Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes på Aurobay i Skövde.

Under en inspirerande dag samlades 19 deltagare från projektets parter för att delta i en workshop om ekonomisk motivering för cirkularitet och konfigurerbarhet. Värd för evenemanget var Per-Åke Szekeres tillsammans med kollegorna Filip Jerenvik och Goran Ljustina från Aurobay.

Inledning och presentation av forskningsstudie

Filip Skärin från Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) inledde dagen med en introduktion till projektet REFUSE och dess syfte. Han delade även med sig av projektets framsteg hittills, inklusive sex genomförda event. Filip betonade vikten av att vara lyhörd för behov och utmaningar för att forma framtida insatser.

Itxaso Andoaga Ayestaran från Högskolan i Skövde presenterade sedan ett examensarbete om ekonomisk motivering för cirkularitet. Genom att visa resultat från studien och diskutera litteraturen kring ämnet, lyftes betydelsen av rekonfigurerbarhet och dess påverkan på investeringsmodeller fram.

Interaktiv workshop och rundtur på Aurobay

Workshopen leddes av Itxaso, där deltagarna från olika företag fick möjlighet att diskutera och reflektera över ekonomisk motivering av cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Genom praktiska övningar och gruppdiskussioner identifierades utmaningar och önskade framsteg inom området.

Efter en lärorik morgon fortsatte dagen med en presentation av pågående exjobb på Aurobay inom REFUSE, samt en introduktion till fabrikens verksamhet och en spännande rundtur i produktionen.

Under rundturen imponerades deltagarna av Aurobays flexibla produktionslösningar och fokus på kvalitet och cirkularitet. Trots pågående produktion var atmosfären lugn och ordnad, vilket vittnade om effektivitet och noggrannhet.

– Arbetet med att utveckla ett mer rekonfigurerbart produktionssystem har verkligen lett till stora förbättringar hos Aurobay vilket är både imponerande och glädjande. Vi fick se exempel på flexibel utrustning med en mångsidig produktflora, där mycket av den äldre utrustningen har återanvänts och ombyggts för att bli mer anpassningsbar till olika produkter. Det är inspirerande att se hur de tar initiativ till hållbarhet och effektivitet samtidigt som de bibehåller den höga kvaliteten, säger Fredrik Johansson, industriutvecklare, IDC West Sweden.

Per-Åke Szekeres, Aurobay

Framtida leveranser och avslutande diskussion

Filip Skärin avslutade dagen med att redovisa REFUSE-projektets bidrag och presentera kommande aktiviteter. Fredrik Johansson från IDC gav även en kort presentation av demomiljön ASSAR Circular Labs, där REFUSE kommer att demonstreras.

Dagen avslutades med en livlig diskussion där deltagarna delade sina tankar och idéer inför framtiden. Inbjudan till kommande evenemang skickades ut, inklusive invigningen av ASSAR Circular Labs under Produktionstekniska dagen den 30 maj, här finns mer information och agenda.


Om REFUSE och fordonsindustrins transformation

Projektet REFUSE strävar efter att främja resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem i den svenska fordonsindustrin. Genom samarbete och kunskapsutbyte arbetar deltagarna mot en konkurrenskraftig och hållbar framtid för svensk industri.

De industriella parterna i projektet är Volvo GTO, Aurobay, AC Floby, Leax, AFRY och Scania. De strävar alla efter att drastiskt minska sitt miljöavtryck samtidigt som nya generationer av elfordon introduceras. Jönköpings tekniska högskola är projektägare till REFUSE, vilket drivs i samarbete med Högskolan i Skövde (HiS) och IDC.

Målgrupp för projektet är primärt projektpartners och i förlängningen alla berörda av fordonsindustrins omställning. Projektet finansieras av Vinnova.

Läs mer om REFUSE

Om fordonsindustrins transformation. Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen. #fordonsindustrins transformation.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Carin, Lars eller Fredrik om du vill veta mer om REFUSE.
Projektledare Carin Rösiö, docent i produktionssystem på Jönköpings Tekniska Högskola.
Telefon: 036 10 16 38
E-post: carin.rosio@ju.se

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 5 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min