En del av vårt erbjudande | Katalyserande samtal

Vi erbjuder hjälp och stöttning genom coachning längs med vägen av våra erfarna industriutvecklare. Vi använder en kraftfull coachningsmetod som vi kallar ”katalyserande samtal”. Denna metod stärker individen och bygger på frågor för att finna fungerande lösningar i den egna verksamheten.

Vi brukar hänvisa till de katalyserande samtalen som ”coachning längs vägen” i företagets utvecklingsresa. Dessa samtal stärker ledaren och bidrar till att hitta den bästa lösningen, det svar som företaget många gånger känner bäst själva, men som vi medvetandegör med katalyserande samtal. Vi har också en rad olika coachningsverktyg som vi anpassar efter situation och uppdrag.

Marie Hult, industriutvecklare, IDC West Sweden

– Jag möter många beslutsfattare inom industrin varje vecka. Ofta har de svaren på sina utmaningar inom sig men behöver tiden med oss och de frågor vi ställer för att hitta och formulera svaren och i nästa steg gå till handling. Under 2023 utförde jag och mina medarbetare 80 katalyserande samtal med 42 unika företag i Skaraborg, och jag vill påstå att vartenda ett av dessa samtal har lett fram till insikter som tar dem vidare i sin utvecklingsresa, säger Marie Hult, industriutvecklare IDC West Sweden.

Att lyssna aktivt är inte detsamma som att ge råd

Katalyserande samtal ska inte förväxlas med rådgivning. Detta är en öppnare form av dialog, som ibland leder till frågor om råd i ett specifikt ämne, men som oftast har en mer öppen agenda där vi jobbar med riktning och mål mer än konkreta råd. Katalyserande samtal är ett nyfiket förhållningssätt som bygger på att lyssna aktivt. När vi gör det fångar vi också upp nyanser och stämningar, för att sedan kunna ställa rätt frågor som matchar utmaningarna.

– Vi ser att förändringar hos företagen genomförs smidigare, känns mer motiverande och blir mer hållbara när vi använder oss av katalyserande samtal, avslutar Marie.


Vill du också ta hjälp av Katalyserande samtal

Våra industriutvecklare är utbildade enligt riktlinjer från ICF (International Coach Federation), Europas och världens största branschförening för professionella coacher. Läs mer här. Katalyserande samtal är en av de tjänster vi tillhandahåller som finns tillgängliga både inom ramen för utvecklingsprojekt och kommersiellt för de företag som inte uppfyller kriterierna för att ingå i våra offentligt finansierade projekt. Vissa tjänster, katalyserande samtal inkluderat, ingår också i vårt erbjudande till delägare.

För små och medelstora industriföretag:

Läs mer om erbjudandet i Industry In West

Kommersiellt tillgängliga tjänster för alla företagsstorlekar och branscher:

Läs mer om de tjänster vi erbjuder

Om du vill veta mer

Hör av dig till Marie om du vill veta mer om möjligheterna i Industry In West, och Arne om du vill veta mer om de tjänster som finns kommersiellt tillgängliga.

Chef för Företagsutveckling

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 20

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 11

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min