En del av vårt erbjudande | Katalyserande samtal

Vi erbjuder hjälp och stöttning genom coachning längs med vägen av våra erfarna industriutvecklare. Vi använder en kraftfull coachningsmetod som vi kallar ”katalyserande samtal”. Denna metod stärker individen och bygger på frågor för att finna fungerande lösningar i den egna verksamheten.

Vi brukar hänvisa till de katalyserande samtalen som ”coachning längs vägen” i företagets utvecklingsresa. Dessa samtal stärker ledaren och bidrar till att hitta den bästa lösningen, det svar som företaget många gånger känner bäst själva, men som vi medvetandegör med katalyserande samtal. Vi har också en rad olika coachningsverktyg som vi anpassar efter situation och uppdrag.

Marie Hult, industriutvecklare, IDC West Sweden

– Jag möter många beslutsfattare inom industrin varje vecka. Ofta har de svaren på sina utmaningar inom sig men behöver tiden med oss och de frågor vi ställer för att hitta och formulera svaren och i nästa steg gå till handling. Under 2023 utförde jag och mina medarbetare 80 katalyserande samtal med 42 unika företag i Skaraborg, och jag vill påstå att vartenda ett av dessa samtal har lett fram till insikter som tar dem vidare i sin utvecklingsresa, säger Marie Hult, industriutvecklare IDC West Sweden.

Att lyssna aktivt är inte detsamma som att ge råd

Katalyserande samtal ska inte förväxlas med rådgivning. Detta är en öppnare form av dialog, som ibland leder till frågor om råd i ett specifikt ämne, men som oftast har en mer öppen agenda där vi jobbar med riktning och mål mer än konkreta råd. Katalyserande samtal är ett nyfiket förhållningssätt som bygger på att lyssna aktivt. När vi gör det fångar vi också upp nyanser och stämningar, för att sedan kunna ställa rätt frågor som matchar utmaningarna.

– Vi ser att förändringar hos företagen genomförs smidigare, känns mer motiverande och blir mer hållbara när vi använder oss av katalyserande samtal, avslutar Marie.


Vill du också ta hjälp av Katalyserande samtal

Våra industriutvecklare är utbildade enligt riktlinjer från ICF (International Coach Federation), Europas och världens största branschförening för professionella coacher. Läs mer här. Katalyserande samtal är en av de tjänster vi tillhandahåller som finns tillgängliga både inom ramen för utvecklingsprojekt och kommersiellt för de företag som inte uppfyller kriterierna för att ingå i våra offentligt finansierade projekt. Vissa tjänster, katalyserande samtal inkluderat, ingår också i vårt erbjudande till delägare.

För små och medelstora industriföretag:

Läs mer om erbjudandet i Industry In West

Kommersiellt tillgängliga tjänster för alla företagsstorlekar och branscher:

Läs mer om de tjänster vi erbjuder

Om du vill veta mer

Hör av dig till Marie om du vill veta mer om möjligheterna i Industry In West, och Arne om du vill veta mer om de tjänster som finns kommersiellt tillgängliga.

Tf Chef för Företagsutveckling

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Tf Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 20

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 11

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Forma framtiden i ASSAR Circular Labs

Nu finns det möjlighet för företag som tagit kliv i frågan om cirkulär omställning att ta plats i arenan ASSAR…

18 december, 2023 — Lästid 3 min

Nätverk | Projekt

Arbetet med framtidens drivlinor fortsätter

Nästa Generations Drivlineproduktion är ett projekt inom programmet UDI Utmaningsdriven Innovation, finansierat av Vinnova. Det är resultatet av ett mångårigt…

22 januari, 2024 — Lästid 8 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min