Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I verksamheten i Töreboda har de fokuserat på kvalitet och personsäkerhet och byggt upp ett starkt varumärke i att leverera kompletta kraftlösningar över hela världen.

I partnerskap med ledande leverantörer erbjuder Elicom helhetslösningar inom mellanspänning, krafttransformatorer och hjälpkraftssystem. Deras åtagande sträcker sig från produkter till installation, programmering och idrifttagning, med serviceavtal som förbättrar driftsäkerheten. De har cirka 45 medarbetare i företaget och omsatte 2022 ca 86 miljoner kronor.

Elicom har varit delägare i IDC West Sweden AB i många år och nyttjat flera av våra insatser genom olika utvecklingsprojekt. De genomgick nyligen en hel utvecklingsresa inom projektet Framrutan och tar löpande hjälp i sin utveckling genom katalyserande samtal med IDC.

Synliggöra och kommunicera kulturen – att stärka arbetsgivarvarumärket

I en behovsinventering tillsammans med IDC blev det tydligt att Elicom har gått igenom en hel del förändringar de senaste åren. Företaget har vuxit, har många nyanställda och de kommer att ta flera stora utvecklingskliv i närtid. Ett strategiarbete i ledningsgruppen visade att en av de viktigaste prioriteringarna just nu är medarbetarna, både att värna och behålla de befintliga och att stärka arbetsgivarvarumärket i syfte att attrahera fler, därmed startades ett värdegrundsarbete.

Industriutvecklarna Marie Brehag von Haugwitz och Arne Holmberg leder workshop om att bli en mer Attraktiv Arbetsgivare.

– Kärnan i värdegrunden och vår företagskultur är personalen, och för att fatta rätt beslut om vad som behöver prioriteras behöver vi deras upplevelse av nuläget. På så vi får en helhetsbild över var vi står just nu. Det är en sak vad vi i ledningsgruppen ser och tycker, men för att få hela bilden behöver också ordentligt lyssna in hur personalen ser på företaget, kulturen och vad som behöver prioriteras, säger Mikael Schwartz Jonsson, VD, Elicom.

Workshop | Attraktiv arbetsgivare

Elicom bestämde sig för att engagera alla sina medarbetare i verksamheten, oavsett roll i företaget, i en workshop med namnet Attraktiv Arbetsgivare. Det delades in i två ”heat” som ägnade var sin förmiddag åt att tillsammans utveckla verksamheten. Några av de svar som kom på frågan om medarbetares förväntningar på aktiviteten var:

 • Positivitet och vilja lära.
 • Ha roligt, glädje.
 • Vi vet nog inte riktigt vad det innebär.
 • Vilja att lära sig något nyttigt.
 • Lära sig mer om vad som behöver förändras.

– Det har verkligen känts att man kliver in till ett gäng som har hög grad av samverkan och som tycker om sitt arbete. Sällan har jag hört så mycket skratt i samband med att medarbetarna utforskar frågorna i workshopen. Min bild är att alla kom till tals på ett bra sätt och att här finns en öppenhet och trygghet i att uttrycka sin åsikt i olika frågor vilket ger fina förutsättningar. Att i det läget, där grundkänslan är så bra, ändå prioritera att ytterligare stärka gemenskap och kultur tycker jag är föredömligt, säger Marie Hult, industriutvecklare tillverkning, IDC.

Sätt ord på arbetsplatskulturen

I den inledande delen av workshopen pratade industriutvecklarna om ”Hur skapas en välmående plats för alla?”.  En kultur finns nämligen alltid, i alla konstellationer. Och i kulturen finns även normer, något vi anser vara normalt. Allt från arbetskläder till förväntningar kring hur vi anses vara. Vissa normer är destruktiva och inte alls utvecklande för organisationer och grupper. Denna övning uppmanar till att synliggöra och lyfta på stenar i den egna verksamheten, enkelt uttryckt: ”Utan spaning, ingen aning”.

Människan i förändring – utveckling sker i förvirring

Marie Hult, industriutvecklare IDC, visar förändringskurvan för att öka förståelsen för olika reaktioner i förändring.

Vidare belystes även det faktum att förändring sker hela tiden. Genom såväl ständiga förbättringar som strategiskt utvecklingsarbete. Förändring påverkar alltid människan och ett sätt att synliggöra det är att tala om förändringskurvan som går att utskilja både på kort och lång sikt. Att sätta ord på de olika reaktionerna vi människor har helt naturligt i förändring: Förnekelse, Förvirring, Fokusering, Förändring och Förnöjsamhet, skapar bättre förutsättningar för förändring.

Vi har olika drivkrafter och förutsättningar

Vidare fick deltagarna lära sig om yttre och inre motivation. Yttre faktorer känner vi väl igen, som exempelvis lön och olika förmåner. Inre motivation präglas istället av olika psykologiska behov, vi ringade in tre; sammanhang & mening, frihet och kompetens. Alla människor behöver alla delar i någon mån, men i olika grad. Ökas den inre motivationen så ger det ofta ökat engagemang vilket också leder till trivsel och förbättrade resultat.

Bygga strukturer att fokusera på det positiva för ökad stolthet

Inom industrin byggs gärna normer utifrån att titta efter det negativa, sökandet efter ständiga förbättringar och avvikelsehantering är en del av varje tillverkande industri och har en självklar plats. Men som komplement till det finns mycket att vinna på att bygga strukturer för att lyfta fram det positiva i en verksamhet i syfte att öka känslan av stolthet.

Vad gör en bra dag och hur känns stolthet

Elicoms medarbetare gav svar på frågan om vad en bra dag innebär, några av dem var:

 • Göra någon annan glad
 • Positiv stämning
 • Kunna skoja
 • Hjälp en kollega
 • När planeringen stämmer
 • När kollegor är glada och nöjda
 • När allt stämmer, förutsättningarna är som de ska
 • Positiv feedback – att ge och få
 • När man är ”in the zone”
 • När allt flyter på
 • Bra kommunikation som ger bra planering
 • Kul på jobbet och positivitet
 • Förbättringar och nå sina mål

Och stolthet kände många i när de fick känna sig behövda, fick positiv feedback, nöjda kunder och klarat en utmaning eller nått sina mål. Nästa steg blir att ta resultatet från dagarna vidare i den interna utvecklingen på företaget.

– Detta var inte en engångsföreteelse och det är vi måna om att alla i företaget känner till och upplever. Vi kommer på olika sätt ta arbetet vidare och i dialog göra tydligt vad som plockats ut som prioriterade punkter från workshopen och hur de kommer att tas vidare. Under 2024 kommer vi även att börja mäta personalnöjdhet baserat på eNPS (ett vedertaget mätvärde för anställdas upplevelser) minst en gång i kvartalet för att kunna följa upp effekterna av vårt arbete. Det är viktigt för oss att vi är den allra bästa arbetsgivaren vi kan vara, avslutar Mikael.

Vi hjälper dig ta nästa steg!

Vill du också utveckla din verksamhet i fråga om strategi, kultur och behov? Tveka inte att höra av dig! Vi är medvetna om att varje företag är unikt och att utmaningarna varierar både mellan företag och över tid. Därför arbetar vi tillsammans med varje företag för att anpassa lösningar och utveckla nästa steg som passar den egna verksamheten.

Inom projektet Industry In West finns flera möjligheter att ta nästa steg på din utvecklingsresa så väl inom Resurseffektiv Produktion som våra andra insatsområden CirkularitetEnergiomställning och Digitalisering. Vi jobbar med mognadstrappor inom varje område där det alltid finns ett nästa steg att ta för just ditt företags utveckling. Kontakta oss så ser vi tillsammans hur vi kan hjälpa er att nå ett mer hållbart företagande.


Aktiviteten arrangeras inom ramen för Industry In West. Ett samverkansprojekt mellan Västsveriges IUC-bolag: IUC VästIUC SjuhäradGöteborgs Tekniska CollegeTEK Kompetens och IDC West Sweden. Projektet finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra GötalandsregionenRegion HallandSkaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Marie eller Marie om du vill veta mer om aktiviteter kopplat till strategi, kultur och behov inom Industry In West.

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 11

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

0500-50 25 21

Marie Hult

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 21

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande | Information

Säkra din plats i IUC montern på Elmia Subcontractor 2024!

Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa och mötesplatsen för företagen inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Här finner…

26 mars, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min