta kommer att öka företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft, och i slutändan få hjulen att rulla snabbare och bidra till att nya jobb skapas och kompetenser stannar kvar i regionen.

Fenixz  finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen. Kompetens+  finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer.

Industriutvecklare kompetens | Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

4 juni, 2023 — Lästid 2 min

Delägare | Projekt

SMED effektiviserade omställningsprocessen hos Part Precision

Part Precision i Mariestad är en ledande aktör inom finmekanik och precisionsmekanik som samverkat med oss på IDC i många…

23 oktober, 2023 — Lästid 6 min

Information | Projekt

Ökad digitaliseringsgrad i Västsvensk industri

Digiresan 2.0 är projektet som har lyft den digitala mognaden och tillämpningen av digitalisering i små och medelstora tillverkningsföretag i…

14 november, 2023 — Lästid 9 min

Information | Projekt

Rapport: Kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnavet Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i…

13 november, 2023 — Lästid 2 min