Satsning för omställning av Skaraborgs industri

Skaraborg och Västsverige, liksom Sverige och globalt, står inför omfattande förändringar på arbetsmarknaden. Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en av vår tids största industriella omställningar. För att den ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod. För pengarna skapas ett kompetensnav, som ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik och nya processer i den omställning som nu sker, främst inom elektrifiering.

Kompetensnavet Skaraborg stöttar omställningen

Etableringen av batteritillverkning i Västra Götaland innebär att det redan på kort sikt blir en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft med kompetens inom batteriproduktion. I Skaraborg förväntas omställningen bli särskilt påtaglig inom fordonsindustrin. Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling, med särskilt fokus på dem som arbetar inom tillverkande industri.

– Kompetensnavet är en viktig pusselbit nu när vi bygger ett starkare Skaraborg. Det kommer vara en avgörande del i samordningen och träffsäkerheten för kompetensförsörjningen i vår del av regionen. Genom att utgå från analys av de verkliga behoven och med utgångspunkt i ett strategiskt perspektiv skapas bästa möjliga förutsättningar för att agera rätt och snabbt i det operativa arbetet. Detta är extra viktigt nu när vi står inför en historisk omställning av näringslivet kopplat till både nya etableringar och befintliga verksamheter, säger Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB.

En helt ny näringsgren, batteritillverkning för elfordon

Fordonsindustrin i Sverige och globalt står inför radikala omställningar både beträffande teknik och affärsmodeller. För att lyckas med omställningen behövs stödstrukturer i samhället. I Skaraborg berörs cirka 12 000 arbetstillfällen av omställningen i fordonsindustrin. Därför är det naturligt att kompetensnavet i det inledande skedet fokuserar särskilt på branschen.

Trots att Västra Götaland är nationellt ledande inom både fordon och kemi krävs kompetensinsatser och samverkan på alla nivåer för att möta behoven i en helt ny svensk näringsgren, batteritillverkning för elfordon. Kompetensnavet Skaraborg ska stödja den förväntade utvecklingen och vara en motor i arbetet för att identifiera och säkerställa efterfrågade kompetensinsatser för arbetslivets och individers omställningsbehov.

Kompetensnavets arbete ska ske i nära samverkan med Skaraborgs näringsliv och industri, samt aktörer som gymnasie- och vuxenutbildning, akademi och branschorganisationer. IDC är en av de samverkande parterna och har en särskilt viktig roll i att vara industrinära aktör i Skaraborg.

– För att lyckas med att stödja kompetensomställningen är en utmaning att av industrin få veta behoven, säger Lars Tööj, industriutvecklare innovation och processledare för Kompetensnavet Skaraborg på IDC West Sweden AB.

Initialt fokus på fordonsindustrin men långsiktig omställning av hela tillverkningsindustrin

Satsningen fokuserar i ett första steg på de som berörs av omställningen inom fordonsindustrin men successivt under genomförandet kan projektet breddas mot fler delar av arbetsmarknaden i Skaraborg. Arbetet ska vara nära kopplat till branschråd och andra sektorer på arbetsmarknaden i Västsverige.

Läs mer om Kompetensnavet Skaraborg


Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut i maj 2025. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Kompetensnavet är en del i Skaraborgs kommunalförbunds arbete med regional utveckling. Kompetensnavet samverkar med bland andra kompetensforum (Skaraborgs övergripande funktion för strategisk samverkan kring kompetensförsörjning), Business Region Skaraborg, branschråd, IDC, Högskolan i Skövde, Arbetsförmedlingen samt övriga delregioner i Västra Götaland.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Nya möjligheter för industriföretag i Västsverige

Vi är verkligen stolta över att nu öppna upp för deltagande i våra två nya och betydelsefulla projekt som kommer…

26 september, 2023 — Lästid 5 min

Medarbetare

Arne och Victoria om sin första tid på IDC

Under året har vi haft glädjen att välkomna två nya medarbetare här på IDC. De jobbar i två olika avdelningar…

27 september, 2023 — Lästid 5 min

Information

Möt industrin i IUC-montern på Elmia Subcontractor

IUC företagen i Skaraborg, Värmland och Skåne gör gemensam sak i IUC-montern på ESC-Elmia Subcontractor i Jönköping 14-16 november. Välkommen…

21 september, 2023 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande

Prova Diploma webbutbildningar

Företaget Diploma Utbildning har digitaliserat landets mest populära utbildningar och har mer än 400 diplomerade kurser på sin webbportal. Vi erbjuder…

21 september, 2023 — Lästid 2 min