Rapport: Kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnavet Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg. Nu presenteras den första delrapporten kring industriföretagen i Skaraborgs framtida kompetensbehov.

Vi har i rollen som samarbetspartner i projektet Kompetensnavet Skaraborg genomfört en rad behovsinventeringar för att få en klar bild av nuläget kopplat till kompetensbehov. En prognos utifrån intervjuerna visar att efterfrågan av nya medarbetare i Skaraborg kommer att öka med 10–15 %. Majoriteten av företagen som intervjuats har svarat att de upplever brist på arbetskraft och har svårigheter kring nyrekrytering.

Arbetet vi gör tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och industrin inför omställningen vi står i har startat, rapporten är ett kvitto på detta. Arbetet kommer att fortgå och rapporten kommer att utvecklas allt eftersom vi talar med fler industriföretag. Kontakta oss gärna om du vill bidra till arbete, säger Lars Tööj, processledare Kompetensnavet Skaraborg, IDC West Sweden AB.

Behov inom CNC, produktionsteknik, automationsteknik och underhåll

Kompetensbrist finns speciellt identifierat inom CNC, produktionsteknik, automationsteknik, och underhåll. Det finns också ett behov att vidareutbilda befintlig personal inom berört kompetensområde. I rapporten listas ett antal av de efterfrågade kompetensområdena. Behoven är varierande och innefattar allt från underhåll och processteknik till arbetsmiljö och digitalisering.

Behov av en mäklande funktion

Företagen uppger generellt att de har en låg kunskap om utbildningssystemet för vuxna, efter ordinarie grundskola och gymnasieskola, och att det finns behov av Kompetensnavet som en mäklande funktion.

– Rapporten ger en tydlig signal till utbildningsystemet om vilka utbildningar vi behöver fokusera extra på kommande år, säger Johan Lindell, projektledare för Kompetensnavet Skaraborg, Skaraborgs Kommunalförbund.

Första av flera rapporter

Detta är den första delrapporten kring behovsinventeringen av industrins kompetensbehov och utgår från intervjuer med 28 industriföretag i Skaraborg. Uppdraget påbörjades under slutet av 2022 och i denna rapport finns resultat fram till och med första halvan av 2023 med. Arbetet fortgår och fler delrapporter ska produceras.

Klicka här för att läsa rapporten

Läs rapporten om behoven kring kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Om Kompetensnavet Skaraborg

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut i maj 2025. Projektet finansieras till 90 % av Västra Götalandsregionen och 10 % av delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Kompetensnavet är en del i Skaraborgs kommunalförbunds arbete med regional utveckling. Kompetensnavet samverkar med bland andra Kompetensforum Skaraborg (övergripande funktion för strategisk samverkan kring kompetensförsörjning), branschråd, IDC, Högskolan i SkövdeArbetsförmedlingen samt övriga delregioner i Västra Götaland.

Läs mer om Kompetensnavet Skaraborg

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 28

Anna Sahlström

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 28

Industriutvecklare kompetens | Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Ökad digitaliseringsgrad i Västsvensk industri

Digiresan 2.0 är projektet som har lyft den digitala mognaden och tillämpningen av digitalisering i små och medelstora tillverkningsföretag i…

14 november, 2023 — Lästid 9 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nya möjligheter för industriföretag i Västsverige

Vi är verkligen stolta över att nu öppna upp för deltagande i våra två nya och betydelsefulla projekt som kommer…

26 september, 2023 — Lästid 6 min

Projekt | Samverkan

Från vision till verklighet

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är initiativet som startade redan 2014, då med arbetsnamnet Kunskapsdriven industri. I samband med…

30 oktober, 2023 — Lästid 14 min